Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Święto Świętych Archaniołów - 29.09.2020

2020-09-27

News
Aniołowie przedstawiani są w sztuce na różne sposoby: począwszy od popularnego obrazu Anioła Stróża prowadzącego dwójkę dzieci przez niepewny, drewniany mostek, poprzez tłuściutkie, barokowe skrzydlate postaci, radośnie igrające przed Bogiem, aż po rozmaite duchy z nutą mitologicznej naleciałości ukazywane w popularnych ekranizacjach filmowych. Często odbiorcom tych obrazów łatwo poprzestać na wizerunku aniołów jako bajecznych postaci nie z tego świata, o magicznych mocach, zbyt elitarnych, by być blisko człowieka i interesować się jego życiem. Tym czasem na kartach Pisma św. nie ma większej oczywistości, jak ta, że istnieją Aniołowie jako posłańcy Boży, towarzyszący człowiekowi. Co ciekawe dzisiejsze Święto zapewnia: "Ujrzycie otwarte niebo, a także aniołów Bożych...". Jakie jest nasze wyobrażenie o Aniołach?


CZYTAJ!
J 1,47-51 (BP)

Gdy Jezus ujrzał Natanaela, który się do Niego zbliżył, powiedział o nim: "Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu". Natanael zaś zapytał: "Skąd mnie znasz?". Jezus mu odpowiedział: "Ujrzałem cię stojącego pod drzewem figowym, zanim cię zawołał Filip".

Wówczas Natanael wyznał: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym! Ty jesteś królem Izraela!". Jezus odrzekł: "Wierzysz, ponieważ powiedziałem ci: <Ujrzałem cię pod drzewem figowym>; zobaczysz jeszcze więcej".

I powiedział mu: "Uroczyście zapewniam was: Ujrzycie otwarte niebo, a także aniołów Bożych, którzy będą wstępować i zstępować na Syna Człowieczego".


ROZWAŻ!

Nie sposób rozpocząć rozważania, nie odpowiadając na kluczowe pytanie: Czy Aniołowie istnieją faktycznie, a jeżeli tak to kim właściwie są?

Otóż tak – istnieją, mało tego – sam Bóg o nich mówi jako o swych pomocnikach - posłańcach na ziemię. Spójrz na zakończenie dzisiejszej Ewangelii: [Jezus] powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego" (w. 51).

Jakaż dla ciebie i dla mnie Radosna Nowina! Sam Jezus, który jest Prawdą, mówi, że będziemy świadkami objawienia się aniołów!

Ujrzycie! – oznacza nie tyle jakieś przypuszczenie, suche gdybanie, lecz zapewnienie (pewność, poznanie). Bóg mówi – zobaczysz – własnymi oczyma, oczyma wiary. Nie co innego jak niebiosa otwarte, które widział Piotr, gdy wyszedł się modlić (Dz 10,11); to niebo, które dane było zobaczyć św. Szczepanowi, pierwszemu męczennikowi (Dz 7,56). Nie ujrzał tylko niebios – ujrzał ponadto samego Syna Człowieczego! Czyż nie o tym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii?

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Chrystus uchylił swoim słuchaczom rąbka tajemnicy: otóż w niebie nie będzie i nie jest sam – są z nim Aniołowie, o których słyszymy w pierwszym czytaniu (Dn 7,9-10.13-14). Tam zaproszeni są również wierzący, a więc każdy z nas!

I w tym miejscu musimy sobie zdać sprawę z tego, iż słowo "anioł" nie oznacza jedynie jakiejś istoty niebiańskiej, lecz "posłańca, zwiastuna" (od gr. angello - ""przynosić, posłanie, oznajmiać"). Misją anioła jest zatem "być posyłanym"; "nieść Bożą Nowinę człowiekowi".

Spójrzmy znów na tekst dzisiejszej Ewangelii. Jaką funkcję pełnią Aniołowie według słów Jezusa? Oni wstępują i zstępują. Słowa te są szalenie ważne dla Ciebie i dla mnie! W tym miejscu przypomnij sobie pewien urywek ze Starego Testamentu. (Jakub) we śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie (Rdz 28,12-13). Co to oznacza? Oznacza niezwykłą relację nieba i ziemi, relację wiary i życia, łączności pomiędzy tobą a Bogiem. Aniołowie pośredniczą między niebem a ziemią, Bogiem a człowiekiem. Oni są też tymi, którzy wysłuchują naszych próśb i modlitw i zanoszą je przed ołtarz w niebie: I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki Anioła przed Bogiem (Ap 8,4).

Z kolei zstępowanie (schodzenie) oznacza Boże natchnienie (dar łaski). Przypomnij sobie jakie natchnienia (łaski) poruszały twoje wnętrze (serce), sumienie. Nie inaczej było w Nazarecie: W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja (Łk 1,26-27). Dlatego Kościół przypomina nam, że Aniołowie są blisko każdego człowieka (Anioł Stróż). Aniołowie zatem nieustannie za nami orędują u Boga i przekazują nam Jego natchnienia.

Święto Trzech Archaniołów dobitnie to potwierdza. Wystarczy poznać znaczenia ich imion, by przekonać się, jak wielką troską otacza nas Bóg: 

  • M i c h a ł  ("Któż jak Bóg?"),
  • G a b r i e l  ("Bóg jest mocny"), 
  • R a f a ł  ("Bóg uleczy"). 

Czego więcej nam potrzeba? Nie zapomnij o swych Orędownikach w niebie, o Bożych Posłańcach, o swym Aniele Stróżu. Nigdy!

Zapytaj się ponadto:

  • Jakie mam wyobrażenie o Aniołach? Czy traktuję je jako istoty zbyt dalekie od moich spraw?
  • Anioł oznacza Posłańca. Co mogę powiedzieć o Bożych natchnieniach, które zdarzyły mi się w życiu?
  • Kiedy ostatnim razem modliłem się Pacierzem, modląc się do mojego Anioła Stróża?


MÓDL SIĘ!

Sławimy was, Archaniołowie,
Radosną pieśnią w dzień świąteczny
I podziwiamy waszą chwałę
W promiennym domu Wszechmocnego.

Michale, książę wojsk niebieskich,
Nie zwyciężony w żadnym boju,
Niech twa prawica nas umocni
I podda wszystkich łasce Boga.

Gabrielu, Pan cię ustanowił
Zwiastunem wielkich swych tajemnic;
Prosimy ciebie, naucz ludzi
Miłować drogę Jego światła.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebios,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

A wy, zastępy Jasnych Duchów,
Opieką swoją nas otoczcie
I wyjednajcie nam u Boga,
By dał nam radość nieba z wami.

Z Liturgii Godzin


ŻYJ SŁOWEM!

Propozycja działania (actio): Wzmocnij swe nabożeństwo do Aniołów poprzez Nowennę; zob. https://stacja7.pl/kategoria/modlitwa/

Damian Wieczorek

fot. Marco I. Rupnik SJ - Mozaika Anioła z zakrystii katedry z Madrytu

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459576

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu