Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Chrztu Świętego - 12.01.2020

2020-01-09

News
Dzisiaj uroczystość Chrztu Pańskiego. Kościół przypomina o jednym z najważniejszych wydarzeń z życia Pana Jezusa, ale nie tylko. Przypomina również o dwóch ważnych tajemnicach z naszego życia, a są nimi dzień naszego chrztu i bierzmowania.


CZYTAJ!
Mt 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?". Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".


ROZWAŻ!

Chrzest i bierzmowanie - to sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. O ile chrzest włącza nas w życie wspólnoty chrześcijańskiej, to bierzmowanie przypomina o obowiązku świadczenia o swojej wierze w tymże Kościele. Oba zaś sakramenty wprowadzają nas w tajemnicę Eucharystii - Komunii z Bogiem. Dzięki temu możemy poznać kim tak naprawdę jesteśmy, jaka jest nasze powołanie i misja w Kościele.

Nie jesteśmy już niewolnikami grzechu, ale przez chrzest zostaliśmy wyswobodzeni z sideł szatana. Nie należymy już do tego świata, ale stajemy się prawdziwiedziećmi Bożymi. O tym zapewnia nas autor Pierwszego Listu św. Jana: Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec; zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy (1 J 3,1). Jest to nie tylko ważna prawda o wspólnocie Kościoła, ale i o nas samych. Każdy ochrzczony uczestniczy w miłości Ojca i Syna i Ducha  Świętego. Pan Bóg przychodzi do każdego z nas i pragnie nawiązać z nami bardzo intymną relację, właśnie przez ten sakrament.

Naszym zadaniem jest dobrze odpowiedzieć na wezwanie Jego miłości. Możemy to uczynić przez modlitwę i życie sakramentalne oraz przez świadectwo wobec innych. Chrzest wyciska w duszy duchowe niezatarte znamię (por. KKK 1246). Bóg w momencie chrztu wyciąga człowieka z więzienia grzechu pierworodnego i sprawia, że staje się czysty w Jego oczach. On przywraca nam utraconą godność. Już nie jesteśmy dla Niego przybyszami, ale stajemy się dziedzicami Królestwa Niebieskiego (por. Rz 8,14-17; Ga 3,26-29).

Równie ważny jest sakrament bierzmowania, gdyż czyni nas on sługami Ducha Świętego. Stajemy się jeszcze ściślej złączeni z Nim i zostajemy posłani do bliźnich, żeby przyprowadzać ich do Chrystusa. To sakrament dojrzałości (misji), kiedy sami z siebie musimy zadecydować czy chcemy w pełni świadomie należeć do Kościoła. Duch Święty udoskonala nasze człowieczeństwo, jednoczy nas ze sobą i umacnia na drodze do zbawienia.

Pismo Święte podsuwa metaforę pieczęci jako rodzaj podpisu, potwierdzenia prawa własności lub autentyczności (por. 2 Kor 1,22; Ef 1,13; 4,30). Stajemy się opieczętowani przez Ducha Świętego i jesteśmy Jego własnością, umiłowanymi synami i córkami Boga Ojca (Mt 3,17).

Pytania do rozważania:

  • Jak często rozważam tajemnicę chrztu świętego? Czym jest dla mnie chrzest, jakie ma znaczenie w moim życiu? Czy zdaję sobie sprawę, że przez chrzest otrzymałem swoje własne miejsce w Kościele? Czy jestem świadom tego, że jestem dzieckiem Bożym, że Bóg mnie kocha?
  • Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boże: Czy chcę stawać się podobnym do Chrystusa? Czy robię Jezusowi miejsce w moim życiu? Czy zapraszam Go do swojego życia?
  • Jak wygląda moje życie duchowe? Czy staram się o codzienny kontakt ze Słowem Bożym? Czy powierzam Bogu samego siebie? Czy zapraszam Boga w poszczególne miejsca mojego życia?


MÓDL SIĘ!

Od momentu chrztu Bóg jest naszym Ojcem, a my dziećmi Bożymi. Odmówmy zatem modlitwę Ojcze nasz, poprzedzając każdą prośbę inwokacją "Ojcze":

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Ojcze, święć się imię Twoje,
Ojcze, przyjdź królestwo Twoje,
Ojcze, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi,
Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
Ojcze, odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie (nie dozwól byśmy ulegli pokusie),
Ojcze, zbaw nas od złego.


ŻYJ SŁOWEM!

Warto odwiedzić swój parafialny kościół, ucałować chrzcielnicę i podziękować za dar chrztu św., podziękować też rodzicom, chrzestnym i świadkom bierzmowania. Z pewnością obchodzimy swoje urodziny czy imieniny, ale czy przypominamy sobie rocznicę chrztu czy bierzmowania.

Mariusz Wałaszek

fot. Hufton-Crow - chrzcielnica in St. Moritz - Augsburg

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418847

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu