Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXVIII Niedziela zwykła – 11.10.2010

2020-09-07

News
Dzisiaj kolejna niedziela, podczas której Pan Jezus przybliża nam prawdę o Królestwie Bożym. Tym razem posługuje się obrazem uczty weselnej. Bóg zaprasza nas na królewską ucztę. Jak odpowiemy na to zaproszenie?
CZYTAJ!
Mt 22,1-14

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».


ROZWAŻ!

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o zaproszeniu. Są różne zaproszenia: na inauguracje nowego roku akademickiego, na otwarcie firmy, na ślub, na urodzinową kawę. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile razy dziennie otrzymujemy jakieś zaproszenie. Miło jest otrzymać zaproszenie. To oznacza, że dla zapraszającego jestem kimś znaczącym. Jeśli ktoś mnie zaprasza, to znaczy, że dla jubilata jestem osobą, którą w tak ważnym dniu chciałaby mieć mnie obok siebie. Chce dzielić ze mną swą radość i szczęście.

W ewangelicznym obrazie mowa o zaproszeniu Boga - Króla. On zaprasza na weselną ucztę syna; zaprasza wszystkich - nie tylko tych wybranych, bogatych, znamienitych, ale każe iść na rozstaje dróg i sprowadzić "wszystkich, których napotkali" (w. 10).

Zapraszanie jest więc powszechne, uniwersalne, dla każdego. To królewskie zaproszenie, jak każde inne, można przyjąć lub zlekceważyć (w. 5-6). I dzisiaj wiele takich zaproszeń zostaje bez odpowiedzi. Mało tego, wiele zaproszeń nawet zostało otwartych i przeczytanych, ale potem zlekceważono Gospodarza, znieważono posłańców i ich pozabijano (nawet jedynego syna; por. Mt 21,37-38; J 3,16).

Wielu z zaproszonych nie wie też, jak bardzo Król czeka na ich pozytywną odpowiedź. Każdy jest mile widziany, każdy może przyjść, każdy niesie radość Gospodarzowi.

Królewskie zaproszenie wzywa i nas do odpowiedzi. Czy chcemy być przy Nim, by Mu towarzyszyć i dzielić z Nim radość "uczty weselnej Syna". Król przecież obiecuje, że niczego nam nie zabraknie, a jeśli zostawimy wszystko i pójdziemy za Nim, to "będziemy z Nim mieli udział [w tajemnicy królestwa]" (por. J 13,8). Dlaczego jesteśmy tak niewdzięczni i nie potrafimy docenić daru Bożego?

Warto zadać sobie jeszcze kilka pytań:
  • Do czego zaprasza mnie Bóg?
  • Czy potrafię odpowiedzieć na Jego zaproszenie?
  • Czy potrafię dostrzec każde zaproszenie Bożej Miłości w drugim człowieku?


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, dziękuję Ci za wielkie dobro, które mi dajesz. Dziękuję za Twoje zaproszenie na ucztę mesjańską, królewską, eucharystyczną. Wiem, ze nie jestem godzien, by zasiąść z Tobą do stołu, ale powiedz tylko słowo, a będę uzdrowiony i gotowy, by spożyć przygotowane dary.


ŻYJ SŁOWEM!

Nie bój się przyjąć Bożego zaproszenia. Czasami to zaproszenie będzie wymagało wysiłku, wyrzeczenia, ofiary. Ufaj Bogu, bo to ON jest Królem i ma moc zamienić nasze słabości i lęki w radość i szczęście. Staraj się codziennie przyjmować zaproszenie do zażyłej jedności z Bogiem Ojcem i Jego Synem w Duch Świętym.

Denis Gach

fot. Ostatnia Wieczerza - mozaika M.I. Rupnik SJ

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583191

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu