Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25.03.2021

2021-03-24

News

Zdrowaś Maryjo, pełna łaski. Uroczystość Zwiastowania jest co roku przeżywana w ścisłej łączności z największymi uroczystościami roku liturgicznego. Przede wszystkim łączy się z Bożym Narodzeniem, bo to właśnie od dziś, czyli od 25 marca jest dokładnie dziewięć miesięcy do Bożego Narodzenia przeżywanego 25 grudnia. Z drugiej strony uroczystość Zwiastowania ściśle łączy się także z Paschą Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się nad tym ilekroć odmawiamy modlitwę „Zdrowaś Maryjo”.CZYTAJ!
Łk 1,26‒38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł..


ROZWAŻ!

Ustalona data obchodu uroczystości Zwiastowania Pańskiego na dzień 25 marca ma ścisły związek z ustaloną przed wiekami umowną datą obchodu uroczystości Bożego Narodzenia. Nie wiadomo dokładnie w jakim dniu według kalendarza narodził się Jezus Chrystus. Wtedy nikt tego nie odnotował. Podobnie nikt z ludzi nie wie kiedy według kalendarza, a więc w jakim miesiącu i w jakim dniu, zawitał Archanioł Gabriel do domu Maryi by oznajmić Jej wieść, że stanie się Matką Syna Bożego. I ustalono umownie, że Boże Narodzenie będzie obchodzone 25 grudnia, a więc w dniu kiedy to w pogańskim Rzymie obchodzono dzień niezwyciężonego boga słońce. Przyjęto, że właśnie w tym dniu będzie obchodzone Boże Narodzenie, bo teraz to Chrystus jest tym największym Słońcem. Sam powiedział: „Je jestem światłością świata” (J 8, 12). Dlatego jeśli na 25 grudnia przyjęto umownie obchód Bożego Narodzenia, to w konsekwencji w już w VI w. na dzień 25 marca ustalono obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, a więc na dziewięć miesięcy wcześniej, bo tak długo trwa życie prenatalne dziecka pod sercem matki od poczęcia do narodzenia. Tak długo też mieszkał Jezus Chrystus pod sercem swej matki Maryi. Zatem istnieje to naturalne powiązanie Zwiastowania z Bożym Narodzeniem. Stąd też w uroczystość Zwiastowania Pańskiego i uroczystość Bożego Narodzenia przeżywając prawdę, że Syn Boży stał się człowiekiem, klękamy wyznając naszą wiarę na słowach: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewice i stał się człowiekiem”. To jest nasz pokłon Kościoła wobec tajemnicy wcielenia. To jest zatem dodatkowym potwierdzeniem naturalnego powiązania uroczystości Zwiastowania Pańskiego z uroczystością Narodzenia Pańskiego.

Jednak przeżywana uroczystość Zwiastowania ma także związek z Misterium Paschalnym Chrystusa, a więc z uroczystością Wielkanocy, kiedy na nowo przeżywamy misterium męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Chrystus Jezus stał się człowiekiem, narodził się, przyszedł na ziemię jako Boży Syn z Maryi Dziewicy, aby nas odkupić z niewoli grzechu, czyli zbawić. Sens tego bardzo wymownie tłumaczy nam jedna z najbardziej znanych kolęd „Bóg się rodzi”. Bo śpiewamy w niej takie słowa: „Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami”.

Te dwa odniesienia do Bożego Narodzenia i Wielkanocy mamy także włożone w słowa najbardziej znanej modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, którą codziennie odmawiamy, a którą nazywa się też „Pozdrowieniem Anielskim”. W pierwszej jej części mamy dosłowny cytat z dzisiejszej Ewangelii, a więc opis momentu zwiastowania według św. Łukasza. Są to słowa pozdrowienia archanioła: „Witaj, bądź pozdrowiona” (por. Łk 1, 28). W modlitwie mamy to wyrażone w takim staropolskim słowie „Zdrowaś”. Znaczy ono tyle co – bądź pozdrowiona. Zatem padają tam takie słowa: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą”. Z kolei w dalszej części modlitwy mamy zapisane słowa św. Elżbiety ze sceny nawiedzenia, że Maryja jest błogosławioną między niewiastami i błogosławiony jest Jej owoc życia – Jezus (Łk 1, 42).

Czyli pierwsza część modlitwy, którą codziennie, może nawet wielokrotnie odmawiamy, to anielskie pozdrowienie ze sceny zwiastowania i pozdrowienie z momentu nawiedzenia.

Z kolei druga część tej modlitwy „Zdrowaś Maryjo” to prośba do Niej skierowana. Prosimy: „Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci”. Prosimy wtedy o najważniejszą rzecz – abyśmy mogli spełnić wolę Boga i dostąpić tego, co nam Bóg i Jej Syn – Jezus Chrystus przygotował przez swoje cierpienie, przez swoją zbawczą mękę, abyśmy tego nie zaprzepaścili. Prosimy, abyśmy odchodząc kiedyś z tego świata, mogli otrzymać to, co nam zostało obiecane i przygotowane.

Dziś i zawsze, kiedy modlimy się słowami modlitwy „Zdrowaś Maryjo” uniżamy się wobec tej centralnej tajemnicy naszego zbawienia. Trwajmy nieustannie w uniżeniu wobec Bożego zaproszenia.

W podążaniu drogą lectio divina niech nas prowadzą pytania:
  • Czy mamy świadomość, że Boże zwiastowanie dotyczy także mojego życia?
  • W czym postawa zawierzenia Maryi może być wzorem dla mnie?
  • Czy mam świadomość, że największym darem życia jest moje zbawienie?
  • Czy modlę się, abym umiał na wzór Maryi Bogu odpowiadać na jego wyroki?


MÓDL SIĘ!

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Zechciej przez chwilę adorować krzyż i owoce zbawczej męki Jezusa Chrystusa.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427433

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu