Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Triduum Sacrum

Wielki Czwartek - 18.04.2019

2019-04-11

News
W Wielki Czwartek kapłan dziękuje za dar powołania: brany spośród ludzi, dla ludzi też jest ustanawiany w sprawach Bożych, aby składać dary i ofiary za grzechy (Hbr 5,1). Kapłan ma być w "sprawach Bożych" i "składać dary i ofiarę za grzechy". Błogosławić - łamać - rozdawać, czyli umywać nogi (służyć). Kapłan jest dla Eucharystii! Jest pierwszym świadkiem obecności Chrystusa w Eucharystii, której "nie wolno traktować jako jakiegoś ceremonialnego gestu" (Benedykt XVI). To Christus vivit!

CZYTAJ!
J 13,1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świcie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”. Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyją, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.


ROZWAŻ!

Trzydziesta rocznica moich święceń kapłańskich (13 maja 1989 - katedra Chrystusa Króla w Katowicach) uświadamia, że muszę ciągle rodzić się do służby. Odnawiać swój chryzmat służby - "umywania nóg". Nie ma w Ewangelii Jana opisu ustanowienia Eucharystii, który zapisali Marek, Mateusz, Łukasz i Paweł. U Jana jest w to miejsce opis umywania nóg.

U Synoptyków i Apostoła Narodów czytamy, że "gdy jedli, [Jezus] wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzecie, to jest Ciało moje..." (Mk 14,22; Mt 26,26-30; Łk 22,19n; 1 Kor 11,23nn). Codziennie kapłan powtarza te słowa w czasie Mszy św.: dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc... (I Modlitwa Eucharystyczna).

Błogosławił - łamał - i rozdawał. Oto trzy słowa-klucze kapłańskiej posługi. W nich jest ukryte całe życie kapłana. Kapłan jest po to, by "błogosławić", "łamać" i "rozdawać", czyli po to, by służyć. Św. Jan wyraził to w pokornym geście umywania nóg.

"Błogosławić" - to nie czynić tylko jakiś gest ręką, ale to przekazywać dar [od Boga]. Tylko to, co pobłogosławione jest dobre. Coś co jest przeklęte jest złe. Błogosławić (łac. bene-dicere) znaczy "mówić dobrze". Kapłan jest po to, by dobrze czynić i dobrze mówić - nie złorzeczyć. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie (Rz 12,14); Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo (1 P 3,9). Kapłan jest po to, by "mówić dobrze" - głosić Dobrą Nowinę - nawzajem [sobie] umywać nogi. Jezus dał nam tego przykład w Wieczerniku. Dziś papież Franciszek - naśladując ten gest - umył więźniom nogi, a wcześniej 11 kwietnia br. w Domu św. Marty ucałował nogi sudańskim przywódcą, prosząc/błagając o pokój w ich kraju.

"Łamać" - to znaczy "przełamać się", nie robić po swojemu, ale jak chce Jezus (Pan i Nauczyciel), podporządkować się. To boli. Chleb trzeba przełamać - hostię trzeba przełamać - "Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? (...) Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał" - wołał Piotr. Ile razy nie rozumiem, ile razy się buntuję. A jednak trzeba się podporządkować - być posłusznym Panu - być posłusznym Kościołowi-Matce.

"Dawać" - to znaczy rozdawać innym słowo, sakramenty, chleb... Stawać przed człowiekiem i powtarzać; "Oto Baranek Boży!". "Ciało Chrystusa!". Spoglądać w oczy wierny i rozdawać Eucharystię z miłością, czułością, radością.

"Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” - wezwał Pan i Nauczyciel. ON pierwszy "błogosławił, łamał i rozdawał... umył [nam] nogi". Jeśli chcę być Jego uczniem-kapłanem, to muszę Go naśladować. Czynić to samo: błogosławić, łamać, rozdawać... umywać nogi!

"Narodzenie dla służby" - to tytuł rekolekcji, które śp. ks. Krzysztof Grzywocz (zaginął sierpień 2017) wygłosił do kleryków w Elblągu (2011). Jeśli każdego dnia nie narodzę się na nowo do służby, to nie zrozumiem do końca co to znaczy być kapłanem według serca Bożego; nie zrozumiem co to znaczy "być w sprawach Bożych"; nie zrozumiem, że jestem dla Eucharystii, by "składać dary i ofiarę za grzechy".

Trzeba zapytać:
  • Dlaczego w Kościele pierwotnym tak mocno podkreślano, że cały lud spełnia funkcję kapłaństwa przez składanie jedynej ofiary Jezusa Chrystusa i przez rozprzestrzenianie Jego słowa (por. 1 P 2,5.9; Dz 6,7; 19,20; Ap 1,6; 5,10; 20,6)?
  • Co Apostoł zalecał wobec kapłanów - prezbiterów (starszych) (por. 1 Tm 5,17-21)?
  • Jaką rolę spełnia apostolat "Margaretka"?


MÓDL SIĘ!

Bądź z nami, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, który obdarzasz godnością ludzi i hojnie rozdzielasz im dary łaski, zapewniasz rozwój wszystkim stworzeniom i podtrzymujesz je swoją mocą. Ty dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz w nim różne stopnie sług Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, napełnionych mocą Ducha Świętego. Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla sprawowania świętych obrzędów, bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby uświęcali lud i nim kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów niższych stopniem i godnością. Ty na pustyni udzieliłeś bogactwa ducha Mojżesza siedemdziesięciu roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować Twoim ludem. Podobnie na synów Aarona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu, aby zgodnie z Prawem wy­starczyło kapłanów do składania w przybytku ofiar, które były cieniem dóbr przyszłych.

Ojcze święty, w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwiastuna Twojej woli i naszego Najwyższego Kapłana. On to przez Ducha Świętego z samego siebie złożył nieskalaną Ofiarę i powołał do udziału w swoim posłannictwie uświęconych w prawdzie Apostołów. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie, daj także nam, słabym, takich pomocników, których potrzebujemy do wy­pełniania kapłańskiej posługi, przekazanej nam przez Apostołów.

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

W Wielki Czwartek pomódl się za wybranego kapłana; podziękuj zwłaszcza za jego posługę Słowa i Eucharystii!

ks. Jan Kochel

fot. Madox Brown - Christ washing

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487396

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu