Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29.06.2021

2021-06-28

News

Być Apostołem Jezusa to nie prestiż, pieniądze, sława, pierwsze miejsca, oklaski, blichtr, luksusy, ale może szyderstwo, wyśmianie, prześladowanie. Dzisiaj stają przed nami dwaj apostołowie: Piotr i Paweł – wielcy nauczyciele i autorytety dla wierzących. Zapraszam na spotkanie z filarami Kościoła, spójrzmy razem na ich życie, by zobaczyć na czym tak naprawdę polega "bycie apostołem" Chrystusa, który zmartwychwstał i żyje!


Czytaj!
Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.


Rozważ!

W świecie krąży bardzo dużo opinii na różne tematy, wiele wypowiedzi, punktów widzenia, prognoz, postulatów w różnych sprawach. Ludzie uważają, że są nieomylni i każdy ma rację. Ile w ostatnich latach słyszeliśmy takich wypowiedzi i opinii o Kościele? Kościół to "czarna mafia", "średniowiecze - ciemnogród", "zacofanie w rozwoju", "sekta", "zbiorowisko ślepców", "instytucja, patrząca tylko na pieniądze"(…), i wiele innych można by jeszcze przytaczać wypowiedzi.

Skąd bierze się tak wiele negatywów i ogólników na temat Kościoła? Mówimy, że Kościół przeżywa kryzys. A może to my przeżywamy kryzys (wiary, poznania, patrzenia)? Czy nie bierze się to z "ślepego" (postrzegania tylko na to, co zewnętrzne), z zapatrzenia w ludzi, sytuacje, skandale, a nie w Chrystusa?

Kościół - to Mistyczne Ciało Jezusa. W Kościele jest obecny Chrystus. A może spowszechniała nam prawda o obecność Boga między nami (pośród nas; por. J 1,14; Mt 1,22; Iz 7,14), i pozostaliśmy już tylko na tym co zewnętrzne, nie wchodząc w głębię. Patrzymy na wszystko inne, na innych tylko nie na Jezusa, który jest centrum Kościoła.

Jezus pyta i nas: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (w. 13); "Co mówią ludzie? Kim według nich jestem" (Mk 8,27). Za kogo dziś ludzie uważają Jezusa? – za postać mitologiczną; bohatera jakieś starej książki; postać historyczną, która żyła dwa tysiące lat temu; człowieka, który został zabity za bluźnierstwo, sprzeciwianie się władzy, walkę z faryzeuszami? A może - bóstwo? herosa? idola? wroga? mędrca? myśliciela? Jakiegoś nauczyciela czy filozofa?

A wy za kogo Mnie uważacie? (w. 15). Oto pytanie zasadnicze - aktualne - na dziś! Za kogo Ty mnie uważasz? Kim dla Ciebie jestem? Jakie miejsce zajmuję ON w twoim życiu? Czego od Niego oczekujesz? – kim tak naprawdę dla mnie (chrześcijanina XXI wieku) jest Jezus Chrystus?

Święty Piotr – pierwszy papież – odpowiedział jasno: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (w. 16). Pan Jezus odpowiada: „Błogosławiony jesteś” – można by powiedzieć: „szczęściarzem jesteś Piotrze, bo doświadczyłeś objawienia Bożego”. Wyznanie Piotra było zatem darem - objawieniem; wynikiem wglądu w tajemnicę Jezusa udzielonego mu przez Ojca.

Dziś Piotr – papież naszych czasów - nadal stoi na czele uczniów Chrystusa – na czele Kościoła, i powtarza niewzruszenie: Jezu, Ty jesteś Mesjaszem, Zbawicielem, Chrystusem - żyjącym Bogiem. Jezus zapewnił Piotra, że "bramy piekielne Kościoła nie przemogą", a "potęga piekła go nie zwycięży" (w. 18), bo ON jest pośród nas. Nie mogą przemóc Kościoła siły piekła, bo Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa – Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła. Nie mogą moce piekła przemóc Boga, bo ON jest "z [nami] przez wszystkie dni, aż do końca świata" (Mt 28,20). Przez kolejne wieki wszyscy papieże - w zgodzie z Piotrem - przypominają, nawet wbrew poglądom, opiniom tego świata, że Jezus Chrystus żyje, że to ON jest najważniejszy - jest centrum i sensem Kościoła, bo jest "Chrystusem, Synem Boga żywego" (w. 16).

Wyznając i przyjmując tę prawdę o Jezusie Chrystusie, Piotr usłyszał prawdę o sobie samym. Pan powiedział do Piotra: Ty jesteś Opoka (w. 18).

Tak, to ważne, patrząc na Boga, możemy odkryć swoją prawdziwą tożsamość, prawdę o nas samych. Najpierw odkryjemy, że jesteśmy piaskiem, a nie żadną "skałą". Jesteśmy piaskiem, bo jesteśmy grzeszni, słabi, upadamy. Nie ma się co łudzić, tacy też byli Piotr i Paweł – byli grzesznikami. To Szymon wyparł się Boga, widząc wpierw na własne oczy Jego wielkie cuda i znaki wobec tysięcy ludzi (por. Mt 26,69-75). To Szaweł prześladował i zabijał chrześcijan, pałał żarliwą nienawiścią (por. Dz 8,1-3; 1 Kor 15,9; Flp 3,6). Dwóch na pewno – właśnie Szymon Piotr i Szaweł Paweł. Wiele razy zawiedli. Możemy powiedzieć, że byli bardziej piaskiem niż solidny fundamentem (skałą) pod budowlę Kościoła. A jednak Bóg ich wybrał, powołał i uczynił apostołami.

A my, bazując na samych sobie, patrząc tylko na siebie, na swoje ludzkie predyspozycje, bez wątpienia również jestem bardziej piaskiem - prochem, na którym nic trwałego nie da się zbudować. Jednak świętość Piotra i Pawła, ich bycie skałą (opoką), fundamentami czy filarami (por. Ga  2,9), polegało na tym, że patrzyli na Chrystusa, poszli za Nim, a nawet oddali życie za Niego. Gdy upadali, powstawali i kroczenia - nie przed Panem, ale za Nim. W tej właśnie perspektywie trwania "przy Panu", kroczenia "za Nim", wkładając swoje stopy w miejsce śladów Jezusa i Apostołów, także i my możemy stawać się fundamentami dla wspólnoty rodziny, parafii, Kościoła, ponieważ to Bóg żywy jest prawdziwym i najpewniejszym fundamentem naszego życia. On nas kocha i wierzy w nas. Powołał nas przecież do świętości, a nie do bylejakości. Jezus chce budować na nas, ale musimy zauważyć i zrozumieć, że mocnymi stajemy się tylko wtedy, gdy stajemy się na Jego wzór. Będąc odbiciem Jezusa, stajemy się Jego Apostołami w świecie, który chce jak najszybciej o Nim zapomnieć i nie przyjąć Jego miłości i łaski.

Czego nas dziś uczą święci apostołowie Piotr i Paweł?

Św. Piotr uczy: Więcej niż samemu sobie i swoim siłom, ufaj Panu; Jezus jest Mesjaszem i Synem Boża żywego; bramy piekielne nigdy nie przemogą Kościoła; Jezus zmartwychwstał i żyje!

Św. Paweł zaś uczy: Miłość Chrystusa jest tak niezwykła, że nie sposób zostawić jej tylko dla siebie - warto dla tej miłości poświęcić wszystko (1 Kor 13,13); trzeba, by cały świat się dowiedział o Jezusie!

Jeśli Jezus jest dla Ciebie prawdziwym Mesjaszem, prawdziwym Bogiem, a również jeśli wierzysz, że ON żyje i kocha każdego człowieka oraz chce naszego szczęścia, to wiedz, że jesteś błogosławiony - szczęśliwy, ponieważ sam Bóg Ojciec to objawił mocą swojego Ducha Świętego. A jeśli to wszystko wypływa z wnętrza twojego serca, to nie może być inaczej – możesz być apostołem Jezusa. Jeśli ktoś spotkał Jezusa żyjącego i wierzy w Niego, to miłość Chrystusa przynagla go nie tyle do życia dla siebie, ale dla tego który "dla nas umarł i zmartwychwstał" (2 Kor 14-15). Trzeba odkryć i doświadczyć tej miłości (por. 1 J 4,7-21); uwierzyć i zaufać Panu "na sto procent", by zacząć budować na Chrystusie i Ewangelii - oto podstawa, by zostać apostołem Jezusa we współczesnym świecie.

Święci Piotr i Paweł byli "bożymi szaleńcami", zrozumieli, że warto dla miłości żyjącego Boga oddać wszystko nawet życie. Bo czym jest to kruche życie w świecie wobec życia wiecznego w domu Boga, stąd warto jeszcze zapytać:

  • za kogo uważasz Jezusa Chrystusa?
  • jaka jest "kondycja" mojej miłości do Jezusa, do drugiego człowieka, do samego siebie?
  • czy żyję autentycznie Chrystusem i Jego Ewangelią?
  • czy szczerze kocham Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa?
  • czy wśród krytyki i narzekania na Kościół-Matkę przytakuję, aby się nie narażać czy też staję w jego obronę, jestem gotów "odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei" (1P 3,15)?Módl się!

PANIE JEZU – MESJASZU, SYNU BOGA ŻYWEGO – TY WSZYSTKO WIESZ… - TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM!

Święty Piotrze Apostole – rybaku ludzi dla Królestwa Bożego – módl się za nami, byśmy kochali Jezusa ponad wszystko.

Święty Pawle Apostole – misjonarzu Chrystusa – módl się za nami, abyśmy głosili radość Ewangelii i sami nią żyli na co dzień.

Święci Piotrze i Pawle – szaleńcy Bożej miłości - módlcie się za nami, byśmy kochali Kościół Chrystusowy i trwali w jedności. Amen.


Żyj Słowem!

Znajdź czas, by porozmawiać z Jezusem swoimi słowami – porozmawiaj z Nim o "kondycji" twojej miłości do Niego, do drugiego człowieka i do siebie. Pomódl się modlitwą Anioł Pański za Ojca Świętego Franciszka i za cały Kościół. Dzisiaj przypada 70 rocz. święceń kapłańskich papieża emeryta Benedykta XVI – pomódl się również za Niego, a może warto by sięgnąć do Jego kazań, homilii, przemówień, książki?

ODWAGI! IDŹ I GŁOŚ JEZUSA ŻYJĄCEGO SWOIM ŻYCIEM!


Rafał Woszek

Portal - mozaika Apostołów Piotra i Pawła nad wejście do katedry w Gliwicach; fot. Anna Szatkowska

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459563

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu