Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość Zwiastowania NMP - 25.03.2020

2020-03-21

News
W dniach, kiedy większość osób zatrwożonych jest o swoje życie, Pan Bóg posyła nam archanioła Gabriela, by zwiastował nam Dobrą Nowinę o wiecznym Życiu, które pragnie rozkwitnąć w nas tu i teraz (napis z groty w Nazaret: Verbum caro [hic] factum est - "Słowo ciałem [tu] stało się"; J 1,14). Czy jesteśmy w stanie zaufać tej obietnicy i rozradować się nią?


CZYTAJ!
Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.


ROZWAŻ!

Bądź pozdrowiona… - ok. 2 tys. lat temu Bóg skierował słowa pozdrowienia do Maryi, prostej dziewczyny pochodzące z Nazaretu. Doskonale wiemy jaka była jej odpowiedź. Natomiast dziś nasz Pan kieruje te słowa do swojej Oblubienicy – Kościoła, a przez to do każdego z nas. Bądźcie pozdrowieni! (por. Łk 1,28).

Z tego powodu warto bliżej przyjrzeć się temu pozdrowieniu. W tamtych czasach zwyczajnym pozdrowieniem w kulturze hebrajskiej było shalom, natomiast zgodnie z tym co spisał ewangelista Łukasz – anioł zwraca się do Maryi słowami pozdrowienia: chaire, które tłumaczy się: "Raduj się!”. Odnosi się ono do słów Starego Testamentu: Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! (…) Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie (So 3,14-17). Istotą rozradowania się Córy Syjońskiej jest fakt, że Pan jest pośród ciebie (So 3,15.17). Co dosłownie można tłumaczyć "jest w twoim łonie". A więc anioł Gabriel nawołuje Maryję do radości, gdyż Pan jest z Nią. Podobnie do nas dziś woła: "Radujcie się Synowie i Córy Syjonu, gdyż Pan jest z wami!".

Może, podobnie jak Maryja, "zmieszamy się" (zaskoczą/zdziwią nas) na te słowa (Łk 1,29), przecież jak możemy się radować, gdy wokół szaleje epidemia, która zatrważa nasze serca? Jak w Nazaret anioł rzekł do Maryi, tak mówi dzisiaj do nas: Nie bój się! (Łk 1,30). Jego głos - pełen miłości - chce uspokoić nasze serca. Podobnie Jezus pocieszył i usakajał Jaira, gdy jego córka była ciężko chora: Nie bój się, wierz tylko! (Mk 5,36; por. Mt 9,2.22; 14,27; Mk 6,50; 10,49; Łk 23,43; J 16,33; Dz 23,11).

Strach to jest siła diabła. On pragnie nas wystraszyć i okłamać: pokazać Boga jako Tego, który karci swoje dzieci i przyzwala na tak wielkie nieszczęścia. Szatan doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest możliwa wzajemna miłość, gdy oparta jest na lęku (por. 1 J 4,18). W taką pułapkę wpadli pierwsi rodzice – Adami i Ewa. Zwiedzeni przez szatana zaczęli odczuwać lęk przed Bogiem: Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie […] skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu (Rdz 3,8). W tej scenie biblijnej ukazany jest dramat człowieka, który poprzez lęk ucieka od Życia (por. J 14,6), pogrążając się w strachu gorszym od śmierci fizycznej - śmierci duchowej.

Co zrobić, aby nie ulec takiemu lękowi? Odpowiedzią jest postawa Maryi – Jej ufność: Niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1,38). W TAK Maryi zatriumfowała Nowa Ewa, miażdżąc tymi słowami głowę węża (por. Rdz 3,15). Lęk i śmierć ustąpiły, a na ich miejsce pojawiły się ufność i życieOto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (Łk 1,31). Iesous z hebr. i aram. jeszua` - oznacza "(Jahwe jest) zbawieniem" (KKK 430). To Imię przepełnione jest Życiem, daje boskie Życie, zapowiada Życie wieczne.

TAK Maryi - w momencie zwiastowania - było też wyrazem Jej codziennej modlitwy, niejako rytmem powtarzającej się relacji z Bogiem: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważa je w swoim sercu (2,19.51); Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (1,38) oraz Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (1,46n).

Oto kilka pytań do rozważania osobistego:

  • Czy wciąż jako chrześcijanin potrafię ucieszyć się (rozradować) Dobrą Nowiną?
  • W jakich sytuacjach trudno mi zaufać Bożej Opatrzności?
  • Czy modlę się do Boga o większą ufność w Jego słowo?
  • Czy jestem osobą ufną względem innych ludzi?


MÓDL SIĘ!

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
przywraca mi życie.

Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
dodają mi otuchy.

Ps 23,1-4


ŻYJ SŁOWEM!

Staraj się naśladować ufność Maryi względem Boga. Módl się do Niej o to, by uprosiła u Syna podobną łaskę ufności dla ciebie. Proś Boga również o umiejętność rozradowania się Jego Słowem i obietnicami jakie nam zapowiada!

Mateusz Cerkowniak

fot. Nazaret - grota Zwiastowania jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11450627

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu