Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXVII Niedziela zwykła - 04.10.2020

2020-09-29

News

Historia jest nauczycielką życia. Uczenie się na błędach poprzednich pokoleń może być naszą mądrością, by nie powielać tych samych potknięć i wad.Czytaj!
Mt 21,33-43 (BP)

Posłuchajcie jeszcze innej przypowieści. Był pewien zamożny człowiek, który zasadził winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją i wyjechał.

Gdy nadeszła pora winobrania, wysłał do dzierżawców swoich służących, aby odebrali należne mu plony. Ale rolnicy schwytali ich i jednego pobili, drugiego zabili, a jeszcze innego obrzucili kamieniami. Znowu wysłał do nich innych służących, w większej liczbie niż poprzednio, zrobili z nimi to samo. Wreszcie posłał do nich swojego syna. Myślał bowiem: "Uszanują mojego syna". Jednak kiedy rolnicy zobaczyli syna, powiedzieli: «To jest dziedzic! Chodźcie, zabijmy go, a jego posiadłość nam się dostanie". Pojmali go więc, wyrzucili z winnicy i zabili.

Kiedy wróci właściciel winnicy, co zrobi z tymi rolnikami?". Odpowiedzieli: "Każe zabić tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, który w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony".

Wtedy Jezus powiedział: "Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie:
Kamień, który odrzucili budujący,
stał się kamieniem węgielnym.
Pan to sprawił
i jest cudem w naszych oczach.
Dlatego zapowiadam wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce".


Rozważ!

Tę przypowieść Jezusa można interpretować jako skrót historii zbawienia. Bóg bowiem z jasno określonym zamiarem stworzył świat i człowieka. Założenie winnicy to wybór Abrahama. Otoczenie murem to czas patriarchów. Wybudowanie tłoczni to Mojżesz i wyjście z Egiptu. Posyłani słudzy to sędziowie i królowie. Większa ilość posłanych sług symbolizuje proroków, którzy przemawiali do narodu wybranego – w rozwiniętej już winnicy Pańskiej. Narady rolników przeciwko synowi właściciela winnicy to Wcielenie, Śmierć i Zmartwychwstania Chrystusa. Oddanie winnicy w ręce innych rolników to czas Kościoła. Oddawanie plonu właścicielowi to Twoje życie i spotkanie z Bogiem. Zatem Ty, Twoja wspólnota i Twoja parafia piszecie ciąg dalszy tej przypowieści. Czy masz świadomość, że w Twoje ręce Bóg powierzył swój drogocenny skarb? Jak go używasz, jak uprawiasz tę winnicę i ile czasu spędzasz w ciągu tygodnia na pracy dla Boga?

Wyraźnie widać, że Bóg spodziewa się po Tobie owoców. Jezus określił to słowami, iż nowi rolnicy, czyli chrześcijanie będą oddawać Bogu plon „we właściwym czasie”. Jeżeli więc jesteś świadomym pracownikiem winnicy Pańskiej powinieneś planować zarówno zasiew jak i żniwa. Zasiew to głoszenie słowa, zaangażowanie w ewangelizację, katolickie wychowywanie dzieci, misyjne nastawienie wobec niewierzących lub niepraktykujących, mieszkających na terenie parafii, codzienne czytanie Słowa Bożego itd.

Żniwa to opieka nad starszymi osobami w twojej rodzinie, praca nad charakterem, zwalczanie Twojej wady głównej, zaangażowanie w realizację charyzmatu Twojej wspólnoty, wspieranie biednych, ofiarowanie Bogu cierpienia, które przeżywasz, prowadzenie modlitwy rodzinnej i wspólnotowej itd.

Bóg chce mieć wyznawców, którzy są świadomymi pracownikami Jego winnicy; rozumiejącymi, że dostąpili wielkiego przywileju pracy na ziemi Boga, wdzięcznymi za wiarę, która nadaje sens i cel wszystkim ich działaniom; tworzący wspólnotę Kościoła, która realizuje odwieczny zamiar Boga.

Zachłanne przywłaszczanie sobie owoców z tej winnicy byłoby sprzeniewierzeniem się woli Bożej i powtórzeniem błędu rolników Starego Testamentu.


Módl się!

Boże nie pozwól abym zmarnował szansę, którą mi dajesz przez powołanie mnie do wspólnoty Kościoła, daj bym był świadomym i pracowitym pracownikiem w twojej winnicy. Pozwól mi też przynosić owoc we właściwym czasie, abym mógł go oddać Tobie z radością i wdzięcznością. Amen.


Żyj Słowem!

Napisz jak planujesz siew i zbiór jako pracownik winnicy Pańskiej.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449760

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu