Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XVI Niedziela zwykła - 19.07.2020

2020-07-18

News
Ludzie w rzeczywistości nie dzielą się na dobrych i złych, naszych i obcych. Wszelkie podziały na różne kategorie osób dokonują się najpierw w naszych umysłach. Tak naprawdę to w naszym sercu - w naszym wnętrzu toczy się walka miedzy dobrem a złem.CZYTAJ!
Mt 13,24-43

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!


ROZWAŻ!

Tak bardzo chcielibyśmy żyć w świece w którym panuje ład, harmonia, pokój. Mamy swoje wizje idealnego świata, wolnego od nienawiści, przemocy i wszelkiego zła. W naszych głowach układamy recepty dla podzielnego na różnych płaszczyznach społeczeństwa, jednocześnie znajdując i wytykając palcem „tych złych”, którzy powinni zmienić swoje myślenie, sposób życia, światopogląd. Łatwo widzieć nam chwast z dzisiejszej przypowieści w innych, zwłaszcza w tych, z którymi nam nie po drodze, jednocześnie przypisując sobie sprawiedliwość.

Chrystus jednak nie mówi nam dzisiaj o ogóle ludzkości, lecz po prostu o nas, bo to w naszych sercach rośnie pszenica i chwast. Każdy uczciwie podchodzący do swojego życia wie, że może uczynić wiele dobra, ale również wiele zniszczyć przez swoje złe postępowanie. Historia każdego z nas jest historią wzlotów i upadków. My jednak chcielibyśmy wyeliminować zło z naszych serc. Mamy nieraz żal do siebie, albo innych, że brak nam pewnych cech, zdolności, predyspozycji, dzięki którym czulibyśmy się lepsi, idealni. Pytamy wtedy skąd bierze się w nas grzech, skąd wada? Ewangelia odpowiada: „Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł” (w. 25).

Noc jest tu obrazem nieuwagi i braku czujności, kojarzy się z ciemnością, a więc złem. Upadamy wtedy, kiedy nasz duch zasypia. To nie Pan zaspał, gdy nieprzyjaciel siał chwast (zło), ale my, ludzie. Noc jest czasem pokusy. Dlaczego zło nie zostanie w nas od razu wyplenione? Chwast, o którym mowa w Ewangelii, to prawdopodobnie roślina o nazwie życica roczna. Jest ona do złudzenia podobna do pszenicy, a jej korzenie mogą być razem splątane. Wyrwanie chwastu mogłoby zniszczyć również pszenicę. Czy mamy zatem popaść w beznadzieję, że zła nie da się pokonać? Nie. Pan daje nam czas. Tak jak nie ma ludzi zupełnie zepsutych, tak samo nie ma ludzi doskonale dobrych. W naszych sercach do końca życia będzie toczyła się walka między dobrem a złem. Jeszcze nieraz będziemy przeżywać w naszych sercach noc, ale Pan daje nam czas na nawrócenie, bo  zna nasze serca. Pan wzmacnia nas, dodaje nam sił, uzdalnia nas do nawrócenia, tak, że chwast może powoli umierać, a pszenica wzrastać. Ostatecznie wolni od zmagania duchowego będziemy w niebie.

Warto jeszcze zapytać:
  • Czy dostrzegam w swoim życiu znaki, że Bóg mnie prowadzi i wzmacnia? Jakie?
  • Jakie mam mocne strony? Jakie otrzymałem talenty, uzdolnienia? Jakie dobro w sobie dostrzegam?
  • Jaka jest moja wada główna? Co jest jej przyczyną? Czy pracuję nad sobą?
  • Czy dziękuję Panu za dobro jakie mnie spotyka, jakie dostrzegam w sobie i w innych?

MÓDL SIĘ!

Panie, Ty jesteś moją mocą, podnosisz mnie ilekroć upadam. Dodajesz siły, wspierasz mnie na drodze życia, nie dozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie, ale prowadź mnie, aż dojdę do ojcowskiego domu. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

W wieczornym rachunku sumienia podziękuj Panu za dobro jakie cię dzisiaj spotkało i jakie sam uczyniłeś.  

Rafał Grajczyk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449671

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu