Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 23.05.2021

2021-05-19

News

Dwa oblicza jednego Kościoła. Zesłanie Ducha Świętego miało miejsce w Wieczerniku, gdzie zgromadzeni byli uczniowie Jezusa i Jego Matka. Można powiedzieć, że wtedy umarł Kościół wystraszony, zniewolony strachem, zamknięty i wycofany. Ale wtedy też narodził się prawdziwy Kościół jakiego pragnął Jezus Chrystus – odważny, zaangażowany i wychodzący do świata. Który Kościół ja urzeczywistniam?


Czytaj!
J 15,26-27; 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».


Rozważ!

Dzieje Apostolskie mówią o tym, że w dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie Jezusa byli zgromadzeni w wieczerniku (Dz 2,1). W Ewangelii Jana czytamy dodatkowo, że działo się tak z obawy przed Żydami (J 20,19). Wieczernik wydawał się im bezpiecznym miejscem, bo było ono wybrane i naznaczone obecnością samego Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy, ale i po zmartwychwstaniu. Po ludzku możemy próbować zrozumieć ich sposób działania i powrót do Wieczernika. Uczniowie, którzy dla Jezusa opuścili swoje domy i rodziny, mogą doświadczyć jedności w Wieczerniku. W doświadczeniu strachu, a nawet lęku, Wieczernik był miejscem, w którym czuli bliskość Jezusa. I kiedy trwali z Maryją na modlitwie nastało wydarzenie, o którym dziś czytamy na całym świecie – zstąpił na nich Duch Święty.

Trudno powiedzieć, czy zesłanie Ducha Świętego zaskoczyło uczniów. Chyba nie, bo jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, sam Jezus zapowiedział, że pośle im Parakleta – Ducha Prawdy. Ale z pewnością zaskoczyło ich to, co sprawił Duch Święty w nich samych, a przez nich w Kościele, zaś przez Kościół na całym świecie. Oto z tych pożałowania godnych i wystraszonych uczniów, Duch Święty stworzył odważnych, prawdziwych świadków Jezusa, świadków Prawdy, świadków Słowa, bo Słowo Boże jest Prawdą (por. J 17,17). W następstwie Zesłania Ducha Świętego narodził się prawdziwy Kościół. Taki Kościół jakiego pragnął sam Jezus Chrystus – odważny, wolny, otwarty i gotowy do dawania świadectwa Prawdzie. Teraz uczniowie Jezusa mają iść i głosić Ewangelię. Św. Piotr ma odwagę stanąć i odważnie mówić, nauczać, tłumaczyć, a nawet wytykać Żydom błędy, że to oni przybili Jezusa do krzyża rękami innych (por. Dz 2,23).

Można powiedzieć, że do istoty Kościoła należy - nieść odważnie Prawdę – Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie. Kościół ma czynić to z odwagą. Nie mamy się czego obawiać i wstydzić. Świat nie otrzymał niczego piękniejszego w darze niż Ewangelię o Jezusie Chrystusie i świadectwo Jego miłości na krzyżu. Kościół ma w każdych warunkach, w każdym miejscu i w każdym człowieku, a więc i w każdym z nas, którzy tworzymy Kościół, urzeczywistniać „coś” z prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa.

Papież Franciszek przypomniał nam – Kościołowi ważną prawdę: „Słowo Boże musi przeniknąć, jak mówi św. Paweł aż do szpiku kości. Musi być ono głoszone z tą szczerością, z tą mocą … z odwagą. Ktoś, kto nie ma odwagi, odwagi duchowej, odwagi w sercu, kto nie jest rozmiłowany w Jezusie – a stąd płynie odwaga! – może powie coś ciekawego, coś podnoszącego moralnie, coś, co będzie czynić dobro, dobro filantropijne, ale nie ma w tym Słowa Bożego. A takie słowo nie może formować ludu Bożego. Tylko Słowo Boże głoszone z tą szczerością, z tą odwagą, jest zdolne do formowania ludu Bożego”.

Tak było w początkach Kościoła. Czy dziś może być podobnie?

W podążaniu drogą lectio divina niech nas prowadzą pytania:

  • Czy Słowo Boże, nasza bliska relacja do Słowa Bożego jest naszym „bezpiecznym domem”?
  • Czy mamy świadomość, że kiedy czytam słowo Boże to jestem tuż obok Jezusa, a on jest przy mnie i pragnie rozmawiać ze mną?
  • Czy w osobistym wymiarze urzeczywistniam Kościół sprzed Zesłania Ducha Świętego czy po Zesłaniu?
  • W czym przypominam uczniów Jezusa sprzed Zesłania Ducha Świętego, a w czym jestem podobny do uczniów po Zesłaniu Ducha Świętego?


Módl się!

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęście bez miary. Amen.

Sekwencja


Żyj Słowem!

Przed każdym słuchaniem lub czytaniem słowa Bożego módlmy się o pomoc do Ducha Świętego.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459676

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu