Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

Wigilia Paschalna - 03.04.2021

2021-04-03

News
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus od dzieciństwa lubiła obsypywać krzyż Chrystusa świeżymi płatkami róż, dlatego z krzyżem i różami przedstawiana jest na obrazach. Święty Jan Paweł II w Wielki Piątek 2005 r., czyli na kilka dni przed swoją śmiercią, nie był już w stanie uczestniczyć w Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Oglądał jednak transmisję z tego nabożeństwa w swojej prywatnej kaplicy. W pewnym momencie cały świat mógł zobaczyć papieża, który siedział w fotelu, a który był już bardzo słaby i cierpiący. Jan Paweł II trzymał w rękach krzyż, który z miłością tulił do twarzy. Krzyż jest symbolem wielkiego cierpienia, ale też miłości Boga do człowieka. Jednak krzyż to nie koniec, jak wydawało się żydowskim przywódcom. Po trzech dniach Jezus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Czytaj!
Mk 16,1-7

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?».

Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział».


Rozważ!

Jedną z bohaterek dzisiejszej Ewangelii jest Maria Magdalena, a dokładnie Maria z Magdali. W Piśmie Świętym znajdziemy szereg imion, do których dołączono miejsce pochodzenia danej osoby, np. Szymon z Cyreny (Cyrenejczyk), Natanael z Kany lub Józef z Arymatei. Gdy chodzi o Jezusa, to są takie fragmenty Biblii, w których został nazwany Nazarejczykiem lub Galilejczykiem. Imię „Maria” było bardzo popularne. Nosiło je kilka kobiet, o których wspominają autorzy natchnieni Nowego Testamentu: matka Jezusa, siostra Marty i Łazarza, matka Jakuba i Józefa, żona Kleofasa, matka Jana Marka oraz pewna chrześcijanka w Rzymie. W Starym Testamencie imię „Maria” nosiła siostra Mojżesza i Aarona.

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że Marię Magdalenę opuściło siedem demonów (Łk 8,2). Z Ewangelii według św. Marka dowiadujemy się, że egzorcyzmu dokonał Jezus (Mk 16,9). Maria Magdalena była jedną z kilku kobiet, które towarzyszyły Jezusowi i Jego uczniom w wędrówce po Galilei. Spotykamy ją również w Ewangelii przeznaczonej do odczytania podczas Wigilii Paschalnej. Akcja perykopy rozgrywa się po szabacie. Szabat to siódmy dzień tygodnia (sobota). Należy pamiętać, że u Żydów zachód słońca kończył jeden dzień, a rozpoczynał drugi. Zatem szabat rozpoczynał się w piątek po zachodzie słońca i kończył się w sobotę po zachodzie słońca. Tego dnia Pan Bóg odpoczął po stworzeniu świata i ludzi. Dzień ten został również przez JHWH pobłogosławiony (Rdz 2,1-3). Jak tylko szabat się skończył Maria Magdalena, Maria (matka Jakuba) i Salome kupiły wonności potrzebne do namaszczenia ciała Jezusa. Być może zakupiły je w sobotę po zachodzie słońca. Ciała zmarłych namaszczano przed złożeniem do grobu. W przypadku Jezusa było to niemożliwe, ponieważ zbliżał się szabat i należało przerwać wykonywanie wszelkich prac. Mateusz, Marek i Łukasz nie wspominają o namaszczeniu ciała Chrystusa po zdjęciu z krzyża, a przed złożeniem do grobu. Tylko ewangelista Jan wspomniał o tym, że Nikodem przyniósł mieszaninę mirry i aloesu, a potem wraz z Józefem z Arymatei obwiązali ciało Chrystusa w płótna razem z wonnościami (J 19,38-42). Widocznie ta czynność musiała być wykonana pospiesznie i powierzchownie, skoro niewiasty – po zakończeniu szabatu – postanowiły pójść do grobu i ponownie namaścić ciało Jezusa.

Maria z Magdali, Maria, matka Jakuba i Salome poszły do grobu Jezusa w pierwszy dzień tygodnia (niedziela). Udały się tam wczesnym rankiem, gdy słońce wzeszło. Światło związane jest z niedzielą, bowiem pierwszego dnia Bóg stworzył jasność (Rdz 1,3-5). Ilekroć czytam tę perykopę, to zadziwia mnie postawa tych trzech kobiet. Idą do grobu z nakupionymi wonnościami, choć wiedzą, że u wejścia do grobowca znajduje się bardzo duży i ciężki kamień, którego same nie są w stanie poruszyć. Poza tym kamień ten jest opieczętowany, a przy grobie czuwają strażnicy. Ich miłość do Jezusa i pragnienie wykonania dobrego uczynku względem zmarłego były silniejsze od głosu rozsądku, który podpowiadał, by lepiej pozostały w domu i nikomu się nie narażały. „Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?” – pytały się wzajemnie. Nie musiały nikogo prosić o pomoc, gdyż kamień był już odsunięty. Grób był otwarty.

Co czuły kobiety, które w momencie zbliżania się do grobu zauważyły, że nie ma przy nim strażników i że jest on otwarty? Zdumienie, zaciekawienie, strach… Niewiasty postanowiły wejść do środka. A tam ujrzały siedzącego młodzieńca, który był ubrany w białe szaty. To też nawiązanie do wschodzącego słońca i jasności stworzonej przez Boga pierwszego dnia. Ewangelista Marek zanotował, że kobiety się przestraszyły. Jakoś mnie to nie dziwi. Młodzieniec uspokoił Marię z Magdali, drugą Marię i Salome. Doskonale wiedział, w jakim celu kobiety przyszły do grobu. Na koniec poinformował je, że Jezus zmartwychwstał oraz polecił, by poinformowały uczniów i Piotra, że miejscem spotkania z Chrystusem będzie Galilea. Wyeksponowanie osoby Piotra świadczyło o jego prymacie w gronie apostołów. Tą radosną perykopą rozpoczynamy świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Warto rozważyć:

  • w jaki sposób możesz pomóc swoim bliskim zmarłym?
  • czy głosisz Ewangelię słowami i czynami?
  • czego możesz się nauczyć od Marii Magdaleny?


Módl się!

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Sekwencja wielkanocna


Żyj słowem!

Przez całą oktawę pozdrawiaj swoich domowników słowami: „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!”

ks. Łukasz Florczyk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427476

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu