Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Świętej Rodziny - 29.12.2019

2019-12-27

News
Słysząc hasło: Święta Rodzina z Nazaretu, przed naszymi oczyma staje obraz Maryi i Józefa pochylających się nad Dziecięciem. Patrząc na stajenkę i głównych bohaterów, w głębi naszych serc, poszukujemy pokoju, którego nieraz brak w naszych domach. Nie martwmy się! Święta Rodzina również poszukiwała pokój, którego otaczający ich świat nie mógł im zaoferować. Co z tego wynika? – Zapraszam do rozważania!CZYTAJ!
Mt 2,13-15.19-23 (BP)

Gdy [Mędrcy] odeszli, Józefowi ukazał się we śnie anioł Pański i powiedział: «Wstań, zabierz Dziecko i Jego Matkę i uciekaj do Egiptu. Zostań tam, dopóki nie dam ci znać. Bo Herod będzie szukał Dziecka, żeby Je zabić».

On wstał jeszcze w nocy, zabrał Dziecko i Jego Matkę i udał się do Egiptu. Pozostał tam aż do śmierci Heroda. Tak spełniło się słowo Pana napisane przez proroka: «Z Egiptu wezwałem mojego Syna» (...).

Gdy umarł Herod, Józefowi w Egipcie ukazał się we śnie anioł Pański i powiedział: «Wstań, zabierz Dziecko i Jego Matkę i wracaj do ziemi izraelskiej, bo umarli już ci, którzy czyhali na życie Dziecka».

On wstał, zabrał Dziecko i Jego Matkę i powrócił do ziemi izraelskiej. Gdy się jednak dowiedział, że w Judei rządzi Archelaus po swoim ojcu Herodzie, bał się tam wracać. Zgodnie z poleceniem, jakie otrzymał we śnie, udał się do Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam zamieszkał. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroków: «Będą Go nazwać Nazarejczykiem».


ROZWAŻ!

Człowiek, znając swą słabość i kruchość, od najdawniejszych czasów podąża wzrokiem za jakimś niedoścignionym wzorem, który w sercu rodzi nadzieję. To ona często pozwala wzbić się ponad codzienny trud zmagania się z rzeczywistością. Kiedyś usłyszałem kontrowersyjne stwierdzenie, iż "dla ideałów nie warto poświęcać swych sił, gdyż i tak się ich nie osiągnie’’. Czy tak jest naprawdę?

W Ewangelii czytamy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego (por. Łk 1,37).

Faktycznie, historia Świętej Rodziny nie była pozbawiona trudności i cierpień. A jednak Bóg, po wielu trudnych doświadczeniach, poprowadził ich do celu: [Józef] zgodnie z poleceniem, jakie otrzymał we śnie, udał się do Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam zamieszkał (Mt 2,22n).

Głęboko zapadł mi w serce list Dziekana Wydziału Teologicznego w Opolu, który odwołując się do swojego trudnego doświadczenia choroby, stwierdził: chrześcijaństwo jest realistyczne – tzn. odnosi się do ludzkiego życia takim, jakim ono jest. Nie jest jakąś rozkoszną sielanką albo miłą „amerykańską opowieścią” z happy endem: „żyli długo i szczęśliwie”. Nasza chrześcijańska wiara zakłada i liczy się z tym, co w życiu trudne, co boli, co przynosi łzy. Święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy co roku, przypominają nam o tym (zob. List - Opole, 26.12.2019).

Święta Rodzina jest wzorem do naśladowania! Nie jest to wzór odległy, bajeczny, niedościgniony, lecz bliski, realny, uchwytny dla Ciebie i mnie. I chociaż jest to pierwsza "wspólnota osób w miłości na wzór Trójcy Świętej" (Jan Paweł II, List do Rodzin, nr 6), to i ona doświadczyła przecież odrzucenia i prześladowania. Ileż to łez wylała Maryja, patrząc z goryczą na miejsce, w którym wydała na świat swego pierworodnego syna. A jakiż ciężar w sercu nosił Józefa, gdy szukał domu i pukał do wielu drzwi, nie znalazłszy godnego miejsca w swej rodzinnej wiosce, wśród swoich krewnych (por. Mt 1,18-25). Tak przecież śpiewamy w jednej z kolęd: Nie było miejsca dla Ciebie Jezu… w niejednej człowieczej duszy.

Ten, który miał stać się boską Gospodą dla bezdomnych dusz ludzkich, sam został przed swoim narodzinami odrzucony przez ludzi. Został jednak ugoszczony przez bezrozumne zwierzęta w grocie, służącej za marną szopę. To właśnie zwierzęta rozpoznały swego Pana (por. Iz 1,3; Jr 8,7; Prz 6,6). Oto paradoks Biblii!

Prawdziwym paradoksem jest również to, iż istnieje wzór dla nas wszystkich dościgniony, uchwycony, i doświadczany w codzienności – [moja i twoja] rodzina. Warto jej bronić, warto jej strzec i modlić się za nią. Każda bowiem rodzina przeżywa rozterki na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, lecz jeśli jest z nami Bóg, to wszystko jest możliwe.

Warto zapytać:

  • Kogo zabrakło przy wigilijnym stole z Twej rodziny przez kłótnie i spory (pomyśl o nich)?
  • Jakie miejsce w Twym sercu znajduje rodzina? Co robię, by wzmacniać relacje rodzinne?
  • Kiedy ostatnio poprosiłem Świętą Rodzinę, by wzmocniła Twą rodzinę w trudnościach i cierpieniach dnia codziennego?


MÓDL SIĘ!

Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo i Józefie, już teraz wiem, że jesteście wzorem dla wszystkich rodzin - wzorem, który jest bliski naszej codzienności. Sami doświadczyliście trudu tworzenia ciepła rodzinnego pośród zmagań i niewdzięczności ludzkiej. Święta Rodzino prosimy, uczcie nas i naszych bliskich, byśmy w naszych domach zawsze w centrum stawiali Bożą Dziecinę, przynoszącą wszystkim radość i pokój serca. Amen.ŻYJ SŁOWEM!

Świętą Rodziną targały zewnętrzne trudności i zagrożenia. Warto wybrać się do żłóbka - uklęknąć i zadumać nad tym, dlaczego i mojej rodzinie pojawiają się różne trudności i cierpienia? Postaraj się podczas tego spotkania pomodlić się o dobre rozwiązanie wszelkich problemów w rodzinie. Pamiętaj: modlitwa uskrzydla!

Damian Wieczorek

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440034

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu