Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wniebowstąpienia - 16.05.2021

2021-05-15

News
Wszyscy ludzie i całe stworzenie potrzebuje Ewangelii, stąd Jezus rozsyła Apostołów "na cały świat" i "wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15). Ci, którzy przyjmą Dobrą Nowinę będą zbawieni, a ci, którzy ją odrzucą, sami zamykają się na Chrystusa i dokonane przez Niego odkupienie. Niebo jest dla wszystkich! Czytaj!
Mk 16,15-20 (BP)

Jezus powiedział do nich [Jedenastu]: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni".

A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.


Rozważ!

Całą Ewangelię św. Marka trzeba rozważać przyjmując jako fakt to, że Jezus żyje i mówi dzisiaj do nas i powołuje nas, jak powoływał nad jeziorem Galilejskim lub na górze Przemienienia, i nieustannie objawia nam swoją prawdziwą tożsamość w Kościele.

Tak, ON został wzięty do nieba! Marek w greckim originale używa w swej Ewangelii czasu teraźniejszego do opisu wydarzeń. Wiemy, że bardzo chętnie się nim posługuje: Jezus idzie, przychodzi, woła, mówi. ON wstępuje do nieba, a wcześniej wzywa uczniów: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię - tu i teraz!

Wydarzenie Wstąpienia do nieba dokonuje się! ON został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga (w. 19). W liturgii Kościoła paschalna tajemnica "przejścia" realizuje się na naszych oczach.

Zmartwychwstały wyznacza zadania tym, którzy uwierzyli i zostali powołani do służby w Kościele. Podejmującym misję towarzyszyć będą znaki:
  • egzorcyzmy - w moje imię będą wyrzucać demony (w. 17a),
  • glosolalia - będą mówić nowymi językami (w. 17b),
  • cudowne zjawiska - węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im (w. 18a),
  • uzdrowienia - będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni (w. 18b).

We wspólnotach parafialnych raczej unika się takich nadzwyczajnych znaków. One jednak nie zanikły w życiu Kościoła. Pojawiają się w takich momentach i takich wspólnotach, które Duch Święty uzna za konieczne. Ponieważ co zrodziło się z Ducha, jest duchowe... [ON] wieje tam, gdzie chce, i nie wiesz, stąd przychodzi oraz dokąd zmierza, słyszysz tylko [Jego] szum (J 3,6b. 8).

Apostoł Paweł przekonuje: Kto sieje w Duchu, zbierze to, co daje Duch - życie wieczne (Ga 6,8), a w innym miejscu wyjaśnia, że dary Ducha mają służyć budowaniu Kościoła: Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania. Kto mówi językami, nie mówi do ludzi, ale do Boga... (1 Kor 14,1n).

Glosolalia (gr. "mówić językami") - niezrozumiałe wydawanie głosu - mówienie różnymi językami  - przez człowieka, który w ten sposób został obdarowany przez Ducha Świętego podczas modlitwy - oddawania czci Bogu (por. 1 Kor 12,10. 28.30; 13,1.8; 14,1-40; Rz 8,26), domagają się innego daru - daru proroctwa, który wyjaśnia innym znaczenie tych niezwykłych (niezrozumiałych) wypowiedzi.

Ewangelista Marek w ostatnim rozdziale tłumaczy zjawisko mówienia językami jako cudowne mówienie językami [obcymi] (16,17b). Podobnie Łukasz w Dziejach Apostolskich opisuje zesłanie Ducha Świętego: Zobaczyli też języki podobne do ognia. Rozdzieliły się one i na każdego z nich spoczął jeden. Wszystkich napełnił Duch Święty. Zaczęli mówić różnymi językami, tak jak im Duch pozwolił się wypowiedzieć (Dz 2,3-4).

Znaki wyliczone w w. 17-18 to nie jest pełna lista możliwości wyznawców Chrystusa - darów duchowych, ale ich przykłady:

  • Dlaczego jednak w dzisiejszych wspólnotach parafialnych nie dzieją się takie nadzwyczajne znaki?
  • Jakich darów duchowych udziela Duch Święty dzisiaj w Kościele?
  • A może brakuje daru proroctwa - wyjaśniania znaczenia - rozeznawania duchów?


Módl się!

Papież Franciszek w adhortacji o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii gaudium zachęcał do ewangelizacji: bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażania innych! Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc ostatecznie ewangelizacja z duchem jest ewangelizacją z Duchem Świętym, ponieważ to ON jest duszą ewangelizacji Kościoła (...).

Proszę Go, by przyszedł odnowić, wstrząsnąć, dodać Kościołowi zapału do odważnego wyjścia poza siebie, by ewangelizować narody (EG 261)


Żyj Słowem!

W tym tygodniu podejmij trud rozeznawania duchowego (por. Franciszek, Gaudete et exsultate nr 167-170). Jakimi darami obdarzył ciebie i twoich bliskich Duch Święty?

ks. Jan Kochel

fot. Wniebowstąpienie - Rembrandt van Rijn (1636).

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583527

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu