Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

III Niedziela Wielkanocna - 18.04.2021

2021-04-16

News
Dzisiaj wśród turbulencji uczuć Apostołów, wchodzi Jezus i dokonuje wielkiej zmiany - niepewność ustępuje miejsca nadziei, pustka ustępuje pełni, smutek ustępuje radości, a lęk przemienia się w pokój. Uczniowie na własnej skórze poczują słodycz tego daru, który później będą nieść dalej, dzieląc się nim ze światem.


CZYTAJ!
Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!».

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».


ROZWAŻ!

W dzisiejszej Ewangelii widzimy niezwykle interesującą scenę. Uczniowie znajdują się [w Wieczerniku] w środku emocjonalnego chaosu, który sami przeżywają, spotykając Jezusa w tajemnicy paschalnej. Aby zrozumieć tę perykopę warto rozważyć fragment wcześniejszy, bardzo znamienny dla relacji św. Łukasza.

Słyszymy tam o dwóch uczniach, którzy spotkali Pana w drodze (w. 35). Idąc do Emaus, przechodzą bardzo wymierną przemianę. Oni rozpoczynają drogę jako "wątpiący", lecz po przejściu z Panem nie tylko 60 stadiów (w. 13) oraz swoistym "spacerze" (intelektualnym) po Prawie i Prorokach (w. 27), wracają do pozostałych uczniów jako "pewni i zaangażowani" świadkowie (Łk 24,33-35).

Wtedy wśród pozostałych uczniów kolejny raz pojawia się ich Mistrz. Pośrodku wielkiego chaosu ("zmieszani i przestraszeni") przychodzi do nich z darem pokoju.

Już w czasach Starego Testamentu słowo "pokój” było przez wszystkich pożądanym darem (Ps 34,15; Ps 37,11). Hebr. szalom oznaczało stan nie zakłóconego posiadania dóbr materialnych, szczęścia i przede wszystkim zdrowia (por. 2 Sm 18,32; Ps 38,4; Ps 73,3; Iz 57,19; Łk 11,21; Dz 24,2). Także dzisiaj pobożni Żydzi witają się wzajemnie słowem Szalom - "Pokój!”.

W Ewangelii Łukasza, niespokojni i zdezorientowani uczniowie, karmieni dochodzący zewsząd sprzecznymi informacjami, nagle otrzymują namacalny dowód tego, że zmartwychwstanie jest prawdą. Zmartwychwstały Pan objawia im Siebie jako Księcia Pokoju (Iz 9,5n; por. Łk 24,36; J 20,19.21.26).

"Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha" - wyjaśnia Ewangelista (w. 37). Jezus jednak doskonale rozumie ich wątpliwości, dlatego dobitnie potwierdza swoją namacalną obecność, pozwalając się uczniom dotykać i jedząc z nimi posiłek. A ponadto uświadamia uczniom, że są spadkobiercami starotestamentalnych tajemnic i świadkami ich spełnienia, co potwierdza się "w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach" (w. 44). Wyraźnie potwierdza się w tej sytuacji droga do Emaus (por. Łk 24,27).

Zmartwychwstały Pan, wypełniając serca uczniów pokojem, poleca im wreszcie misję, aby świadczyli o Nim w świecie (Łk 24,47n; por. Mt 28,20; Dz 1,8).

Zapytajmy się zatem:

  • Czy godzimy się na przejście drogi z Jezusem? Czy chcemy dać się poprowadzić Jezusowi po drodze Jego miłosnej woli?
  • Czy pragniemy pokoju? Czy otwarcie i wytrwale zabiegamy o pokój w swoim otoczeniu?
  • Jak radzimy sobie z kryzysami wiary? Czy pogłębiamy swoje relacje z Jezusem - Słowem Życia?


MÓDL SIĘ!

Wraz ze św. Pawłem VI wołajmy do miłosiernego Boga o pokój:

Panie, Boże pokoju, Ty stworzyłeś ludzi i obdarzyłeś ich łaską, aby dać im uczestnictwo w Twej chwale. Przynosimy Ci chwałę i dziękczynienie za to, że zesłałeś nam umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa i przez tajemnicę paschalną uczyniłeś Go sprawcą wszelkiego zbawienia, źródłem wszelkiego pokoju, więzią wszelkiego braterstwa.

Dziękujemy Ci za pragnienia, wysiłki, czyny, jakie Twój Duch pokoju wzbudził w naszych sercach, aby w miejsce nienawiści zaprowadzić miłość, w miejsce nieufności - zrozumienie, w miejsce obojętności - poczucie współodpowiedzialności.

Otwórz jeszcze szerzej nasze umysły i serca na konkretne potrzeby miłości we wszystkich naszych braciach, abyśmy stawali się coraz bardziej budowniczymi pokoju.

Pamiętaj, Ojcze miłosierdzia, o wszystkich, których praca, cierpienie i ofiara życia pomnażają ducha braterstwa na całym świecie. Niechaj ogarnie ludzi wszystkich ras i języków Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości i niechaj całą ziemię napełni Twoja chwała. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Pokój bardzo silnie skojarzony jest z ciszą. Spróbuj modlić się w najbliższym czasie ciszą - nie mów nic, skup swoją uwagę na miłości Jezusa i wpuść Go do Wieczernika twojego serca, aby napełnił je słodkim darem pokoju.

Kamil Sikora

fot. Jerozolima - Wieczernik jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440068

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu