Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Triduum Sacrum

Wielki Piątek - 10.04.2020

2020-04-09

News

W Litanii Loretańskiej jest wiele wezwań, które rozpoczynają się od słowa Matka, np. Matka Kościoła, Matka miłosierdzia, Matka najczystsza, Matka dobrej rady itd. Dziś, w Wielki Piątek, chciejmy spojrzeć na macierzyństwo Maryi z nieco innej perspektywy. Stajemy bowiem pod krzyżem obok Matki Bożej Bolesnej.CZYTAJ!
J 18,1‒19,42 [J19,25-27]

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


ROZWAŻ!

Stajemy dzisiaj na Golgocie, gdzie Jezus umiera w wielkich męczarniach na krzyżu. Słowo Golgota znaczy czaszka. Był to teren, który rozciągał się poza murami ówczesnej Jerozolimy. Znajdowało się tam niewielkie wzniesienie, które być może swym kształtem przypominało czaszkę. Bł. Anna Katarzyna Emmerich stwierdziła: Widziałam raz górę kalwaryjską, a na tej górze proroka, towarzysza Eliasza, jak wszedłszy na miejsce, które wtenczas było pagórkiem pełnym jaskiń i murowanych grobowców, z kamiennej trumny wyjął czaszkę Adamową. Przy nim stanął anioł, mówiąc: „To czaszka Adamowa”, i nie pozwolił mu tej czaszki zabierać. Na tej czaszce było kilka żółtych włosów. Poznałam też z opowiadania proroka, że owo miejsce nazywało się miejscem czaszek. Zupełnie prostopadle nad owym miejscem, na którym leżała owa czaszka, stanęła później dolna część krzyża Chrystusowego. Powiedziano mi podczas widzenia, że na tym miejscu jest środek ziemi, także wiedziałam długość tego miejsca na północ, południe i zachód, lecz już zapomniałam”. Według tej wizji krzyż Jezusa stanął na miejscu pochówku pierwszego człowieka – Adama. To właśnie dlatego na wielu obrazach czaszka Adama znajduje się pod krzyżem Chrystusa. Nie bez powodu też Jezusa nazywa się drugim Adamem. To, co pierwszy Adam popsuł przez grzech, Jezus (drugi Adam) naprawił przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie (1 Kor 15,22).

Mianem drugiej Ewy określa się Maryję. Nie mogło Jej zabraknąć pod krzyżem, na którym umierał Jej Syn. Został On znienawidzony przez Żydów, którzy krzyczeli: Precz! Poza cezarem nie mamy króla! Te i podobne słowa zraniły nie tylko Jezusa, ale też Jego Matkę. Tymi okrzykami Izraelici odrzucili nie tylko Jezusa, ale też Jego dar ofiarowany z krzyża – Matkę. Wzruszające i niezwykłe jest to, że Jezus – w chwili tak niewyobrażalnego cierpienia – nie myślał o sobie, tylko o ludziach, których do końca umiłował. Ktoś mógłby pomyśleć, że Jezus chciał tylko, aby Jan zaopiekował się samotną kobietą, która w tamtych realiach – nie mając opieki i żadnych środków do życia – byłaby skazana na żebractwo. Jednak poprzez słowa: Niewiasto, oto syn Twój (…) Oto Matka twoja Jezus uczynił Maryję Matką całej ludzkości. Chwila na pozór wydaje się być nieodpowiednia. Przecież Maryja cierpiała wraz z Synem, a Jej ból był bólem konania, bólem Matki, która oddała już wszystko. Syn zapewniał matce utrzymanie i opiekę. Ona oddała Bogu wszystko, nie miała już nic, na czym lub na kim mogłaby się oprzeć. Nie było to dla Niej łatwe, bo przecież kochała swego Syna jak każda matka, ale oczami duszy widziała więcej i dalej, dlatego też przyjęła wolę Ojca. Maryja – swoją zgodą na wolę Boga – uniosła się ponad zwykłe człowieczeństwo i weszła w rzeczywistość Boską. Takiej pokory, takiego posłuszeństwa, takiego zjednoczenia swej woli z wolą Bożą nie znajdziemy u żadnego innego świętego.

W tych prostych słowach: Niewiasto, oto syn Twój (…) Oto Matka twoja objawia się ludzkości nowa rzeczywistość, do której zaproszony jest każdy. Można ją przyjąć lub odrzucić. Trzeciej opcji nie ma. Ci, którzy ją przyjmą, będą dziećmi Maryi – Królowej i dziećmi Boga – Króla oraz staną się dziedzicami wszystkich dóbr Bożych (Rz 8,16-17).

Warto zadać sobie pytania:

  • Jak odnoszę do siebie Chrystusowe słowa: Oto Matka Twoja?
  • Jaką rolę odgrywa w moim życiu Matka Boża?
  • Czy potrafię cierpieć oraz być pokornym, posłusznym i zjednoczonym z Bożą wolą jak Maryja?


MÓDL SIĘ!

Matko ukrzyżowanego Jezusa i Matko wszystkich ludzi! Oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój matczyny ból. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie i w zjednoczeniu z Chrystusem oraz ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata.


ŻYJ SŁOWEM!

W tym roku nie można uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej. Stań więc dzisiaj pod krzyżem, który znajduje się w Twoim domu / mieszkaniu, adoruj krzyż i powieszonego na nim Jezusa oraz proś Matkę Bożą Bolesną: Maryjo, moja Matko, naucz mnie wierności i miłości do Jezusa aż po śmierć.

Denis Gach

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13123044

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu