Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2021

2021-10-30

News

Dzisiaj wspominamy wszystkich świętych i wszystkie święte, czyli tych, którzy osiągnęli już zbawienie i cieszą się bliskością Boga w niebie. To również imieniny każdego z nas, dlatego na początku życzę czytelnikom (uczniom i sympatykom szkoły słowa Bożego), błogosławionego świętowania. Wszyscy mamy przecież swoich świętych patronów, których szczególnie cenimy i których staramy się naśladować w życiu. Ewangelii Jezus poucza i nas, jak zostać świętymi.
Czytaj!
Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».


Rozważ!

Pan Jezus wszedł na górę, usiadł i nauczał. Taką właśnie postawę przyjmowali nauczyciele, którzy dzielili się z ludźmi swoją mądrością. Jest to nawiązanie do Mojżesza, który wszedł na górę Synaj, gdzie otrzymał od Boga tablice z dziesięcioma przykazaniami. Jezus to "nowy Mojżesz", który nie otrzymał prawa, ale go nauczał "z mocą" ("A Ja wam powiadam..."). ON jest wypełnieniem Bożego objawienia; ON sam jeden jest Święty (zob. Ap 4,8). ON też uczy nas, jak wypełniać prawo oraz wskazuje, jak możemy się dostać do nieba i być ludźmi szczęśliwymi.

Ewangeliczne słowa: błogosławieni, którzy… - dotyczą osób, które są często wyśmiewane, wytykane palcami, nieakceptowane, wyrzucane na margines życia lub prześladowane z powodu swej wiary w Boga. Bez Bożej mądrości - Bożej perspektywy nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrozumieć, bo jak możemy być szczęśliwi, gdy na przykład jesteśmy ubodzy czy prześladowani. Jednak gdy już mamy przed oczyma nadzieję nieba, to wydaje się to wszystko łatwiejsze do zrozumienia. Prośmy zatem Ducha Świętego o dar zrozumienia Bożego planu i obietnic.

Jakże wielu świętych żyło tak, jak bohaterowie ewangelicznych "ośmiu błogosławieństw", np.:

- ubodzy w duchu - św. Franciszek z Asyżu;

- zasmuceni - św. Teresa z Kalkuty, która widziała wokół siebie straszliwą biedę oraz przeżywała tzw. „noc ciemną”;

- cisi - św. Józef;

- pragnący sprawiedliwości - św. Marcin de Porrès;

- miłosierni - św. Jan Paweł II lub św. Brat Albert Chmielowski;

- o czystym sercu - bł. Karolina Kózkówna;

- wprowadzający pokój - św. Andrzej Corsini;

- prześladowani - św. Piotr i Paweł.

Błogosławieni - to inaczej "szczęśliwi"; nie chodzi bowiem o stan emocjonalny, lecz o bycie w dobrej sytuacji - o posiadanie dobrej perspektywy (nieba).

W pierwszym czytaniu liturgicznym z Apokalipsy św. Jana Apostoła widzimy obraz "ogromnego tłumu", który jest jakby kontynuacją Jezusowego Kazania o błogosławieństwach: Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i przed Barankiem (Ap 7,9).

Bóg nie chce naszej zguby, dlatego daje nam wskazówki, byśmy kroczyli właściwą drogą i doszli do nieba. Tam będziemy mogli wychwalać Trójcę Przenajświętszą oraz cieszyć się wspólnotą świętych i błogosławionych "ze wszystkich narodów, pokoleń, ludów i języków" - na czele z Najświętszą Maryją Panną. Cała ta piękna perspektywa wiąże się z Bożą łaską oraz naszą odpowiedzią na tę łaskę ("pieczęć żyjącego Boga"; Ap 7,2).

Mamy przecież wolną wolę - sami dokonujemy wyboru: jesteśmy za czy przeciw "żyjącemu Bogu"!

 • Szczęśliwi ubodzy w duchu (czy rzeczywiście chodzi o brak pieniędzy, złe oceny, brak akceptacji...?) - albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 • Szczęśliwi, którzy się smucą (śmierć bliskiej osoby, niezrozumienie, poniżanie, zamartwianie się złem na świecie...), albowiem oni będą pocieszeni.
 • Szczęśliwi cisi (sacrum silencium- święte milczenie, czyli ci, którzy oczekują Pana w swoich niedostatkach, udrękach, cierpieniach), albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 • Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości (dążenie do obietnic przymierza, dążenie do czegoś z całego serca, nie wydawanie bezpodstawnych osądów), albowiem oni będą nasyceni.
 • Szczęśliwi miłosierni (życzliwość, hojność, pomoc drugiej osobie, przebaczenie), albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 • Szczęśliwi czystego serca (realizacja woli Bożej, czystość myśli, uczynków), albowiem oni Boga oglądać będą.
 • Szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój (dążenie do harmonii z Bogiem i innymi ludźmi, staranie się o zgodę w rodzinach), albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 • Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości (nie boją się cierpieć za wiarę w Jezusa Chrystusa, są oddani, dla prawa Bożego są w stanie wiele poświęcić), albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 • Szczęśliwi jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu (wszystko złe mówią dlatego, że jesteśmy za Chrystusem - Synem Bożym, a to stwierdzenie w Izraelu było traktowane jako bluźnierstwo). Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie!

A oto jeszcze kilka pytań, które się nasuwają:
 • co mogę zrobić, by podzielić się ze światem swoją miłością do Boga?
 • które błogosławieństwo jest mi najbliższe i dlaczego?
 • czy jestem szczęśliwy będąc przy Jezusie Chrystusie?


Módl się!

O dobry Chryste, który mieszkasz w niebie,
świętych zbawienie, ich życie, nadziejo,
ofiarę chwały przez nas dziś składaną
przyjmij łaskawie.
Jedynie Ciebie zawsze błogosławią,
chóry aniołów w najwyższych niebiosach.
A wszyscy święci uroczystym hołdem
wielbią Cię, Panie.
Powstrzymaj karę, którą ponieść mamy,
pospiesz z ratunkiem przez wzgląd na zasługi
Maryi Panny oraz tych, co wiernie
Tobie służyli.
Dopomóż przeto tutaj tak Cię sławić,
abyśmy mogli po ziemskim żywocie
w wieczności dalej chwalić
Boga w Trójcy pieśnią wesela. Amen.


Żyj słowem!

W gronie rodziny lub znajomych porozmawiaj o niebie i świętych. Zapoznaj się z historią swojego świętego patrona i często proś go o wstawiennictwo u Boga.

Kamil Larisz

fot. Omnes Sancti et Sancte Dei - leolion-1.livejournal.com

Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14624464

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu