Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XX Niedziela zwykła – 18.08.2019

2019-08-16

News
"Przyszedłem rzucić ogień na ziemie i bardzo pragnę, aby już zapłonął"! - woła Pan Jezus. Czyż nie żyjemy w czasach rozpalonego ognia, w wczasach podziałów z powodu Jezusa? Ogień to jeden z czterech elementów, który - obok ziemi, powietrza i wody - stanowi część składową wszelkich stworzeń. Znane są dwa skutki działania ognia: z jednej strony oświetla i rozgrzewa, z drugiej zaś niszczy i unicestwia. Ogień jest przede wszystkim symbolem Ducha Świętego, przemieniającego i pochłaniającego wszystko - znakiem objawienia się mocy Bożej (por. Dn 7,10; Dz 7,30; Ap 19,12).


CZYTAJ!
Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.


ROZWAŻ!

Wypowiedź Jezusa z dzisiejszej Ewangelii pojawia się w kontekście Jego wielkiego pragnienia, aby jak najszybciej dokonało się zbawienie świata. Chodzi o ogień czasów ostatecznych - znak oczyszczenia i sądu nad światem.

Prorocy wcześniej podobnie wołali:

Bo oto Pan przybędzie w ogniu, a Jego rydwany pędzą jak huragan, aby wylać żar swego gniewu i swoją grozę wśród płomieni ognia (Iz 66,15).

Ześlę więc ogień na dom Chazaela... na mury Gazy, by pożarł jej pałace (Am 1,4.7).

Bo oto nadchodzi dzień, palący jak piec, a wszyscy zuchwali i czyniący zło będą jak słoma. Ten nachodzący dzień spali ich - mówi PAN Zastępów. Nie pozostanie po nich ani korzeń, ani gałązka. Ten sam prorok jednak dodaje: Dla was zaś, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości, a w jego płomieniach będzie ocalenie (Ml 3,19).

Oto zapowiedź Dobrej Nowiny - Dobrego Ognia - Słońca Sprawiedliwości, które nie niszczy, ale oczyszcza i odnawia. Ognień Wschodzącego Słońca, który zapowiadał Zachariasz nawiedzi nas z wysoka... i objawi się pogrążonym w ciemności i cieniu śmierci i poprowadzi nad na drogę pokoju (Łk 1,78n).

Jest to ten Sam Pan i Zbawiciel - JEZUS CHRYSTUS!

Pragnienie Jezusa, rozpalone podczas publicznej działalności, osiągnęło swoje apogeum w tajemnicy paschalnej, kiedy On sam wyznał: Tak bardzo pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał... (Łk 22,15) i na krzyżu, kiedy rzekł: Pragnę (J 19,28). Ten ogień nie zgasł, lecz przerodził się w żywy żar Daru - Ducha Prawdy, który w dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił na uczniów w postaci szumu z nieba, gwałtownie wiejącego wiatru oraz języków podobnych do ognia (Dz 2,3).

Ten Ogień okazał się twórczy, rozwiał wszelkie wątpliwości i podziały; pozwalał się jasno wypowiadać tym, którzy Go otrzymali. Trzeba zatem modlić się o ten Dar Życiodajny na nasze czasy!

Dzisiaj, kiedy panuje rozłam; kiedy pięcioro jest podzielonych (poróżnionych) w jednym domu: troje staje przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej (12,52n); kiedy jeden polityk staje przeciw drugiemu, jeden nienawidzi i obraża drugiego, a coraz częściej jeden napada na drugiego, potrzeba nowego ognia Bożego - Ducha Prawdy i Pocieszyciela!

JEZUS przyniósł ziemi piękny dar pokoju: od Betlejem (Łk 2,14) po Wieczernik (Łk 24,36), i aż na krańce ziemi (Dz 1,8). Dar pokoju (harmonii) mocno związany jest jednak z pokutą i pojednaniem: Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam... Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane (J 20,21-23).

Nie może być pokoju, zgody i pojednania bez żalu i wyznania grzechów - sakramentu pokuty i pojednania. Tam, jak w ogniu, spala się złość, nienawiść, waśnie, spory... grzech; tam rodzi się nowe życie - pokój i zgoda.

Trzeba zatem zapytać:
  • O jaki ogień zabiegał Jezus? Jakiego ognia my dziś potrzebujemy?
  • Co wyraża inne wołanie Pana: Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie (Łk 12,32)?
  • Przed jakim ogniem Biblia nas ostrzega (por. Mt 5,22; Ap 20,10. 14n)?


MÓDL SIĘ!

Panie, Boże nasz, Twoje wołanie o ogień życia wiecznego jest naglące i stanowcze. Nikt nie może przejść wobec niego obojętnie. Wyraża Twoje: "Tak - tak, nie - nie, a co nadto od Złego pochodzi". Twój Ogień pojawiał się już nie raz na ziemi - zapłonął nowy w owej godzinie, jak Wschodzące Słońce, i odtąd płonie Ogniem Nieugaszonym - Duchem Świętym. Ten ogień zapłonie jeszcze raz przy końcu czasów; będzie to ogień sądu ostatecznego. I wtedy przyjmiesz ofiarę całopalenia, jaką składamy z naszego życia. Oby była ona miła Tobie i oby okazała się owocem służby z pobożnością i bojaźnią, bo "[jesteś] przecież ogniem pożerającym!". Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi.


ŻYJ SŁOWEM!

Poszukaj na modlitwie dobrych cech u swoich bliźnich i oponentów, zapomnij przykre słowa, przebacz wszelkie zło. Pomódl się też o pojednanie w swojej rodzinie, wspólnocie, Ojczyźnie!

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453935

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu