Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XXIX Niedziela zwykła - 17.10.2021

2021-10-15

News

Liturgia dzisiejszej niedzieli stawia przed nami postać sługi i niewolnika oraz wprowadza nas w tajemnicę uniżenia i służby. Chrystus, poprzez swój własny przykład życia, pokazał nam, jak wielką wartością jest serce otwarte na drugiego człowieka. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.Czytaj!
Mk 10,35-45

Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane.

Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.


Rozważ!

Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam wszystkim bardzo trudne zadanie: […] kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich (Mk 10,43-44). Te słowa Pana Jezusa mogą nas szokować.

W tych dwóch zdaniach pojawiają się dwa bardzo trudne pojęcia: sługa (ho diakonos) i niewolnik (ho doulos). Kto z nas chciałby być niewolnikiem lub czyimś służącym? Chyba nikt. Raczej chcielibyśmy, aby nasze zdanie się liczyło, chcielibyśmy coś znaczyć, piastować zaszczytne urzędy, być dyrektorami, kierownikami, mieć podwładnych oraz wydawać polecenia. Człowiek cieszy się z awansu, lecz z degradacji to już nie. Jest to normalna postawa, ponieważ człowiek nieustannie szuka uznania, szacunku, zauważenia, pochwalenia. A co na to dzisiejsza Ewangelia? Kościół daje nam dzisiaj taką odpowiedź: kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Aż chciałoby się krzyknąć: Stop! Przecież tu jest sprzeczność, to jest wręcz nie do wykonania. Niewolnik to ktoś, kto jest pozbawiony własnej woli. Musi wykonywać wszystko, co tylko sobie jego pan zażyczy. Właściciel ma całkowitą władzę nad swoim sługą. Niewolnikowi nie należała się żadna wypłata za swoją ciężką pracę. I tu nasuwa się pytanie: Czy rzeczywiście Chrystusowi zależało na takim poniżeniu człowieka? Na poniżeniu tych, którzy chcą być pierwszymi? Nie! Chodzi tu o nastawienie swojego serca. Bogu podoba się serce pokorne. W niej jest ta chwała, ta prawdziwa chwała, jaka jest wśród aniołów i u Boga. Chrystus przecież sam powiedział: uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 11,29).

Kto bowiem nie umie zgiąć kolan wobec najsłabszych, ten przestaje ich zauważać i będzie służył tylko sobie samemu. Staje się egoistą, człowiekiem pysznym. Dlatego Chrystus daje swoim uczniom niewolnika za wzór do naśladowania. Chce, abyśmy potrafili z sercem pełnym prawdziwej, ofiarnej miłości zauważać drugiego człowieka. Październik jest miesiącem, w którym nasze oczy patrzą w sposób szczególny na Matkę Bożą – Królową Różańca Świętego. Ona sama o sobie powiedziała: Oto Ja służebnica (doulē) Pańska (Łk 1,37), a w hymnie Magnificat [Wielbi dusza moja Pana] mówi, że Bóg rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Nasz Pan wywyższa pokornych, a ludzi pysznych rozprasza, więc w dniu dzisiejszym popatrzmy na nasze serce i uczmy się tej prawdziwej pokory, uległości serca, abyśmy potrafili patrzeć na drugiego człowieka z miłością, traktować go jako równego sobie, widzieć w nim również Boga.

Zastanów się:

  • czego możesz się nauczyć od Jezusa Sługi?
  • czego możesz się nauczyć od Maryi, pokornej służebnicy Pańskiej?


Módl się!

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Żyj Słowem!

Dzisiejsza Ewangelia jest dana przez Boga całemu Kościołowi, a więc nie tylko tym, którzy piastują ważne urzędy, ale jest skierowana do każdego, ponieważ każdy z nas - odpowiednio do swojego stanu i zatrudnienia - wypełnia różne obowiązki (matki/ ojca rodziny; obowiązki swojej pracy itp.). Dlatego w nowym tygodniu pracy wypełniajmy swoje obowiązki w sposób rzetelny i sumienny. Postaraj się każdego dnia października odmówić przynajmniej jedną dziesiątkę różańca świętego za tych, za których jesteś odpowiedzialny/odpowiedzialna.

Patryk Kontny

fot. https://www.churchcorners.org/wp-content/uploads/2020/04/Foot-Washing-basin-1024x682.jpg

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427471

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu