Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość św. Piotra i Pawła - 29.06.2020

2020-06-28

News
Jaka jest moja wiara? Dzisiaj w dniu Uroczystości świętych Piotra i Pawła bliżej przyjrzymy się temu za kogo uważamy Jezusa. Kim on jest dla mnie, w moim życiu oraz jakie zadania czekają mnie w życiu razem z Chrystusem?Czytaj!
Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».


Rozważ!

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że rozmowa Jezusa z uczniami to tylko zwykła pogawędka. Jednak wgłębiając się w tekst można zauważyć, że rozgrywają się w niej jedne z ważniejszych chwil w zbawczej historii świata.

Wartość oraz swoista tajemniczość, a także ważność tego wydarzenia podkreśla tło całej sytuacji. Jezus zabiera uczniów do oddalonej o 50 kilometrów od Jeziora Galilejskiego, Cezarei Filipowej. Wszystko po to, żeby oddalić się od środowiska żydowskiego i w pełnej wolności zadać pytanie uczniom: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Uczniowie zaczęli przedstawiać jak bardzo podzielona jest opinia ludzi. Jednak zaś chwilę później pada pytanie skierowane do uczniów: A wy za kogo mnie uważacie? Właśnie dlatego oddalili się tak bardzo, ponieważ Jezus żąda jasnej odpowiedzi na zadane pytanie. Wcześniej uczniowie oddali Jezusowi cześć jako Synowi Bożemu, ale teraz Jezus pyta ich po raz pierwszy wprost – za kogo mnie uważacie?

Uczniowie znaleźli się w bardzo niezręcznej sytuacji, ale to Piotr zebrał się na odwagę i powiedział Ty jesteś Mesjasz. Ile odwagi i wiary musiało być w Piotrze, że zdeklarował się na taką odpowiedź. Wszyscy mówili w Galilei co innego, opinii i plotek było mnóstwo na temat Jezusa, ale większość mówiła o Jezusie jako proroku, Janie Chrzcicielu, albo jako o Eliaszu, czy Jeremiaszu. Jezus od razu widzi, że to co Piotr powiedział nie pochodziło z jego istoty ludzkiej, z ciała i krwi, ale otrzymał on wtedy wgląd w tajemnice Jezusa jako objawienie od Ojca. Poskutkowało to tym, że Piotr stał się głową Kościoła, skałą, na której budowany jest Kościół. Nie była to byle jaka skała, ale Jezus użył takiego określenia, które oznaczało potężną skałę.

Spróbuj postawić się w tej samej sytuacji co uczniowie, idziesz razem z nimi do Cezarei, wiesz, że Jezus chce poruszyć jakiś bardzo ważny temat, idąc tak daleko masz już całkowity mętlik w głowie. Nagle po raz pierwszy w życiu słyszysz z samych ust Jezusa słowa Za kogo wy mnie uważacie? W głowie krążą wszystkie usłyszane o nim opinie. Słyszałeś mnóstwo obelg padających w stronę Jezusa, ale także mnóstwo pozytywnych opinii. Jednak czy jesteś w stanie powiedzieć, że Jezus jest twoim Panem, że jest Mesjaszem? Wiesz, że jak skłamiesz to Jezus zaraz to będzie wiedział, Jego nie oszukasz. Co mówisz kiedy pyta Cię o to nie kolega z pracy, nie znajoma z czasów szkolnych, ale sam Jezus Chrystus – Syn Boży?

Odpowiadasz, że wierzysz – to świetnie! Kiedy tak odpowiedział Piotr, to zaraz na jego barki spadła odpowiedzialność za Kościół. Niewiarygodnie ciężkie zadanie, Jezus jednak wiedział, że Piotr jest potężną skałą, który wytrzyma taki ciężar. Zastanów się jak wielka jest twoja skała, jak duży jest twój fundament wiary, na którym budujesz swoje życie. Jak silna jest twoja wiara, żeby móc przyjąć na siebie taki ciężar i tak zaufać Jezusowi, jak to było w przypadku Piotra?

Pamiętaj, że Pan jest zawsze z Tobą, im bardziej mu ufamy i im bardziej wierzymy w Niego, tym bardziej dostrzegamy, że jest On z nami w każdej chwili naszego życia. Każde doświadczenie istnienia jest doświadczeniem Jego obecności. Właśnie to pozwala nam budować naszą skałę – przekonanie, że moje życie to Jezus, ponieważ skoro żyje to On jest!


Módl się!

Święty Pawle, Apostole pełen gorliwości, uproś nam głęboką wiarę, niewzruszoną nadzieję, gorącą miłość do Chrystusa, abyśmy mogli z Tobą powiedzieć: „Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus.” Pomóż nam stawać się świadkami jego prawdy pośród mroków naszych czasów; oddanymi synami i córkami Jego Kościoła. Z Tobą wielbimy Boga, naszego Ojca: „Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie, przez wszystkie wieki wieków.” Amen.


Żyj Słowem!

Odszukaj co oznacza twoje imię – może pomoże Ci to w lepszym poznaniu siebie.
Porozmawiaj z kimś o tym za kogo on uważa Jezusa, kim dla niego jest w jego życiu.

Patryk Adler

fot. Greek Orthodox Icons

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583243

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu