Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

VI Niedziela zwykła - 16.02.2020

2020-02-13

News
Filiżanka, która została wypełniona kawą jest tą samą filiżanką, ale jednak zmienioną ze względu na zawartość. Podobnie Jezus wypełnił treścią każdy wyraz Starego Testamentu - aż po brzegi: "Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce" (J 1,16), i możemy roznosić po całym świecie "woń poznania Chrystusa" (2 Kor 2,14).


CZYTAJ!
Mt 5,17-37 (BP)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Przyszedł nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. Zapewniam was: dopóki ziemia i niebo będą istnieć, nie zmieni się w Prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. Kto je natomiast wypełnia i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Dlatego mówię wam: jeśli nie będziecie sprawiedliwsi niż nauczyciele Pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego".

Słyszeliście, że powiedziano: "Nie dopuścicie się morderstwa, a kto by się dopuścił morderstwa, stanie przed sądem. A Ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie osądzony. A kto powie bratu: «głupcze», stanie przed Wysoką Radą. A jeśli mu powie: «bezbożniku», skazany zostanie na ogień potępienia. Jeśli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem ofiarę i najpierw idź pojednać się z bratem. Potem wróć i złóż ofiarę. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze. Bo przeciwnik może cię wydać sędziemu, a sędzia strażnikowi, i zostaniesz zamknięty w więzieniu. Zapewniam cię: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza".

Słyszeliście, że powiedziano: "Nie popełnisz zdrady małżeńskiej. A Ja wam mówię: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo. Jeśli twoje prawe oko prowadzi cię do upadku, wyłup jje i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, gdy stracisz część twego ciała, niż gdyby całe ciało miało być wyrzucone na potępienie. Jeśli twoja prawa ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, gdy stracisz część twego ciała, niż gdyby całe ciało miało iść na potępienie. Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej da dokument rozwodu. A Ja wam mówię: Każdy, kto porzuca swoją żonę - poza przypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo, i każdy, kto ożeniłby się z rozwiedzioną, cudzołoży".

Słyszeliście, że kiedyś powiedziano: Nie przysięgaj fałszywie, ale bądź wierny przysięgom złożonym Panu. A Ja wam mówię: Wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, ponieważ jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem Jego stóp; ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego Króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym lub czarnym. Niech wasza mowa będzie: tak - tak, nie - nie, a wszystko ponad to - pochodzi od Złego”.


ROZWAŻ!

Jezus przyszedł, aby Słowo Boże się wypełniło. On sam, Słowo Ojca, udowadnia, że Bóg jest prawdomówny.

  • W Nim jako Mesjaszu wypełniają się starotestamentalne zapowiedzi proroków.
  • On sam daje obietnice, które wypełnia.
  • Zapowiada wydarzenia, które zostają zrealizowane w Kościele.

Zwrócić więc trzeba uwagę na tę wypowiedź z dzisiejszej Ewangelii: „ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”. Czyli do czasu wypełnienia trzeba bardzo precyzyjnie pochylać się nad biblijnym tekstem i nie próbować go zmieniać, jeśli nie wszystko w nim jest dla nas zrozumiałe. Na przykład w Księdze Rodzaju mamy zdanie: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1,26). Dla Żydów, którzy myśleli o Bogu w następujący sposób: jeden Bóg to jedna osoba - był to tekst kłopotliwy i można powiedzieć, że nie rozumieli go do końca, ale nie zmienili tekstu wiernie powtarzając go przez wieki. Dopiero Jezus, Syn Boga, objawił prawdę światu, że Bóg to trzy osoby. Pierwsze więc przykazanie zostało wypełnione, czyli w konsekwencji zmienione.

Kolejne przykazanie dotyczy wzywania Bożego imienia. Żydzi do tego stopnia uważali je za święte, że przestali je wymawiać poza świątynią. Gdy przyszedł Jezus nauczył nas do Boga mówić Abba, a Syn Boga wskazał na „innego Pocieszyciela”, który będzie działał w Kościele po Jego wniebowstąpieniu. Starotestamentalny JHWH to Ojciec, Syn i Duch. Przykazanie zostało wypełnione, a tym samym zmienione.

Księga Wyjścia mówi o tym, by nie czynić wizerunku Boga. Ale Jezus, pierworodny Syn Ojca Niebieskiego, jest "obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1,15). Drugie przykazanie zostało wypełnione, a w konsekwencji zmienione, możemy czynić obraz Tego, który sam siebie pokazał.

Stary Testament pełen jest wezwań do zachowywania szabatu – Dnia Pańskiego. Gdy Jezus jako Mesjasz, Pan szabatu wjechał do Jerozolimy, zmartwychwstał, objawiał się apostołom, zesłał Ducha Świętego, w tym samym dniu tygodnia, pierwszym po szabacie dał uczniom czytelny znak jaki dzień należy święcić. Nie świętujemy więc soboty tylko niedzielę. Trzecie przykazanie zostało wypełnione, czyli w konsekwencji zmienione.

Jak widać Jezus w każdym z przykazań wchodzi w głębię tajemnicy i pokazuje jak ona jest realizowana wg Bożych zamiarów. Podobnie wchodzi w głębię drugiej tablicy Dekalogu. Moralność opiera nie tyle na zewnętrznym nakazie, ile na zrozumieniu ludzkiej natury i Bożego zamiaru uczynienia jej szczęśliwą.

  • Bóg stworzył nas do miłości, a nie do niszczenia siebie nawzajem.
  • Bóg stoi po stronie małżeństwa, a nie rozbijających je pożądań.
  • Bóg stoi po stronie prawdy, a nie sztucznych podpórek.


MÓDL SIĘ!

Jezu, Ty przez całe życie wypełniałeś wolę swojego Ojca, daj mi Cię naśladować. Jezu, Ty jesteś Panem porządku, prowadź mnie, abym lepiej zrozumiał prawdy Boże i aby ich stosowanie w moim życiu stało się moją codziennością. Abym każdego dnia mógł dziękować Bogu za to, że w swojej nieskończonej miłości troszczy się o mnie dając mi jasne wskazówki. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

W tym tygodniu przyjrzyj się swoim słowom, zwłaszcza obietnicą i zadbaj o ich wypełnienie (np. obiecałeś żonie, że będziesz z nią i nie będziesz jej opuszczał, gdy przeżywa trudności).

ks. Artur Sepioło

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449678

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu