Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15.08.2020

2020-08-14

News
Wierzymy, że Maryja została przeznaczona do spełnienia wielkiej roli w dziele zbawienia – wydała światu Syna Bożego. Dzisiaj, łącząc się z Nią w śpiewie uwielbienia, kierujemy nasz wzrok w górę – przed oblicze Boga, który wziął Ją z ciałem i duszą do swojego niebiańskiego przybytku, gdzie również dla nas przygotowane jest miejsce. Uwielbiajmy zatem dzisiaj Boga przez Maryję, wzór pokory i posłuszeństwa, które płynie z zaufania Bogu.


CZYTAJ!
Łk 1,39-56

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

ROZWAŻ!

Dzisiaj Ewangelia opowiada nam o reakcji Maryi na słowa Zwiastowania. Nie postanawia ona ukrywać się z posłannictwem, które zostało jej powierzone (jak Piotr - zob. J 18,17.25-27), ani nie ucieka od niego (jak Jonasz,zob. Jon 1,3) ale natychmiast idzie dzielić się radością ze swoją krewną. Doskonale zdaje sobie sprawę z jej miejsca w historii zbawienia, które zakomunikował jej anioł. Spotkanie Maryi i Elżbiety jest podniosłą chwilą – obie były głęboko wypełnione radością z sytuacji, w które szczęśliwie postawił je Bóg. Napełnienie Elżbiety Duchem Świętym jest istotnym akcentem – ona oraz jej syn (jak można zakładać ze względu na wzmiankę o poruszeniu się w jej łonie) jako pierwsi poznali się na synu Maryi jako obiecywanym Mesjaszu i Panu. Podobnie jak Ezaw i Jakub już od początku walczyli ze sobą w jednym łonie (Rdz 25,22), tak Jezus i Jan rozpoznali się jeszcze przed narodzinami. Błogosławieństwa Elżbiety (por. Sdz 5,24; Jdt 13,18) są uznaniem Bogurodzicy za jej posłuszeństwo i pokorę Sama Maryja w przepięknym kantyku dołącza się do chóru kobiet uwielbiających Stwórcę za wielkie dzieła w ich życiu (np. 1 Sm 2,1-10), jednakże zdając sobie sprawę, jak daleko idący jest jej wkład w dziele zbawienia. Sam Jezus podczas swojej publicznej działalności to potwierdzi (Łk 11,27-28). Taka droga jest również od nas wymagana – droga pokory i zaufania Bogu, a w zamian za to i nam obiecana jest łaska (Prz 3,34) i zdobycie życia wiecznego, gdzie zjednoczymy się z naszym Bogiem i Panem, a gdzie czeka na nas tryumfująca Maryja (Ap 12,1).

Jak najbardziej zatem ta perykopa ewangeliczna odpowiada dzisiejszej uroczystości. Dokument ogłaszający celebrowany dzisiaj dogmat, konstytucja apostolska Munificentissimus Deus mówi wyraźnie, że „rzeczywiście Bóg, który z przeogromną i szczególną łaskawością spogląda na Pannę Maryję, skoro nadeszła "pełność czasów" (Ga 4,4), w ten sposób urzeczywistnił zamiary swej Opatrzności, że wszystkie przywileje, wszystkie dobrodziejstwa, jakich Jej udzielił ze swej nieograniczonej hojności, zajaśniały wtedy wśród doskonałej harmonii”. Wszystkie pozostałe tajemnice życia Maryi są niczym innym jak konsekwencją wyboru Maryi jako ziemskiej matki i opiekunki Jezusa. Wyraźnie akcentował takie spojrzenie św. Jan Damasceński, pisząc w jednym z kazań: "Potrzeba było, by Ta, która rodząc zachowała nienaruszone dziewictwo, zachowała również i po śmierci swe ciało bez żadnego skażenia. Potrzeba było, by Ta, która Stwórcę w swym łonie jako Dziecię nosiła, przebywała w Boskich przybytkach. Potrzeba było, by Oblubienica poślubiona przez Ojca zamieszkała w niebieskich komnatach. Potrzeba było, by Ta, która widziała Syna swego na krzyżu i doznała w serce ciosu miecza boleści, uniknąwszy go przy rodzeniu, oglądała tegoż Syna zasiadającego wraz z Ojcem. Potrzeba było, by Matka Boża posiadała to, co do Syna przynależy i otrzymywała cześć od całego stworzenia jako Matka Boga i służebnica zarazem" ( Uświadamiając sobie taką kolej rzeczy, rozwiewając wątpliwości i badając cierpliwie słuszność tej decyzji, ostatecznie 70 lat temu Kościół uroczyście nadał temu faktowi rangę dogmatu oraz poparł i zalecił świętowanie tejże prawdy.

Zapytajmy się zatem:

  • Czy staram się nie uciekać ani nie ukrywać ze swoją wiarą, swoim powołaniem?
  • Jak często okazuję wdzięczność Bogu? Czy dziękuję Bogu zarówno za łaski, jak i za dopusty?
  • Jak traktuję natchnienia i poruszenia ducha? Czy rozeznaję je cierpliwie? Czy raczej uciekam i bagatelizuję je?
  • Jak traktuję pobożność maryjną? Czy aktywnie w niej uczestniczę? Czy przyzywam wstawiennictwa Matki Bożej w moich potrzebach?


MÓDL SIĘ!

Tajemnicę dzisiejszej uroczystości pięknie ilustruje kolekta z Mszy wigilii:

Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


ŻYJ SŁOWEM!

Poświęć dzisiaj odrobinę więcej czasu na rozważanie postaci Maryi i tajemnic z jej życia. Uroczystość może być dobrą okazją do sięgnięcia do dobrej pobożnej lektury, odnowienie modlitwy różańcowej itp. Wsłuchaj się w to, do czego Matka Boża chce cię zaprosić.

Kamil Sikora

fot. Santa Maria in Trastvere - Rzym

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487523

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu