Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 03.06.2012

2012-06-02

News
W ciągu dnia, każdy z nas, nawet kilka razy, czyni znak krzyża, każda modlitwa kończy się uwielbieniem Trójcy: Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Podczas Eucharystii kilkanaście razy uwielbiamy Trójce Przenajświętszą, a pomimo tego Kościół dodatkowo pragnie nas zachęcić do rozważania tajemnicy Najświętszej Trójcy, tajemnicy fundamentalnej dla naszej wiary.


CZYTAJ!
Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.


ROZWAŻ!

Każdy z nas został ochrzczony „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” zgodnie z wezwaniem Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Zatrzymajmy się dzisiaj nad tym krótkim fragmentem Pisma Świętego, nad tą wielką tajemnicą naszej wiary. Święty Hilary z Poitiers powiedział: Wszystko, co nie ma granic, co jest nieskończone, przekracza zdolności poznawcze człowieka. Sekret raz poznany przestaje być dla nas sekretem, natomiast tajemnica, dla nas ludzi, zawsze pozostanie tajemnicą, możemy ją tylko trochę odkryć”.

Stary Testament skupia naszą uwagę na Bogu Ojcu, stworzycielu nieba i ziemi, Nowy Testament objawia Jezusa Chrystusa, odkupiciela, a także Ducha Świętego, Uświęciciela. A więc istnienie Trójcy poznajemy nie drogą rozumowania, ale drogą Pisma Świętego. Kościół próbując wyjaśnić tą tajemnicę posługuje się pojęciami filozoficznymi. Tym co łączy trzy Osoby Boże jest natura inaczej istota lub substancja. Trzy Osoby, jedna natura. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach. Ojciec rodzi Syna, Syn jest rodzony przez Ojca, Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Każda Osoba Boża wypełnia wspólne dzieło. Nie wyznajemy także jednego boga objawiającego się na trzy sposoby ojca i syna i ducha, ale wyznajemy jednego Boga żyjącego stale w komunii trzech Osób, które łączy Bóstwo, pozostających w relacji miłości. Tym co łączy Osoby Boże jest nie tylko Bóstwo, ale właśnie owa miłość. Victorio Messori opowiedział kiedyś o dialogu muzułmanina z chrześcijaninem. Muzułmanin zapytał chrześcijanina: Bóg jest tylko jeden. Jakże więc mógłby mieć Syna? Na co on mu odpowiedział: Bóg jest miłością jakże mógłby być sam. Relacja miłości. Również my jesteśmy wezwani do naśladowania tej miłości, komunii a także jesteśmy zaproszeni do kręgu tej Bożej Miłości. Zjednoczenie Ojca z Synem i z Duchem Świętym powinno być wzorem, który będziemy przekładać na nasze międzyludzkie relacje. Trójca Święta jest potwierdzeniem wartości i konieczności życia we wspólnocie międzyludzkiej, jest potwierdzeniem wartości miłowania braci i sióstr.

Kiedy człowiek zetknie się z tajemnicą, nie powinien się przed nią cofać, zniechęcać. Trzeba przyznać, że przed tajemnicą Trójcy Przenajświętszej powinniśmy upaść na ziemię i podobnie jak Mojżesz i uczniowie oddać pokłon Panu i stwierdzić: „Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego”. Na sam koniec proponuję przeczytanie z uwagą wybranych fragmentów z wyznanie wiary św. Atanazego:

Ktokolwiek chce być zbawiony, musi przede wszystkim wyznawać katolicką wiarę, której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, bez wątpienia zginie na wieczność. Wiara zaś katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając istoty; inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha świętego, lecz Ojca i Syna, i Ducha świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat. Nie stworzony Ojciec, nie stworzony Syn, nie stworzony Duch święty; Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch święty: a jednak nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg Ojciec przez nikogo nie został uczyniony ani stworzony, ani zrodzony. Syn pochodzi od Ojca, nie jest uczyniony ani stworzony, lecz zrodzony. Duch święty pochodzi od Ojca i Syna, nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący. I nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i zupełnie równe, tak iż we wszystkim - jak już wyżej wypowiedziano - trzeba czcić i jedność w Trójcy, i Trójcę w jedności

Warto dzisiaj zapytać się:

  • Czy staram się poznawać tajemnicę Boga Trójjedynego? Czy nie jestem obojętny, obojętna na centralną prawdę naszej wiary?
  • Czy świadomie wykonuję codziennie znak krzyża?
  • Kiedy ostatni raz uświadomiłem sobie moją małość wobec wielkiej tajemnicy Boga?
  • Czy miłość istniejąca w Trójcy jest wzorem i zachętą do miłości w mojej rodzinie?MÓDL SIĘ!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże, który ze światłem prawdziwej wiary dałeś swoim sługom poznać chwałę wiecznej Trójcy i uwielbiać jedność w potędze majestatu: spraw prosimy, abyśmy siłą tej wiary zostali obronieni od wszystkich przeciwieństw. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(z wyznania wiary św. Anzelma)


ŻYJ SŁOWEM!

Niech rozpoczynający się tydzień będzie czasem rozmyślania o Trójcy Świętej a w szczególności o relacji miłości, która łączy Osoby Boże. Moje serce niech napełnia radość, że Bóg chce mnie zaprosić do tego kręgu miłości. Niech codzienne czynienie znaku krzyża będzie świadomym znakiem wiary w Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, który nam wszystko objawia.

Dawid Górniak

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459403

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu