Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość Niepokalnego Poczęcia NMP - 8.12.2020

2020-12-07

News
Kto nie lubi słuchać muzyki? Większość ludzi pewnie ma swój ulubiony gatunek muzyczny (ulubioną piosenkę). Muzyka towarzyszy nam na każdym kroku. Czy to w samochodzie w drodze do pracy, czy w domu w trakcie sprzątania, a czasem słuchamy, żeby zagłuszyć ciszę pustego mieszkania. Przez kakofonię otaczających nas codziennie dźwięków chce przebić się Bóg ze swoim Słowem. Nie jest jednak nachalny i mówi tak, żeby usłyszał ten, kto chce usłyszeć. Zatem teraz, w tym szczególnym czasie Adwentu, wyciszmy siebie i muzykę dookoła, i postarajmy się usłyszeć to, co ma nam do powiedzenia Słowo Boże.Czytaj!
Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieku, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

Wtedy odszedł od Niej anioł.


Rozważ!

Pewnie większość ludzi, którzy uczestniczą w Eucharystii, dobrze zna przytoczony wyżej fragment Ewangelii. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jest grono osób, niekoniecznie związanych z Kościołem, które również słyszało ten fragment. Skoro zatem scena Zwiastowania Maryi jest powszechnie znana, to może grozić nam pewne niebezpieczeństwo. Mianowicie, słysząc pierwsze zdanie perykopy: Bóg zesłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret… możemy łatwo przestać słuchać całego orędzia. Dlaczego? Bo to ja już znam; przecież wiem jak to się skończy…; znowu ten fragment… Nie musimy się nawet czasem wysilać, żeby nie słuchać w danym momencie Ewangelii. Skoro już bardzo dobrze znamy daną historię, to słuchając jej, nie zagłębiamy się w jej szczegóły. Nie zwracamy uwagi na emocje, które nam towarzyszą, nie dostrzegamy "smaczków", które są skrzętnie ukryte między wierszami, a nawet nie uświadamiamy sobie, jaką wartość niesie ze sobą dany tekst.

Cóż za paradoks, że Ewangelia, którą dobrze znamy, mówi tak naprawdę o słuchaniu! Kiedy zagłębimy się w treść, zauważymy, że Maryja przez większość czasu słucha: słucha anioła, który mówi Jej o takich rzeczach, że trudno uwierzyć. Maryja słyszy, że jest "błogosławiona między niewiastami"; słyszy, że "porodzi Syna"; słyszy, że "będzie Synem Najwyższego"; słyszy, że "Jej krewna również jest w błogosławionym stanie"; słyszy także, że "dla Boga nie ma nic niemożliwego".

Maryja oczywiście jasno wyraża swoje obawy, nie wie, jak to będzie, co się dokładnie stanie. Jednak podejmuje decyzję w zaufaniu Panu Bogu, zgadza się na to, co zostało Jej przez Niego przygotowane. Otwiera się na każde Jego słowo, w całości powierza Bogu swoje życie.

Doskonale wiemy, co się później stało, wiemy, że narodził się Jezus oraz znamy Jego życie i działalność. Życie Jezusa kończy się śmiercią na krzyżu za nasze grzechy, a następnie dochodzi do chwalebnego zmartwychwstania. Możemy sobie zatem zadać pytanie: czy stałoby się to wszystko, gdyby Maryja nie zaufała Bogu? Jak wyglądałby świat i nasze życie dzisiaj, gdyby Maryja powiedziała "nie"?

Maryja podjęła decyzję słuchając archanioła Gabriela. Słuchała każdego słowa, słuchając jednocześnie przyjmowała je do siebie: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (w. 38).

My dzisiaj również słuchajmy Słowa Bożego. Słuchajmy z wielką starannością, z przejęciem, z wiarą. Maryja uwierzyła Bogu, że Jej Syn jest Zbawicielem - wypełnił się plan Boży. I w naszym życiu należy wykazać się cierpliwością i wiarą, że spełni się dane nam Słowo. Słuchajmy zatem tak, jak słuchała Maryja, aby przez Słowo również w nas narodził się Chrystus.


Módl się!

Panie Jezu, pozwól mi usłyszeć Twój głos, otwórz moje oczy i moje serce na Twoje Słowo. Obdarz mnie potrzebnymi łaskami, żebym usłyszał to, co chcesz mi powiedzieć. Daj siły i wytrwałość, żebym potrafił się wyciszyć – bo chcę Cię usłyszeć. Wzbudź we mnie chęć do zagłębienia, do zakochania się w Twoim Słowie. Jezu, Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem! Spraw, aby to Twoje Słowo, usłyszane przeze mnie, było mi drogowskazem na dzisiaj i na całe moje życie. Amen.


Żyj słowem!

Zastanów się, jak słuchasz swoich bliskich (rodzinę, przyjaciół, znajomych)? Jak słuchasz Boga? Czy w ogóle słuchasz tego, co ma Ci do powiedzenia i co robisz z tym Słowem, które od Niego otrzymujesz? Czy podejmując decyzję zastanawiasz się czy są one zgodne z wolą Bożą?

Posłuchaj swojej ulubionej piosenki i zwróć uwagę na swoje emocje. Czy są one podobne do tych, których doświadczasz podczas słuchania Słowa Bożego?

Patryk Adler

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11450504

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu