Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XI Niedziela zwykła - 14.06.2020

2020-06-12

News
Zwykło się mówić, że "nadzieja zawieść nie może". Nazbyt często widzę jednak ludzi, którzy mają głowy spuszczone w dół, zrezygnowanych i przygnębionych (pandemia). Czy to dziś norma – szarego, zalęknionego, sfrustrowanego społeczeństwa? A może niepowtarzalna okazja? Okazja? Tak, okazja dla Ciebie i dla mnie, by zaświadczyć o Nadziei, którą jest Chrystus; nadziei, która "zawieść nie może" (Rz 5,5). Kto, jak nie ja – chrześcijanin (katolik), mam podnosić na duchu tych "udręczonych i porzuconych"? Dzisiejsza Ewangelia mówi o posłaniu (misji) uczniów. Do czego? Do bycia świadkami nadziei "królestwa niebieskiego". Dawać nadzieję – oto nasze posłannictwo!


CZYTAJ!
Mt 9,36-38; 10,1-8 (BP)

Jezus widząc wielkie tłumy ludzi, litował się nad nimi, gdyż byli udręczeni i porzuceni jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy powiedział do uczniów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo".

Przywołał dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby mogli je wyrzucać i uzdrawiać wszystkie choroby oraz dolegliwości. Takie są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i jego brat Andrzej, Jakub, syn Zebedeusza, i jego brat Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, który Go później zdradził. 


ROZWAŻ!

Co takiego widzieli w Panu Jezusie ludzie, skoro tak wielu podążało za Nim? Dla uściślenia – ewangeliczne tłumy podążające za Jezusem, to ludzie prości, biedni, "udręczani i porzuceni", którzy trudzili się pracą na roli lub wypasaniem owiec. Ludzie ci byli wystawieni na faryzejską pogardę jako "nieczyści", właśnie nękani, odrzuceni, zepchnięci na margines. Do takich przede wszystkim przyszedł Jezus - takim głosił Ewangelię (por. Mt 9,13; Łk 4,18).

Kim są ewangeliczni "udręczeni i porzuceni"? To ludzie, czujący się odepchnięci, marginalizowani przez żydowskie elity, "jak owce nie mające pasterza" (9,36). Oni intuicyjnie dostrzegali w Chrystusie "to coś". ON wyróżniał się spośród tylu ówczesnych wędrownych nauczycieli. Hmm… czym, doprawdy? Wyobrażając sobie wzrok tylu setek ludzi, którzy szli za Nim, dostrzegam jedną zasadniczą cechę: Jezusowi zależało na tych, którzy do Niego przychodzili. Troska i solidarność w miłości (caritas) – oto miara wielkości Chrystusa! Mało tego – On uczy nas – Ciebie i mnie – byśmy wpatrując się w Niego, podążali Jego śladami. Jego zainteresowanie drugim – moje zainteresowanie drugim. Jego podnoszenie na duchu drugiego, moje podnoszenie na duchu drugiego. To wszystko budziło w ludziach nadzieję, która "zawieść nie może"!

Warto przywołać fragment poprzedzający dzisiejszą Ewangelię, uchwycić kontekst. Spotkamy tam Jezusa, który "obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości’’ (Mt 9,35). Nie było by posłania Dwunastu Apostołów i ich działalności, bez uprzedniego przykładu Jezusa. Pełne miłości spojrzenie na drugiego i "litość nad nim" jest wzorem apostolstwa - duszpasterstwa - ewangelizacji. Uczeń winien być bliski tym, których naucza, uzdrawia, prowadzi. Jezus zanim pośle – sam daje przykład życia i działania. A dając przykład – posyła i to "po imieniu"! ,,A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej (…)" (Mt 10,2). A… Ty (Twoje imię)?

Dlaczego ewangeliści przywołują imiona Dwunastu? Jezus wybiera tych, których "sam chciał" (Mk 3,13). Nie ma przypadkowych powołań. Każdy powołany jest wybrany, przeznaczony i posłany przez Jezusa. Lista powołany rozszerza się przez wieki. Może i twoje imię znajdzie się wśród posłanych uczniów. Przecież orędzie Ewangelii to nie "muzealny relikt", lecz życie "tu i teraz"! Zatem Chrystus, posyłając Dwunastu, zapowiedział kolejne posłania. I dzisiaj wybiera i posyła nowych apostołów i misjonarzy.

Popatrz na ten fragment Ewangelii jako Boże zaproszenie, byś zechciał i ty podjąć wraz z Apostołami trud solidarności i zainteresowania się drugim człowiekiem, zwłaszcza tym "udręczonym i porzuconym". Ciekawe i palące wyzwanie, nieprawdaż? Ponieważ czym inny jest "suche czytanie (teoretyzowanie)", a czym innym świadomość, że "Słowo mówi do mnie i o mnie’’. A jeżeli tak jest, to Chrystus mówi dziś do ciebie: "Daję Ci władzę (…), byś leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości" (por. 9,35 i 10,1). ON nigdy nie pozostawia złudzeń – co czyni Pan – i ty masz czynić. Co ty czynisz – czyni Pan (por. Mt 16,19-20; 28,18-20). Jezus może zatem wysyłać i Ciebie w swym imieniu "aż na krańce świata". Misja dotyczy Bożych dzieł: "uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy’’ (Mt 10,8) - być troskliwy Apostołem Nadziei w swoim środowisku. Czy jesteś gotowy zapalać jej płomień w sercu drugiego? Tak, właśnie Ty!

Warto jeszcze zapytać:
  • Kim są współcześni "udręczeni i porzuceni"?
  • Papież Benedykt XVI pisał o trzech "miejscach" uczenia i ćwiczenia się w nadziei (por. Spe salvi, 32-48): Czy modlitwa może być szkołą nadziei? Czy działanie i cierpienie to "miejsce uczenia się nadziei"? Czy sąd ostateczny (życie wieczne) to "miejsce uczenia się i wprawiania w nadziei"?
  • Dlaczego tak ważna jest modlitwa o dobrych apostołów - misjonarzy nadziei?


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, Ty ukazałeś nam swą postawą, że nigdy nie odwracałeś wzroku od tego, kto szukał u Ciebie pomocy. Nie chcesz jednak wykonywać tej misji sam – zapraszasz i mnie. Daj mi przeto pragnienie służenia drugiemu człowiekowi, niesienia pociechy. Przyjmij moje ochocze serce i otwarte dłonie – uczyń mnie Twym Apostołem Nadziei!


ŻYJ SŁOWEM!

Pomyśl o osobie w twoim otoczeniu, której najbardziej doskwiera obecna sytuacja. Co możesz zrobić (co zrobisz), by ją "podnieść na duchu"? Pamiętaj – masz być apostołem - misjonarzem Nadziei!

Damian Wieczorek

fot. Spes (nadzieja) - mozaika z kościoła na wzgórzu Błogosławieństw - Ziemia Święta jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449645

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu