Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XXXIII Niedziela zwykła - 14.11.2021

2021-11-11

News

„Słowa moje nie przeminą”. W tym fragmencie Ewangelii został ukazany apokaliptyczny obraz końca świata. Przeminą niebo i ziemia, ale nie Słowo Boże. Ono jest wieczne!


Czytaj!
Mk 13,24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.


Rozważ!

Rok liturgiczny zdaje się zmierzać ku końcowi. Za niedługo będziemy przeżywać Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, a następnie pierwszą niedzielę Adwentu. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przedstawia nam apokaliptyczny obraz końca świata. Mówi o kosmicznych anomaliach, Synu Człowieczym, aniołach i figowcu.

Na początku rozważania warto uzmysłowić sobie ten ważny fakt: koniec świata niechybnie kiedyś nastąpi. Jest to coś nieuniknionego. Codzienne sprawy, zajęcia i troski kiedyś się skończą. Wtedy liczyć się będzie tylko i wyłącznie wieczność.

Według Jezusa, po wielkim ucisku nastąpi na ziemi wstrząśnięcie porządku kosmicznego. Czytamy o szeregu kosmicznych zjawisk. Słońce, księżyc, gwiazdy oraz niebiosa, czyli to wszystko, co dotychczas było niewzruszone, zostanie poruszone. „Stary” świat umrze. A skoro to co stare i ludzkie umrze, umrze również i grzech. A wówczas - jak czytamy w dalszej części perykopy - przyjdzie Syn Człowieczy w obłokach, z mocą oraz chwałą. Nastąpi paruzja oraz zwycięstwo Chrystusa. Aniołowie zbiorą wybranych z czterech stron świata. Należy pamiętać, że Izraelici znali tylko cztery kardynalne (główne) kierunki. Zatem wzmianka o czterech stronach przywodzi na myśl CAŁY świat.

Cenna jest w tej Ewangelii informacja dotycząca czasu, w jakim się to stanie. Jezus nie mówi, kiedy to dokładnie nastąpi. Jest to tajemnica znana tylko Bogu Ojcu. Ważniejsze od poznania daty jest oczekiwanie i przygotowanie się do tego, co nas czeka i jest nieuniknione. Jezus wskazuje natomiast, jak rozpoznać owe nadejście. Przykład figowca mówi o umiejętności czytania znaków czasu. Tak jak my, widząc jego gałęzie nabrzmiewające sokami oraz wypuszczające liście, rozpoznajemy nadejście lata, tak winniśmy również umieć dostrzec znaki nadchodzącej paruzji. Przyszłość jest tajemnicą, a Pan chce, abyśmy byli gotowi i oczekiwali tego, co nastąpi, bez względu na to, kiedy to zaistnieje.

Wydawać by się mogło, że dzisiejsza Ewangelia ma charakter straszący, budzący lęk, w pewien sposób pesymistyczny. Czytając tę perykopę biblijną bez większej refleksji, można poczuć grozę, doznać pewnego poczucia bezsilności. Nie! Ewangelia ta budzi nadzieję na życie wieczne. Podstawą jest Słowo Boże. Jeśli ktoś je zachowuje, nie dozna zawodu, ponieważ jest ono nieprzemijalne. Jezus mówiąc: zaprawdę, powiadam wam zapewnia nas, że tak jest. Chrystus umierając na krzyżu, otworzył nam bramy Nieba. Wystarczy jedynie trwać ze Słowem i przy Słowie.

Mając więc taką wizję końca świata, żyjmy Słowem, przylgnięci do Jezusa. Bo żyjąc w taki sposób, koniec świata i nasza ziemska śmierć nie będą się jawiły jako budzące niepokój, czy nawet paniczny lęk. Trwajmy w stanie łaski uświęcającej, przystępujmy do sakramentów świętych, trwajmy na modlitwie oraz miłujmy się wzajemnie.

  • Czy często podejmuję refleksję na temat śmierci i końca świata?
  • Czy zachowuję zdrowy dystans do moich codziennych, przyziemnych spraw?


Módl się!

Najlepszy Ojcze, bądź przy nas w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną; pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Amen.


Żyj Słowem!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powiedział o aniołach wysłanych na ziemię po swoich wybranych. Przez najbliższy tydzień prośmy codziennie swojego Anioła Stróża o opiekę teraz i w ostatnią chwilę naszego ziemskiego życia. Podejmijmy również wieczorną refleksję dotyczącą naszych codziennych zajęć i spraw. Czy żyjemy nieustannie z myślą obiecanego nam życia wiecznego, do którego jesteśmy powołani?

Jezu, Tobie polecam moją przeszłość, moją teraźniejszość i moją przyszłość.

Mateusz Pytel

fot. JK

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12409517

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu