Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XIII Niedziela zwykła - 27.06.2021

2021-06-25

News
Ewangelia nawołuje do troski o zdrowie fizyczne i duchowe. Czyż nadmierna troska (a nawet pewnego rodzaju "kult") o kondycję fizyczną nie powoduje dziś braku troski o kondycję duchową. Pan Jezus - w kontekście uzdrowienia dziecka - wzywa do wiary ("Nie bój się, tylko wierz!"). Papież Franciszek zaś w kontekście współczesnej kondycji ludzkiej pisze o potrzebie "ekologii człowieka": "człowiek ma naturę, którą winien szanować i którą nie może manipulować według swego uznania" (Laudato si` nr 155).


Czytaj!
Mk 5,21-24.35b-43 (BP)

Gdy Jezus przeprawił się łodzią z powrotem na drugi brzeg, zebrał się wokół Niego wielki tłum nad jeziorem. Przyszedł też jeden z przełożonych synagogi, który nazywał się Jair. Gdy zobaczył Jezusa, upadł Mu do stóp i błagał: "Moja córeczka jest umierająca. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby wyzdrowiała i żyła. Jezus poszedł z nim, a wielki tłum podążał za Nim, napierając na Niego ze wszystkich stron (...).

Kiedy jeszcze to mówił, przyszli z domu przełożonego synagogi i oznajmili: "Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?". Lecz Jezus, słysząc, co mówią, zwrócił się do przełożonego synagogi: "Nie bój się, tylko wierz!". I nie pozwolił nikomu iść ze sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. Gdy przyszli do domu przełożonego synagogi, zobaczył zamieszanie i płaczki głośno lamentujące. Wszedł, mówiąc do nich: "Dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". Lecz oni wyśmiewali się z Niego. On zaś wyrzucił wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy Mu towarzyszyli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Wziął dziecko za rękę i rzekł: "Talitha kum", to znaczy: Dziewczynko, mówię tobie, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I zdziwili się ogromnie. Lecz przykazał im stanowczo, aby nikt się o tym nie dowiedział, i powiedział, aby dali jej jeść.


Rozważ!

Wakacje to czas pogłębionej refleksji na naszą kondycją fizyczną i duchową. Oderwanie się od codziennych obowiązków i pracy sprzyja duchowej pedagogii/teologii ciała w duchu św. Jana Pawła II. Jak winniśmy dbać o nasze ciało - o zdrowie ducha? Jak rozumieć apel o ekologię nie tylko przyrody, lecz nade wszystko o "ekologię człowieka"?

W Ewangelii wg św. Marka opis uzdrowień kobiety cierpiącej na krwotok i córki przełożonego synagogi ściśle łączy temat wiary (por. Mt 9,18-26; Łk 8,40-56). On jest na pierwszym miejscu! Jezus zadbał więc nade wszystko o kondycję duchową. Do kobiety Jezus mówi: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła... (5,34), a ojca dziecka wzywa: Nie bój się, tylko wierz! (5,36).

Żywa wiara jest gwarantem pełnego zdrowia. Jeśli człowiek jest jednością psych-fizyczno-duchową, to harmonia całego organizmu zależy od dobrego zestrojenia tych trzech strun życia: ducha - ciała - duszy. Apostoł Paweł w Liście do wspólnoty w Tesalonikach pisał: "Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech was całych - to jest dusza, duszę i ciało - zachowa bez skazy na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa" (1 Tes 5,23). Bogu - Księciu Pokoju zależy na tej harmonii - pojednania i zbawienia. Zbawienie jest bowiem darem Boga pokoju (por. Rz 15,33; 16,20; 1 Kor 13,11; Flp 4,9; 2 Tes 3,16; Hbr 13,20).

Ewangelia Marka splata dwie opowieści o uzdrowieniu i wskrzeszeniu, jedna w drugiej. Przytacza szczegóły nie znane Mateuszowi i Łukaszowi. Ujawnia też wiele emocji towarzyszących tym wydarzeniom. Polska filolog i biblistka Anna Świderkówna w swoim przekładzie Ewangelii wg św. Marka wyróżnia: najpierw ojciec "rzuca się [Jezusowi] do stóp i prosi Go usilnie, mówiąc: Moja córeczka umiera..." - to gest nadziei, natarczywe wołanie o ratunek, błaganie o cud (w. 22); dalej opis kondycji kobiety, która "była dręczona przez wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, lecz raczej się pogorszyło" (w. 26). Ona również w ukrytym geście uchwycenia się rąbka płaszcza Mistrza wyraża nadzieję na uzdrowienie - cud: "Jeśli dotknę choćby szat Jego, będę zdrowa!" (w. 28). Kobieta "strwożona i drżąca" - ile tu emocji. Ona też "upada przed Nim" i wyznaje Mu całą prawdę o sobie (w. 33). Kolejne emocje towarzyszą opisowi wskrzeszenia córki Jaira: "wielki zamęt, płacz i głośne lamenty" (w. 38). Kontrastem jest spokój i zdecydowanie Jezusa, na który tłum odpowiada "wyśmianiem [Jezusa]" (w. 40). ON reaguje zdecydowanie: "wyrzuciwszy wszystkich... Biorąc ją za rękę, mówi jej: "Talitha kum" ("[Dziewczynko], powiadam tobie, wstań!" (w. 41). Wreszcie ostatnie emocje dotykają tłum: "A wszyscy osłupieli ze zdumienia" (w. 42b). Język aramejski ("Talitha kum"), którego Jezus używał na co dzień, również oddaje emocje i zaangażowanie Jezusa w opisane wydarzenie.

Apel Jezusa: "Nie bój się, tylko wierz!" - skierowany jest do każdego z nas. Jemu zależy na zdrowiu naszego ducha, duszy i ciała. ON pragnie naszego zdrowia, szczęścia i zbawienia. Leczy kobiety i dziewczynki, mężczyzn i chłopców, ojców i matki..., wszystkich bez wyjątku wzywa: Tylko uwierz, zaufaj!

Oto kilka pytań do osobistej refleksji:

  • Jaka jest dzisiejsza kondycja kobiet, matek, dziewczyn, np. w kontekście niedawnych "Strajków kobiet"?
  • Jak zadbać o "ekologię człowieka", "ekologię języka", "ekologię słuchania i oglądania"?
  • Jaka jest rola emocji - uczuć w przeżywaniu naszej wiary?


Módl się!

Jezu, upadam do Twoich stóp, i proszę: uzdrów mojego ducha, duszę i ciało - całą osobę; ulecz moje niezdrowe emocje, rozchwiane uczucia, nieuporządkowane relacje, chore pragnienia. Dotknij mnie - weź mnie za rękę i przymnóż mi wiary. Jezu, ufam Tobie!


Żyj Słowem!   

W encyklice Laudato si` - w kontekście "ekologii człowieka" - wybrzmiewa apel papieża o radosne przyjęcie specyficznego daru drugiego czy drugiej jako dzieła Boga Stwórcy oraz o wzajemne ubogacenie siebie nawzajem: "Z tego względu nie jest zdrowa postawa usiłująca <zatrzeć różnicę płci, bo nie potrafi z nią się konfrontować>" (LS 155). Wyraź zatem jasny sprzeciw wobec ideologii gender. Mów o tym publicznie, protestuj, rozmawiaj z innymi, którzy tego nie rozumieją, albo poddali się manipulacji multi mediów! Czy jest pro-life?

ks. Jan Kochel

fot. Slow Jogging - Zwierciadlo.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11454018

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu