Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Święto Przemienienia Pańskiego - 06.08.2021

2021-08-03

News
Liczy 582 m wysokości. Na szczyt można wjechać specjalnym busem lub wspiąć się po 4340 schodach. Tak, mowa o Górze Tabor. Co takiego się tam zdarzyło i jak można odnieść to wydarzenie do swojego życia?


Czytaj!
Mk 9,2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.


Rozważ!

Akcja dzisiejszej perykopy rozgrywa się na „wysokiej górze”. Autor biblijny nie podał jej nazwy, ale już od dawna utożsamia się ją z Górą Tabor. Wokół tego wzniesienia rozciąga się żyzna równina, dlatego też Górę Tabor można spokojnie nazwać „wysoką górą”, mimo iż liczy zaledwie 582 m. Najprawdopodobniej nazwa tego wzniesienia wywodzi się z języka fenickiego i oznacza „przejrzysty, czysty”. Kiedy pielgrzym wjedzie/wejdzie na Górę Tabor, to jego oczom ukaże się przejrzysty krajobraz. Na południu zobaczy góry Gilboa, które przywodzą na myśl samobójczą śmierć Saula podczas walki z Filistynami. W kierunku zachodnim widoczne jest pasmo Karmelu. Natomiast na północy dostrzeże wyżyny Nazaretu, a za nimi ośnieżony Hermon, gdzie znajdują się źródła Jordanu. Niegdyś to właśnie szczyt Hermonu utożsamiano z biblijną Górą Przemienienia.

Jezus, wstępując na Górę Tabor, wziął ze sobą tylko trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Na „wysokiej górze” przemienił się na ich oczach. Znakiem tego wydarzenia było odzienie, które stało się lśniąco białe. Nagle przy Jezusie pojawiły się dwie postacie. Okazało się, że był to Mojżesz i Eliasz. Obaj rozmawiali z Chrystusem. Oni również związani byli ze światłem. Warto wspomnieć, że Mojżesz przebywał na Synaju czterdzieści dni i nocy. Przez cały ten czas pościł i miał bliski kontakt z Bogiem. Kiedy powrócił do obozu izraelskiego, to nawet nie zauważył, że jego twarz promieniowała na skutek rozmowy z Panem. Z tego też powodu Mojżesz musiał zasłaniać swoje oblicze. Zasłonę zdejmował tylko wtedy, kiedy wchodził na modlitwę do Namiotu Spotkania i kiedy – jako pośrednik – przekazywał Izraelitom polecenia JHWH (Wj 34,1-35). Światło i jasność związane były również z postacią Eliasza. Warto chociażby przypomnieć sobie jego odejście na ognistym wozie z ognistymi rumakami (2Krl 2,11).

Całe to wydarzenie Przemienienia przeraziło apostołów, o czym świadczy chociażby wypowiedź Piotra. Nagle zjawił się obłok i można było usłyszeć głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Do podobnego wydarzenia doszło po chrzcie Jezusa w Jordanie. Wówczas to Bóg Ojciec przemówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć słynną wypowiedź rzymskiego setnika, który na Golgocie stwierdził: „Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15,39). Ten głos Boga Ojca musiał na Piotrze zrobić wielkie wrażenie, skoro wspomniał o nim w swoim liście: „I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej” (2P 1,18). W scenie Przemienienia występuje siedem osób: Bóg Ojciec, Jezus, Mojżesz, Eliasz, Piotr, Jakub i Jan. W Biblii siódemka jest liczbą świętą oraz znakiem pełni.

Kiedy Jezus schodził z apostołami z góry, to nakazał im dyskrecję. Byli z niej zwolnienie dopiero wtedy, gdy Syn Człowieczy powstanie z martwych. Przemienienie Jezusa pozwoliło apostołem zobaczyć Jego chwałę. Nie bez powodu w kościele na Górze Tabor znajduje się witraż przedstawiający dwa pawie, które są przecież symbolami nieśmiertelności. W tej samej świątyni można również podziwiać piękne mozaiki, które ukazują cztery „przemienienia” Jezusa: narodziny, śmierć, zmartwychwstanie i Eucharystię.

Również nasze życie powinno być ciągłą zmianą na lepsze. Pomocą ku takiej przemianie może być piramida wartości w życiu wewnętrznym, którą opracował o. Bronisław Mokrzycki. Przedstawia się ona w następujący sposób: (1) łaska uświęcająca; (2) łączność z Bogiem (modlitwa + życie sakramentalne); (3) obowiązki stanu; (4) obowiązki zawodu; (5) zaangażowania społeczne, hobby, rozrywka. Ta piramida może pomóc w uporządkowaniu życia, by wszystko było w nim na właściwym miejscu.

Zastanów się:

  • czy starasz się być człowiekiem dyskretnym?
  • czy troszczysz się o stan łaski uświęcającej oraz łączność z Panem Bogiem?
  • czy sumiennie wypełniasz obowiązki staniu?
  • czy rzetelnie realizujesz obowiązki zawodu?
  • jak spędzasz czas wolny?


Módl się!

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało podobne do naszego zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako jego Głowa. Dlatego, łącząc się z Aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…


Żyj słowem!

Raz jeszcze przeanalizuj piramidę wartości w życiu wewnętrznym i codziennie staraj się według niej porządkować i przemieniać swoje życie.

ks. Łukasz Florczyk

fot. Transiguration - ks. Sieger Köder

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459416

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu