Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Triduum Sacrum

Wielki Czwartek - 01.04.2021

2021-04-01

News
W Liście biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek wybrzmiewa troska o wielki "Dar Ojca" - Eucharystię. "Jezus pozostawił Dar swojego Ciała i Krwi Kościołowi jako wspólnocie. Żaden pojedynczy kapłan, także biskup, nie jest właścicielem Eucharystii, lecz jedynie tym, który został powołany do sprawowania jej w jedności z Kościołem. U podstaw naszych grzechów wobec Eucharystii jest niezrozumienie tego, że to <Dar Ojca>". Wszyscy - kapłani, biskupi i wierni muszą to sobie na nowo uświadomić. Eucharystia jest darem - nie naszą własnością! Dziękujemy dzisiaj za ten "Dar Ojca"; dziękujmy też za kapłanów - szafarzy "wielkiej tajemnicy wiary"!


Czytaj!
J 13,1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?». Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!».

Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».


Rozważ!

Umywanie nóg jest szkołą miłości. Jezus do końca umiłował swoich uczniów. Wie, że ktoś go zdradzi, ale również zdrajcę obdarza swoją miłością. Judasz nie potrafi przyjąć tego daru miłości, odrzuca go. Jezus wykonuje upokarzającą czynność z miłości do uczniów. Daje nam przykład służby wobec bliźnich.

Umycie nóg było przejawem gościnności i należało do zadań niewolników lub osób o niskim statucie społecznym. Jest także zapowiedzią śmierci Jezusa. Tak jak teraz nasz Pan Jezus Chrystus wykonuje zadanie niewolnika, tak też umierając na krzyżu uniża samego siebie, przyjmując postać sługi i staje się posłusznym aż do śmierci (por. Flp 2,6-9).

Piotr sprzeciwia się umyciu nóg przez Jezusa z dobrej intencji (uznaje jego wyższość) nie rozumie dlaczego Jezus chce to zrobić. Piotr jednak musi się poddać tej czynności, aby zostać obdarowanym miłością Mistrza. Umycie nóg to znak działania Jezusa, które jest powodowane miłością. Jej pełnia zostanie objawiona na krzyżu.

Obmycie człowieka przez Jezusa dokonuje się przez jego śmierć na krzyżu. Jest to obmycie już nie wodą, ale Jego najdroższą Krwią. Pierwsze obmycie było symbolem drugiego. Krew Jezusa oczyszcza z grzechów. Człowiek powinien odpowiedzieć przyjmując ten dar i poddając się działaniu Jezusa. Obmycie z grzechów dokonuje się w spotkaniu z Chrystusem w sakramencie pokuty. Nie bójmy się skorzystać z tego wielkiego daru, niech nie powstrzymują nas żadne przeszkody. Jezus mówi dziś do nas tak jak powiedział do Piotra „[Podejdź], bo jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną...".

Zapytaj siebie:
  • Czy pamiętam o tym, że Jezus mnie kocha?
  • Jak często pozwalam Jego miłości wejść do mego serca?
  • Czy pozwalam, aby Jezus mnie oczyścił?


Módl się!

Boże, nie pozwól, aby moja grzeszność przeszkadzała w kontakcie z Tobą. Daj mi żyć ze świadomością, że mnie kochasz. Udziel łaski bym pozwalał Ci mnie oczyścić. Amen!


Żyj Słowem!

- Pozwalaj, aby Jezus Cię oczyścił (obmyć Krwią), byś mógł z wiarą uczestniczyć z Świętej Wieczerzy!

Marcin Kujawa

fot. Kamień i Krzyż w Wieczerniku - luty 2020 r. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487548

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu