Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06.01.2021

2020-01-02

News
Mozaika Marco I. Rupnika SJ przedstawia niezwykłe objawienie - wymianę darów pomiędzy Świętą Rodziną a Mędrcami ze Wschodu. Trzej Królowie składają dary: złoto, kadzidło i mirrę, a Dziecię ofiaruje im zwój Ewangelii - Dobrej Nowiny. Świadkami tej wymiany są Maryja, Józef, Jan Paweł II oraz Gwiazda, która "prowadziła [mędrców] aż do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko z Jego Matką". Jaki jest nasz udział w tej cudownej wymianie - objawieniu?


CZYTAJ!
Mt 2,1-12 (BP)

Kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli ze Wschodu mędrcy. Pytali oni: „Gdzie jest nowo narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać Mu hołd”.

Gdy to usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wyższych kapłanów oraz nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli: „W Betlejem Judzkim. Tak bowiem zostało napisane przez proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze spośród głównych miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu”.

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich, kiedy ukazała się gwiazda. Wysyłając ich do Betlejem, powiedział: „Idźcie i wypytujcie się dokładnie o to Dziecko. Gdy Je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym i ja mógł pójść i oddać Mu hołd”. Oni zaś wysłuchawszy króla i wyruszyli w drogę.

A gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko. Tam się zatrzymała. Ogromnie się ucieszyli na jej widok. Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko z Jego Matką, Maryją. Upadli na kolana i oddali Mu hołd. Otworzyli swe szkatuły i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A ponieważ otrzymali we śnie polecenie, żeby nie wstępować do Heroda, inną drogą wrócili do swojej ojczyzny.


ROZWAŻ!

Uroczystość Objawienia Pańskiego ma swoją własna historię i znaczenie. Jest starsza od uroczystości Bożego Narodzenia. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III/IV. wieku. Wówczas uroczystość Epifanii (gr. epiphania - "ukazanie się, objawienie") obchodzono jako cykl objawień Mesjasza-Chrystusa w narodzeniu, pokłonie Mędrców, chrzcie w Jordanie i pierwszym cudzie w Kanie Galilejskiej (razem cztery wydarzenia). Z czasem wyodrębniło się Boże Nienarodzone, obchodzone 25 grudnia, chociaż np. w Kościele ormiańskim do dzisiaj wspomina się je 6 stycznia. Dzisiaj Uroczystość Objawienia (Epifanii) na Wschodzie obchodzi się jako święto chrztu i światła (gr. photismos - "oświecenia") przez zanurzenie w wodzie krzyża, a na Zachodzie święci się w tym dniu przybycie Mędrców do Betlejem i objawienie Chrystusa poganom.

W liturgii godzin antyfona do pieśni Magnificat zachowała ten pierwotny, łączny charakter: W tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy: dziś gwiazda przywiodła Mędrców do żłobka; dziś podczas godów woda stała się winem; dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie (LG, II nieszpory).

Od niedawna uroczystość Trzech Króli możemy świętować jako dzień święty - wolny od pracy. Polski parlament przywrócił mu ten uroczysty charakter. Zawalczyli o to świeccy parlamentarzyści i zwykli wierni. W warszawskiej szkole "Żagle" zrodził się też zwyczaj orszaków - ulicznych jasełek (2005/09), przestawiających przybycie Mędrców ze Wschodu. Fundacja Orszaku Trzech Króli stała się wydarzeniem, które gromadzi tysiące katolików w kraju (ok. 900 miast) i za granicą (18) pod hasłem "Cuda, cuda ogłaszają" (2020). W roku 2021 z powodu pandemii wydarzenie to ma ograniczony zasięg. Od początku jednak Orszak Trzech Króli ma wymiar nie tylko kulturalny, artystyczny i edukacyjny, ale również charytatywny; zaprasza całe rodziny do wspólnego wyznawania wiary, śpiewu naszych pięknych kolęd oraz świadectwa wobec szerzącego się neo-pogaństwa. Inicjatywę Orszaku Trzech Króli wspierają papież Benedykt XVI i Franciszek. Pozdrawiają jej uczestników podczas modlitwy na Anioł Pański.

Dlaczego tak ważne jest to objawienie Pańskie?

Boże Narodzenie dokonało się w ciszy betlejemskiej stajni, w towarzystwie pasterzy, aniołów i zwierząt, a Objawienie Pańskie (Epifania) dokonało się w towarzystwie mędrców ze Wschodu - przedstawicieli różnych religii i narodów. Drugiemu objawieniu towarzyszą znaki: gwiazda (objawienie), mędrcy ze Wschodu (poganie) oraz niezwykła wymiana darów (wspólnota wiary).

Znak gwiazdy aż cztery razy pojawia się w Ewangelii. Wzmianka o "gwieździe wschodzącej" czy o "Jego gwieździe" pozwala sądzić, że Mateusz nawiązuje tu do bardzo rozpowszechnionego wyobrażenia w starożytności o tym, że każdy człowiek posiada swoją gwiazdę. Ludzie znaczący mają gwiazdę jasną, zwyczajni i prości - ledwie dostrzegalną. Jedna i druga pojawia się wraz z narodzinami człowieka i gaśnie wraz z jego śmiercią (zob. NKB I/1, 110). Wzmianka o wschodzącej Gwieździe z Jakuba nawiązuje do proroctwa o Władcy - Mesjaszu (por. Lb 24,17; Ap 22,16). Jezus jest oczekiwaną Światłością świata (por. J 1,4-9; 8,12; 12,46).

Opowiadanie o hołdzie Mędrców ze Wschodu zdaje się wskazywać na sytuację pierwotnego Kościoła otwartego na pogan i otoczonego wrogością ze strony króla Heroda, synagogi żydowskiej i prześladowań z powodu przynależności do Jezusa. Wszyscy są zaproszeni do spotkania z Chrystusem, każde może złożyć Mu pokłon, oddać hołd. Wszyscy zaproszeni są do wspólnoty wiary - wspólnej modlitwy - do wymiany darów.

Cały rozdział drugi Mt koncentruje się wokół pytania: "Gdzie?". Gdzie objawi się znak gwiazdy? Gdzie będzie mieć miejsce spotkanie człowieka z Bogiem - przyjęcie pogan do wspólnoty z Nim? Gdzie dokona się wspomniana wymiana darów? Za każdym razem odpowiedź jest jedna: w Betlejem. "Bo tak napisał prorok: I ty Betlejem..." (w. 5). Często to słowo tłumaczy się z hebr. bet-lechem jako "dom chleba" - miasto Dawida ok. 8 km na płd. od Jerozolimy (por. 1 Sm 20,6; Mi 5,1; Łk 2,4.11; J 7,42).

W Domu Chleba ma miejsce cudowna wymiana darów. Chrystus objawia nam Siebie: Słowo staje się Ciałem (J 1,14). Dziecię daje nam zwój Ewangelii - Dobrą Nowinę. Nowo-narodzony staje się Chlebem - "przełamuje się" z nami swoim Bóstwem i Człowieczeństwem; zaprasza do wspólnoty - dzieli się Sobą. Do tej cudownej wymiany darów zaproszeni są wszyscy: wierzący (Maryja, Józef, święci) i niewierzący (neo-poganie, agnostycy, pogubieni).

Czy jesteś gotów pójść za Gwiazdą - odczytać znak od Boga? Czy chcesz złożyć hołd Emanuelowi - Bogu z nami? Czy jesteś gotowy do wymiany darów?

ON jest nową "Gwiazdą z Jakuba" - ON jest "wschodzącą Gwiazdą" - ON jest "Światłością świata".

ON jest Tym, który godzien jest czci, hołdu i uwielbienia... JEMU złóżmy nasze dary modlitwy i dziękczynienia.

W tym roku obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Wielki nasz Rodak uczył nas rozpoznawać znaki, uczył nas modlić się i adorować Jezusa; uczył nas ofiarować siebie - więcej być niż mieć. Warto na jego setne urodziny przygotować jakiś prezent godny tak wielkiego Jubilata, warto zapytać:

  • Jak chronimy znaków naszej wiary?
  • Jaka jest nasza modlitwa osobista, modlitwa eucharystyczna, modlitwa za naszą Ojczyznę?
  • Co jest gotów darować Bogu, Kościołowi, Ojców św.?


MÓDL SIĘ!

Ach, miejsce na ziemi, miejsce ziemi świętej
- jakimże miejscem jesteś we mnie!
Dlatego właśnie nie mogę po tobie stąpać,
muszę klęknąć.
Przez to dzisiaj potwierdzam,
byłaś miejscem spotkania.
Przyklękam
- przez to wyciskam na tobie pieczęć.
Zostaniesz tutaj z moją pieczęcią
- zostaniesz, zostaniesz -
a ja zabiorę ciebie
i przeobrażę w sobie na miejsce mego świadectwa.
Odchodzę jako świadek,
który świadczy poprzez tysiąclecia.

Kard. Karol Wojtyła, Pielgrzymka do Ziemi Świętej, 3, Tożsamość.


ŻYJ SŁOWEM!

Solidaryzujmy się z Orszakiem Trzech Króli w swoim mieście - w gronie najbliższych, rodziny, wspólnoty, stowarzyszenia. Dajmy publiczne świadectwo swojej wiary w swoim otoczeniu; brońmy odważnie naszych tradycji, zwyczajów, świąt i znaków religijnych.

ks. Jan Kochel

fot. mozaika M.I. Rupnik, Pokłon Trzech Króli i Jana Pawła II - Centrum św. Jan Pawła II, Kraków-Łagiewniki

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440105

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu