Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

Uroczystość Wielkiej Nocy - 12.04.2020

2020-04-11

News
Świętujemy z wiarą zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dzisiaj spotykamy apostołów przy grobie zmartwychwstałego. Ich świadectwa prowadzą nas do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Polecamy: sne.gliwice/
CZYTAJ!
J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

ROZWAŻ!

Uczniowie byli z Jezusem, słuchali jego słów widzieli jego dzieła, ale ich znajomość Jezusa nie była pełna. Dopiero Zmartwychwstanie budzi w uczniach wiarę, która jest równoznaczna z przyjęciem tego, co Pisma mówią o Jezusie. Żeby w Niego uwierzyć, nie wystarczy skoncentrować się tylko na świadectwach naocznych świadków, ale konieczne jest zrozumienie i przyjęcie Pisma, w którym Bóg objawił prawdę o swoim Synu.

Również w przypowieści Jezusa o Bogaczu i ubogim Łazarzu czytamy: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą" (Łk 16,31). Bywa, że niektórzy ludzie przechodzą obojętnie obok wyraźnych znaków. Cuda i świadectwa nie we wszystkich wzbudzają wiarę. Tym co rodzi wiarę jest Słowo Boże, osobiste doświadczenie i spotkanie ze zmartwychwstałym Panem.

Według Jana, Maria Magdalena przyszła pierwsza do grobu. To ta, z której Jezus wypędził siedem złych duchów. Przez osobiste spotkanie z Jezusem w przeszłości jej grzeszne życie się odmieniło. Być może teraz, gdy Jezus zniknął jej z oczu, czuje lęk i żal, bo nie odczuwa już Jego bliskości. Z następnego fragmentu dowiadujemy się, że spotyka Zmartwychwstałego Pana. Również my, gdy nie odczuwamy bliskości Boga, nie martwy się, bo On zawsze jest z nami aż do skończenia świata!

Zapytaj siebie: 
  • Czy codziennie znajduję czas na osobiste spotkanie z Bogiem i jego Słowem?
  • Czy jestem człowiekiem zmartwychwstania?
  • Czy mam świadomość, że Bóg jest przy mnie nawet gdy tego nie odczuwam?

MÓDL SIĘ!

Panie Jezu dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Proszę umacniaj moją wiarę swoim Słowem i pozwól mi spotykać Ciebie i doświadczać twej obecności. Chcę świadczyć o Tobie wśród ludzi. Bądź uwielbiony mój Zbawco!

ŻYJ SŁOWEM!

Bądź człowieczym Zmartwychwstania!  Podziel się dobrym słowem - słowem nadziei i życzeniami z najbliższymi, a może również z kimś, kto dawno nie pozdrawiałeś: Powiedź mu: Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!

Marcin Kujawa

Pozostałe tematy
Aktualności

Dyrektorium o katechizacji

Ukazało się polskie tłumaczenie trzeciego z kolei dyrektorium o katechizacji na przełomie XX i XXI w. Pierwsza była Ogólna Instrukcja Katechetyczna (1971), drugie Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (1997), a trzecie Dyrektorium o katechizacji, ogłoszone 25 czerwca 2020 r. przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji.  

więcej

X Tydzień Wychowania

Budujmy więzi – to hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania, który potrwa od 13 do 19 września. W tym czasie szkolne katechezy będą omawiać m.in. znaczenie odpowiedzialności za własne słowa oraz postawy dialogu jako formy komunikacji eliminującej uprzedzenia i stereotypy.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 6165360

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu