Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Chrztu Świętego - 12.01.2020

2020-01-09

News
Dzisiaj uroczystość Chrztu Pańskiego. Kościół przypomina o jednym z najważniejszych wydarzeń z życia Pana Jezusa, ale nie tylko. Przypomina również o dwóch ważnych tajemnicach z naszego życia, a są nimi dzień naszego chrztu i bierzmowania.


CZYTAJ!
Mt 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?". Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".


ROZWAŻ!

Chrzest i bierzmowanie - to sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. O ile chrzest włącza nas w życie wspólnoty chrześcijańskiej, to bierzmowanie przypomina o obowiązku świadczenia o swojej wierze w tymże Kościele. Oba zaś sakramenty wprowadzają nas w tajemnicę Eucharystii - Komunii z Bogiem. Dzięki temu możemy poznać kim tak naprawdę jesteśmy, jaka jest nasze powołanie i misja w Kościele.

Nie jesteśmy już niewolnikami grzechu, ale przez chrzest zostaliśmy wyswobodzeni z sideł szatana. Nie należymy już do tego świata, ale stajemy się prawdziwiedziećmi Bożymi. O tym zapewnia nas autor Pierwszego Listu św. Jana: Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec; zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy (1 J 3,1). Jest to nie tylko ważna prawda o wspólnocie Kościoła, ale i o nas samych. Każdy ochrzczony uczestniczy w miłości Ojca i Syna i Ducha  Świętego. Pan Bóg przychodzi do każdego z nas i pragnie nawiązać z nami bardzo intymną relację, właśnie przez ten sakrament.

Naszym zadaniem jest dobrze odpowiedzieć na wezwanie Jego miłości. Możemy to uczynić przez modlitwę i życie sakramentalne oraz przez świadectwo wobec innych. Chrzest wyciska w duszy duchowe niezatarte znamię (por. KKK 1246). Bóg w momencie chrztu wyciąga człowieka z więzienia grzechu pierworodnego i sprawia, że staje się czysty w Jego oczach. On przywraca nam utraconą godność. Już nie jesteśmy dla Niego przybyszami, ale stajemy się dziedzicami Królestwa Niebieskiego (por. Rz 8,14-17; Ga 3,26-29).

Równie ważny jest sakrament bierzmowania, gdyż czyni nas on sługami Ducha Świętego. Stajemy się jeszcze ściślej złączeni z Nim i zostajemy posłani do bliźnich, żeby przyprowadzać ich do Chrystusa. To sakrament dojrzałości (misji), kiedy sami z siebie musimy zadecydować czy chcemy w pełni świadomie należeć do Kościoła. Duch Święty udoskonala nasze człowieczeństwo, jednoczy nas ze sobą i umacnia na drodze do zbawienia.

Pismo Święte podsuwa metaforę pieczęci jako rodzaj podpisu, potwierdzenia prawa własności lub autentyczności (por. 2 Kor 1,22; Ef 1,13; 4,30). Stajemy się opieczętowani przez Ducha Świętego i jesteśmy Jego własnością, umiłowanymi synami i córkami Boga Ojca (Mt 3,17).

Pytania do rozważania:

  • Jak często rozważam tajemnicę chrztu świętego? Czym jest dla mnie chrzest, jakie ma znaczenie w moim życiu? Czy zdaję sobie sprawę, że przez chrzest otrzymałem swoje własne miejsce w Kościele? Czy jestem świadom tego, że jestem dzieckiem Bożym, że Bóg mnie kocha?
  • Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boże: Czy chcę stawać się podobnym do Chrystusa? Czy robię Jezusowi miejsce w moim życiu? Czy zapraszam Go do swojego życia?
  • Jak wygląda moje życie duchowe? Czy staram się o codzienny kontakt ze Słowem Bożym? Czy powierzam Bogu samego siebie? Czy zapraszam Boga w poszczególne miejsca mojego życia?


MÓDL SIĘ!

Od momentu chrztu Bóg jest naszym Ojcem, a my dziećmi Bożymi. Odmówmy zatem modlitwę Ojcze nasz, poprzedzając każdą prośbę inwokacją "Ojcze":

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Ojcze, święć się imię Twoje,
Ojcze, przyjdź królestwo Twoje,
Ojcze, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi,
Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
Ojcze, odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie (nie dozwól byśmy ulegli pokusie),
Ojcze, zbaw nas od złego.


ŻYJ SŁOWEM!

Warto odwiedzić swój parafialny kościół, ucałować chrzcielnicę i podziękować za dar chrztu św., podziękować też rodzicom, chrzestnym i świadkom bierzmowania. Z pewnością obchodzimy swoje urodziny czy imieniny, ale czy przypominamy sobie rocznicę chrztu czy bierzmowania.

Mariusz Wałaszek

fot. Hufton-Crow - chrzcielnica in St. Moritz - Augsburg

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440162

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu