Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

V Niedziela Wielkanocna - 10.05.2020

2020-05-09

News

Poruszając się po nieznanych drogach warto uruchomić nawigację, skorzystać z mapy, albo posłuchać prowadzącego nas przewodnika, aby niepotrzebnie nie błądzić i dotrzeć bezpiecznie do celu. Podobnie jest w życiu, również potrzebujemy jasno określić swój cel i znać drogę, która do niego zaprowadzi. Dokąd idziesz? Jaki jest Twój cel? Kto jest Twoim przewodnikiem?
CZYTAJ!
J 14,1-12

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście".

Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca".


ROZWAŻ!

Dziś z Chrystusem i Apostołami znajdujemy się w Wieczerniku. Przed chwilą Jezus obmył uczniom nogi, dał im przykazanie miłości. Uczniowie byli niewątpliwie poruszeni tym gestem, zaraz potem Jezus zapowiedział, że zostanie zdradzony. Uczniowie są tym przerażeni. W jednej chwili doświadczają wielu przeżyć i uczuć. Dlatego Jezus mówi: „Niech się nie trwoży serce Wasze” – dosłownie czytamy: „Niech nie wpada w zamęt serce Wasze”, gdyż uczniowie są rozbici wewnętrznie, czują się w tym wszystkim zgubieni.

Zagubionym uczniom Jezus chce wskazać właściwy kierunek - kurs, jaki powinni obrać. „Idę do Ojca”, mówi, a jednocześnie: „znacie drogę, którą idę” (J 14,2-4). Zagubiony Tomasz chce się upewnić, wydaje mu się, że nie zna ani celu, więc pyta: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” (J 14,5). Na co słyszy odpowiedź: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez mnie” (J 14,6).

Zauważ: Jezus mówi o swojej śmierci, nie jako o tragedii spowodowanej spiskiem, ale mówi o niej jako o przejściu (pascha) na spotkanie z Ojcem. Każdy z nas będzie musiał przejść przez bramę śmierci. Chrystus już przez nią przeszedł! Czy chcesz przejść tę drogę z Jezusem?

Śmierć nie jest ostatnim etapem drogi! Dziś Jezus nas o tym zapewnia! Po śmierci Chrystus przygotował dla nas "miejsce" - dom. Dom tutaj kojarzy się z czymś dobrym, z relacją pełną miłości i czułości – bo Bóg nie umie być inny, jak tylko Ojcem kochającym bezwarunkowo swoje dzieci! Takiego Ojca pokazał nam Jezus wielokrotnie, czy to kiedy przebaczył cudzołożnicy (por. J 8,10-11), kiedy w kobiecie chorej na krwotok zobaczył „córkę Abrahama” (por. Mk 5,34) i uzdrowił ją z jej niemocy i kiedy w oszukującym celniku Zacheuszu dostrzegł „syna Abrahama” (por. Łk 19,9-10), a ten doświadczywszy że w oczach Jezusa ma wartość i znaczenie rozdał swój majątek ubogim i tym, których skrzywdził. Jezus najpierw przywraca godność – taki jest On, taki jest Jego Ojciec, bo „kto mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14,9).

Droga, która prowadzi do domu, do Ojca, ma na imię Jezus. Co to oznacza? Tylko naśladując miłość Jezusa, najpierw z niej zaczerpnąwszy, możemy szczęśliwie dojść do Ojca. Nasze czyny powinny być również czynami, które będą innym ukazywały Ojca, bo kto ufa Jezusowi będzie dokonywał takich dzieła jakie dokonał Jezus, a nawet większe od nich uczyni (por. 14,12).

Znamy cel, wiemy jak do niego dojść. Zatem: ruszajmy w drogę!

W drodze zastanów się!

  • Czy ufasz zapewnieniu Jezusa, że po śmierci życie się nie kończy?
  • Czy tęsknisz za spotkaniem z Bogiem Ojcem, Jego Synem i Świętym Duchem Miłości "twarzą w twarz"?
  • Kiedy "spotkałeś" kochający wzrok Jezusa?
  • Skąd czerpiesz siły, aby kochać?
  • Czy na co dzień dostrzegasz okazje, aby kochać? Jakie to były sytuacje?
  • Czy w moich myślach, słowach i czynach jestem podobny do Jezusa? Kiedy Jezus może być ze mnie dumny?


MÓDL SIĘ!

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.

Ps 25,4-10


ŻYJ SŁOWEM!

Jedyną Ewangelią jaką przeczytają niektórzy ludzie jest nasze życie. W nadchodzącym tygodniu będę starał się okazać miłość względem tych, którzy są wokół mnie (świadectwo). Kiedy nie będę miał siły, aby kochać, będę zwracał się o nią do Pana.

Rafał Grajczyk

fot. Droga z czasów Jezusa - Jerozolima jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440028

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu