Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XIV Niedziela zwykła – 8.07.2012

2012-07-07

News
Współczesny Nazaret. Nazaret jest szczególnie ważnym miejscem na ziemi. Tam Bóg zwiastował Maryi swoją wolę, aby stała się Matką Syna Bożego. Tam też Jezus dorastał i przygotowywał się do dzieła głoszenia Dobrej Nowiny. W Nazarecie też Jezus stanął odważnie stając się prorokiem i świadkiem. Od tamtej pory Nazaret to nie tylko miejsce na ziemi, ale to płaszczyzna spotkania dzieł Boga i człowieka.

      


CZYTAJ!
Mk 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.


ROZWAŻ!

Co pragniesz mi Panie powiedzieć przez Twoje Słowo?

Od czasów przyjścia na ziemię Syna Bożego Jezusa Chrystusa, słowo Nazaret oznacza nie tylko nazwę miejscowości, miasta w Izraelu, które stało się wyjątkowym miejsce objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie, ale także może oznaczać duchową płaszczyznę na której objawia się Bóg każdemu człowiekowi. W takim sensie, każdy człowiek może mieć swoje „Nazaret”.

To najpierw moment w którym Bóg staje by nam objawiać swoją wolę wobec naszego życia. Jest to moment odkrywania tzw. życiowego powołania i życiowego zadania. To moment jedyny i wyjątkowy, niepowtarzalny wobec innych. To moment tajemnicy, który rozgrywa się pomiędzy Bogiem a każdym człowiekiem. To relacja serca do serca. To dialog wyrażany w słowach miłości pomiędzy osobami, które się znają i miłują.

Osobiste „Nazaret” człowieka to także moment nieustannego dorastania i dojrzewania w rozumieniu woli Boga. Nie można pełnić woli Bożej nie rozumiejąc jej sensu i prawdziwej głębi. Każdy rok życia, tak jak dla Jezusa, jest czasem bardziej dojrzałego spojrzenia, większej determinacji i jeszcze większej miłości, zdolnej do największej ofiary, nawet do ofiary z życia.

Nasze „Nazaret” to również miejsce przygotowania do misji związanej z pełnieniem woli Boga. Każda misja jest nie tylko dana nam osobiście, dla naszych wyłącznych celów, ale każda misja zawiera zawsze wymiar społeczny, powszechny, tak jak rozumiany jest Kościół.

Jednak najtrudniejszym doświadczeniem naszego „Nazaretu”, jest konieczność stanięcia w konfrontacji ze światem, a w tym najpierw wobec naszych bliskich, przyjaciół i sąsiadów. Z doświadczenia wiemy, że misja ta jest może najtrudniejszym zadaniem w naszym doświadczeniu „Nazaretu”. Ten moment opisany w dzisiejszej Ewangelii w której znalazł się Jezus, wciąż i na nowo się powtarza.

Jak się do niego przygotować?

Wszystkie wcześniejsze doświadczenia naszego „Nazaret” prowadzą właśnie do tego jednego celu. W nim, jak w soczewce, skupia się moment naszego wybrania, dojrzałości, przygotowania i ofiary.

Czy taki moment może być naszą przegraną?

Nigdy. W świadectwie nie jest ważny element naszego oddziaływania, czyli moment czyjegoś nawrócenia, ile w świadectwie najistotniejszy jest moment świadectwa dany przez świadka, który zawsze jest świadectwem miłości, świadectwem przyjęcia woli Boga i jej dojrzałego rozumienia.

  • Jakie jest nasze doświadczenie osobistego „Nazaretu”?
  • Jaka jest wola Boża wobec naszego życia?
  • Jak wygląda nasze dorastanie do rozumienia woli Boga wobec naszego życia?
  • Jak wygląda nasze przygotowanie do tego by stać się świadkiem?
  • Czy mamy świadomość, że nasze świadectwo jest najpierw potrzebne nam samym?


MÓDL SIĘ!

Panie, chcę mówić do Ciebie.

Uwielbiajmy Pana w Jego dziełach wobec naszego życia.
Dziękujemy Panu za objawienie nam swojej świętej woli.
Przepraszamy Pana za brak otwartości na Jego wolę i brak właściwego świadectwa.
Prośmy Pana, aby odnawiał w nas pragnienie pełnienia Jego woli.ŻYJ SŁOWEM!

Jak odpowiem Panu moim życiem na Jego wezwanie?

W ciszy i spokoju wakacyjnego czy urlopowego odpoczynku, szukajmy okazji do osobistej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tam uczmy się stawiać pytania, aby dobrze poznać wolę Boga i z odwagą ją wypełnić.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459681

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu