Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XII Niedziela zwykła – 21.06.2020

2020-06-18

News
Odwaga i bojaźń. Odwaga w wierze to zdolność do wypowiadania się i postępowania zgodnego z pragnieniem Jezusa bez względu na konsekwencje. Natomiast bojaźń to konsekwentne milczenie lub ukrywanie się przed świadectwem, na które Chrystus oczekuje.


CZYTAJ!
Mt 10,26-33

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».


ROZWAŻ!

Tym, co bardzo często paraliżuje człowieka, co go ogranicza w jego wyborach jest strach, a potem lęk. Strach jest naturalnym ludzkim doświadczeniem w sytuacji zagrożenia. Natomiast lęk może być irracjonalny i może wiązać się z pewnymi przesadnymi wyobrażeniami niebezpieczeństwa, a więc może być wytworem jedynie ludzkiej psychiki nie mającymi wiele wspólnego z rzeczywistym zagrożeniem. Wymienione doświadczenia, będące również określonymi stanami emocjonalnymi, są naszymi wspólnymi, powszechnymi doświadczeniami. Są one zatem obecne także w sferze religijnej, choć w tym przypadku mówi się raczej o bojaźni. Może się ona pojawić w momencie decyzji o przyjęciu Chrystusowych zaproszeń, wezwań lub nakazów. Wszystkie one są jednoznaczne, niezmienne i wymagają odwagi.

Opisane doświadczenia nie były obce prorokowi Jeremiaszowi żyjącemu w VI w. przed Chr., o którym czytamy dziś w pierwszym czytaniu. Przyszło mu prorokować w niezwykle trudnym czasie. Jego naród doświadczał wówczas wygnania, zagubienia i różnego rodzaju podziałów. Kiedy głosił słowo Boże, wówczas był znienawidzony, bo mówił trudne słowa. Nastawano na niego. Chciano by umilkł. Dotykały go oszczerstwa wielu. Z pewnością doświadczał strachu, a może i lęku. Patrząc na jego doświadczenia można odnieść wrażenie, co w jego lekcji życia jest coś, co jest także lekcją pokory współczesnego Kościoła, pomimo, że od tamtego momentu upłynęło dwa i pół tysiąca lat później. Prorok Jeremiasz w tamtym położeniu był silny świadomością, że u jego boku jest sam Pan. Dlatego mówił: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz” (Jr 20, 11). Już wtedy zapowiadał, że ci, którzy występują przeciw niemu bardzo się zawstydzą. Dotknie ich porażka i okryją się wieczną i niezapomnianą hańbą.

Współczesna doba Kościoła także przynosi świadkom Jezusa Chrystusa te same doświadczenia – strach i lęk. Strach przed wyśmianiem, prostą klasyfikacją i lęk przed porażką w głoszeniu Bożego Słowa, a więc przed odrzuceniem. Tymczasem istnieje ta sama potrzeba zdania się na Pana i Jego moc, a więc zupełnie jak w przypadku proroka Jeremiasza. Dlatego w dzisiejszym fragmencie Ewangelii padają te wyjątkowe słowa Chrystusa, powtarzane nawet trzykrotnie: „Nie bójcie się” (Mt 10, 26. 28. 31). Te słowa sięgają absolutnie samego centrum chrześcijaństwa – właśnie osoby Jezusa Chrystusa. W Nim i z Nim nie było, nie ma i będzie strachu, ani lęku. Przesłanie „nie bójcie się” było obecne w momencie narodzin Jezusa Chrystusa, w Jego nauczaniu, a także w chwili Jego zmartwychwstania i ukazywania się uczniom. Te słowa są przesłaniem całego orędzia zbawczego Jezusa Chrystusa. Jego zadaniem było ogłoszenie Dobrej Nowiny, ale także dodanie uczniom odwagi, w więc wyciągnięcie ich z doświadczenia bojaźni i próżnego lęku.

Zatem odważny i zarazem wolny od bojaźni w głoszeniu Ewangelii i w świadczeniu o Jezusie Chrystusie jest ten, kto nie myśli o sobie, ale właśnie o Jezusie Chrystusie. Kto myśli o sobie bardziej niż o Jezusie Chrystusie, ten może nawet popaść w lęku. Kto myśli o Bogu, będzie odważny mocą Chrystusowego wezwania „nie bójcie się”!

W podążaniu drogą lectio divina niech nas prowadzą proste pytania:

  • W których sytuacjach jesteśmy odważni, a w których bojaźliwi?
  • Czy wtedy, kiedy mamy z innymi dzielić się doświadczeniem wiary, bardziej myślimy o Jezusie Chrystusie, czy o sobie?
  • Co znaczą dla nas Chrystusowe słowa „nie bójcie się”?


MÓDL SIĘ!

Panie, proszę Cię o odwagę i jasny umysł wobec trudności oraz przeszkód, jakim muszę stawiać czoła.

Nie pozwól mi na moralny upadek. Jesteś moją twierdzą i skałą, tarczą, która chroni mnie przed przeciwnościami.
Nie pozwól zwątpieniu uderzyć w tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję.
Całym sercem chcę ufać Tobie. Ze wszystkich sił służyć Ci, iść do przodu i realizować największe z moich marzeń.

Pomóż mi ofiarować Ci to, co we mnie najlepsze; powierzyć się w całości dobroci i czystości Twojej miłości.
Pomóż mi skupić się na Twoim Słowie, które wzmacnia, podtrzymuje, podnosi na duchu i dodaje odwagi wobec wszelkich przeszkód i wyzwań, jakie napotykam.
Pomóż mi odkryć siebie do głębi, sprawdzić się i poznać prawdziwie. Pomóż mi odnaleźć wszystkie talenty, które we mnie zasiałeś, bym mógł osiągnąć sukces i szczęście w każdym zadaniu, które przede mną stanie.
W imię Twoje i z Twoją pomocą wiem, że mogę wygrać. Nikt, kto zaufał Tobie i Twojemu miłosierdziu nigdy się nie zawiódł. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Zaproś drugą osobę do modlitwy albo do udziału w spotkaniu lub wybranym nabożeństwie.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449715

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu