Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - 27.05.2021

2021-05-26

News
Święto wprowadził do liturgii papież Benedykt XVI. W Roku Kapłańskim 2009-2010 napisał list z okazji 150. rocznicy dies natalis świętego proboszcza z Ars: "Wiara w Boskiego Nauczyciela da nam siłę, byśmy z ufnością spoglądali w przyszłość. Drodzy kapłani, Chrystus na was liczy. Idąc za przykładem Świętego Proboszcza z Ars, pozwólcie się Jemu zdobyć a staniecie się również wy, we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju!".


Czytaj!
Mk 14,22-25

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».


Rozważ!

Uczniowie zasiadają dziś z Jezusem do szczególnego posiłku. Jezus zachowuje się podobnie jak żydowski gospodarz domu podczas uczty. Bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, łamie go i podaje uczniom. Nie jest to jednak zwykły posiłek. Pod osłoną znaków to sam Jezus jest chlebem, przełamywanym i danym dla wielu.

Dzielenie się jednym chlebem jest znakiem wspólnoty, która łączy uczestników uczty. Święty Jan Chryzostom tak pisał o jednoczącej mocy Eucharystii:

«Czym w rzeczywistości jest chleb? Jest Ciałem Chrystusa. Kim stają się ci, którzy go przyjmują? Ciałem Chrystusa; ale nie wieloma ciałami, lecz jednym ciałem. Faktycznie, jak chleb jest jednością, choć składa się nań wiele ziaren, które choć się nie znają, w nim się znajdują, tak że ich różnorodność zanika w ich doskonałym zjednoczeniu — w ten sam sposób również my jesteśmy wzajemnie ze sobą zjednoczeni, a wszyscy razem z Chrystusem»

Ostatnia Wieczerza jest też zapowiedzią męki. Ciało Jezusa tak jak chleb ma być „przełamane” na krzyżu. Jezus jest Barankiem Paschalnym którego krew ocala od śmierci wiecznej, tak jak krew baranków niegdyś ocaliła Izrael przed śmiercią. Kielich krwi może również symbolizować mękę Jezusa. Przez krew Bóg zawiera z ludźmi nowe i wieczne przymierze. To skuteczna ofiara przynosząca całkowite przebaczenie grzechów.

Jezus jest jednocześnie ofiarą i arcykapłanem który ją składa. Odtąd ta raz złożona i doskonała ofiara uobecnia się co dnia na wielu ołtarzach świata. Uczniowie otrzymali szczególną misję: „To czyńcie na moją pamiątkę” - mają składać ofiarę i udzielać jej ludowi Bożemu.

Zapytaj siebie:

  • Czy zasiadam z Jezusem do „stołu”?
  • Jak korzystam z jednoczącej mocy eucharystii?
  • Jaki wygląda moja relacja z Jezusem i z innymi braćmi w wierze?Módl się!

Panie Jezu dziękuję, że codziennie mogę brać udział w Wieczerzy którą dla mnie przygotowałeś. Dziękuję za kapłanów i proszę o nowe powołania do służby w Kościele, aby nie zabrakło szafarzy świętych sakramentów. Amen.


Żyj Słowem!

Bądź wdzięczny za dar Eucharystii, buduj wspólnotę z Jezusem i braćmi w wierze. Pomódl się za kapłanów i o nowe powołania.

Marcin Kujawa

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459942

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu