Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XXVIII Niedziela zwykła - 10.08.2021

2021-10-07

News
Dzisiejsza niedziela łączy nasze wyznanie wiary z obchodami XXI Dnia Papieskiego oraz inauguracją Synodu Biskupów Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. Jezus zbiera (gromadzi) nas razem, byśmy z Nim budowali wspólnotę (komunię), uczestniczyli w Jego drodze (synod) oraz podjęli Jego misję rozeznawania "tego, co Duch mówi [dziś] do Kościoła"!Czytaj!
Mk 10,17-27 (BP)

Gdy Jezus wyruszył w drogę, przybiegł pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, zapytał: „Nauczycielu dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odrzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: «Nie popełniaj morderstwa, nie cudzołóż, nie kradnij, nie składaj fałszywego zeznania, nie dokonuj grabieży, otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę»”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, przestrzegałem tego wszystkiego od młodości”.

Wtedy Jezus przyjrzał mu się, umiłował go i powiedział: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za Mną”.

Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus, rozglądając się wokoło, powiedział do swoich uczniów: „Jak trudno jest wejść do królestwa Bożego tym, którzy mają majątek”. Uczniowie zdumieli się na te słowa, lecz On powtórzył: „Dzieci, jakże trudno jest wejść do królestwa Bożego! Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Oni tym bardziej się zdumieli i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?”. Jezus przyjrzał im się uważnie i powiedział: „Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe”.


Rozważ!

Jezus dziś "spogląda na nas z miłością" (jak św. Jan Paweł II i bł. Prymas Wyszyński), i mówi nam czego nam brakuje. Tylko musimy uważnie się w-słuchać!

Oto podstawowy nasz problem: przestaliśmy uważnie słuchać siebie nawzajem, przestaliśmy słuchać swojego sumienia, czyli przestaliśmy słuchać Boga w swoim sercu.

Przestaliśmy słuchać rad ludzi mądrych i doświadczonych - wszystko wiemy najlepiej. Przestaliśmy pytać się Boga, np. "Co mamy robić, aby osiągnąć życie wieczne"?; "Któż może się zbawić"?; "Jak mamy się modlić"?

Autor Księgi Mądrości wyznaje: Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości (Mdr 7,7). Jeśli nie będziemy się modlić, jeśli nie będziemy przyzywać Ducha Mądrości (Ducha Prawdy - Pocieszyciela), to będziemy pogubieni, rozbici - będziemy ignorantami - nie będziemy znali odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące naszego życia.

Autor Księgi Mądrości przekonuje, że mądrość co coś więcej niż wiedza - mądrość to coś więcej niż bogactwo: Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactw w jej ręku - wyznaje (Mdr 7,10-11).

Bogaty człowiek z dzisiejszej Ewangelii też myślał, że wystarczy przestrzeganie przykazań - dekalogu. Nie, nie wystarczy! Chrześcijanin (katolik) musi chcieć czegoś więcej. Ale musi wpierw wiedzieć czego chce; musi chcieć słuchać Jezusa - rozeznawać Jego wolę - i nie bać się Go pytać: Co mam czynić? Jak mogę się zbawić?

Św. Papież Jan Paweł II często powtarzał: Nie lękajcie się! Nie lękajcie się, otworzyć drzwi Chrystusowi! "Nie lękajcie się!" - to hasło XXI Dnia Papieskiego. Papież nie wymyślił tych słów. On je u-słyszał w Piśmie Świętym. On czytał i słuchał Słowa Bożego.

Od roku w naszej Szkole Słowa Boże rozważamy teksty z Biblii, w których pojawiają się słowa ("Nie lękajcie się!"; zob. ssb24.pl/). Ktoś uważny policzył, że pojawiają się one w Biblii 365 razy, czyli tyle ile jest dni w roku. Każdego dnia Bóg mówi nam: Nie bój się - Jestem [z tobą]!

Każdego dnia Bóg mówi do mojego ucha: "Nie bój się - nie lękaj się!". Odpowiada też na pytanie: Jak możemy się zbawić?

Przekonuje nas: Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe.

Tak, drodzy Bracia i Siostry! Trzeba na nowo w-słuchać się w to, co Bóg chce nam powiedzieć! Trzeba nie bać się słuchać słowa Bożego. Trzeba wyjść z Jezusem w drogę - podjąć wyzwanie "drogi synodalnej".

Chciałbym zaproponować dzień w-słuchiwania się w SŁOWO - parafialną Szkołę Słowa Bożego. W najbliższą środę (III środę miesiąca (20.10) - na razie raz w miesiącu) zapraszam Was na wieczorną Mszę św. z homilią oraz godzinną adorację, gdzie będziemy słuchać Słowa Bożego. Przenieście ze sobą swoją Biblię i ołówek ("Po co, zobaczycie?!"). Będziemy uczyć się czytać, rozważać i modlić się Słowem, aby Nim żyć. Będziemy ćwiczyć się w osobistym słuchaniu słowa Bożego - i rozeznawaniu "tego, co Duch mówi do Kościoła"; co mówi do mnie i do ciebie.

To będzie nasza parafialna odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II ("Nie lękaj się!), to będzie nasza odpowiedź na wezwanie Franciszka: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja.

Zapamiętajcie:

  • Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości (Mdr 7,7).
  • Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe (Mk 10,27),
  • Zapraszam w najbliższą środę na 18.00 "z Biblią i ołówkiem"! Powiedź też innym, nawet tym, którzy uważają się za niewierzących! ("W co wierzą ci, którzy nie wierzą?").


Módl się!

Panie, dziękujemy Ci,
że po raz kolejny gromadzisz nas przed swoim obliczem,
gromadzisz nas w imię swoje.

Panie, stawiasz nas przed swoim słowem,
które włożyłeś w usta proroków:
spraw, byśmy przystępowali do tego słowa
z szacunkiem, uwagą i pokorą;
spraw, byśmy tego słowa nie zmarnowali,
lecz byśmy je przyjęli w pełni jego znaczenia.

Wiemy, że nasze serce często jest zamknięte,
niezdolne zrozumieć prostotę Twojego słowa.
Ześlij na nas swojego Ducha,
abyśmy mogli przyjąć to słowo w prawdzie i prostocie;
aby słowo to przekształciło nasze życie.
Spraw, Panie, byśmy nie stawiali Ci oporu,
aby Twoje słowo przeszyło nas niczym miecz obosieczny;
aby nasze serce było na nie otwarte
i aby nasza dłoń mu się nie opierała;
aby nasze oko się na nie nie zamykało,
aby nasze ucho nie kierowało się w inną stronę,
lecz byśmy tylko w nie się wsłuchiwali.

Prosimy Cię o to, Panie, zjednoczeni z Maryją,
która odmawiała te psalmy, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

kard. C.M. Martini


Żyj Słowem!

Zapraszam do udziału w konkursie biblijnym z nagrodami "Nie lękaj się!"; zob. http://www.ssb24.pl/aktualnosci,608,0

ks. Jan Kochel

fot. Matka Boża w polskim La Salette (Dębowcu) jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Zaproszenie do aktywnego udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12592694

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu