Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Uroczystość Bożego Narodzenia - 25.12.2021

2021-12-24

News
Narodziny Chrystusa nie są ckliwym, bajkowym wydarzeniem. To potężna Boża interwencja miażdżąca łeb szatana.


Czytaj!
J 1,1-18 (BP)

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga -
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko zaistniało dzięki Niemu.
Bez Niego zaś nic nie zaistniało.
To, co zaistniało,
w Nim było życiem.
A życie to było światłością dla ludzi.
Światłość świeci w ciemności,
lecz ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga -
miał na imię Jan.
Przybył on, aby dać świadectwo:
miał świadczyć o światłości,
aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
On sam nie był światłością,
lecz miał świadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy przychodzi na świat.
Na świeci było Słowo,
świat dzięki Niemu zaistniał,
lecz świat Go nie rozpoznał.
Przyszło do swojej własności,
lecz swoi Go nie przyjęli
obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.
To są ci, którzy wierzą w Jego imię,
którzy narodzili się nie z krwi ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, którą jako Jednorodzony,
pełen laski i prawdy, ma od Ojca.
Jan daje o Nim świadectwo i głosi:
"To Ten, o którym powiedziałem:
Ten, który przychodzi po mnie,
istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie".
Z Jego pełni otrzymaliśmy wszyscy
łaskę zamiast łaski.
Mojżesz bowiem przekazał Prawo,
a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział;
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
On nam Go objawił.


Rozważ!

Jan Apostoł nie umieścił Ewangelii Dzieciństwa w swoim dziele. Pokazał natomiast głębię obecności Syna Bożego na świecie.

1. Słowo stwórcze weszło w historię stworzenia ("wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało");

2. Odwieczne Słowo znalazło się w teraźniejszości ("przyszło do swojej własności i zamieszkało między nami");

3. Słowo życia przyjęło śmiertelną postać ("Słowo stało się ciałem...");

4. Światłość ze Światłości pojawiło się na ziemi w nocy ("a światłość w ciemności świeci");

5. Słowo sprawiedliwości wzięło na siebie całą ludzką grzeszność ("...ciemność jej nie ogarnęła").

Uczeń Jana Chrzciciela, który wzywając do pokuty uważał się za Głos, zafascynował się Słowem, przyjął to Słowo i przylgnął do Jego serca spoczywając na piersi Mistrza. Głosił Je stając się apostołem, spisał Je jako ewangelista, cierpiał za Nie stając się męczennikiem, potwierdzał Je będąc świadkiem. Na sobie samym mógł stwierdzić, że każdy kto przyjmuje to Słowo otrzymuje moc. Moc wiary aby zwyciężać świat, moc nadziei aby współpracować z Bożymi obietnicami i moc miłości, która w doskonały sposób usuwa z ludzkiego serca lęk.

Kiedy dzisiaj świętujemy narodziny Słowa, pozwólmy by Ono tak pracowało w nas jak pracowało w sercu Jana, by czyniło z nas prawdziwych uczniów Chrystusa, którzy rozumieją sens Jego obecności na ziemi, poddają się Jego oczyszczającej mocy i każdego dnia doświadczają wybawienia z wszelkich kłopotów. Z Jego pełności bowiem otrzymujemy łaskę po łasce.


Módl się!

Jezu Słowo, który przemówiłeś w ciszy betlejemskiej nocy, pozwól mi zrozumieć Twoje przyjście, skorzystać z Twojej mocy i podporządkować się Twoim nakazom. Pozwól mi adorować Ciebie i nosić w pamięci oraz w sercu Twoje rysy Dobrej Nowiny. Amen.


Żyj Słowem!

Naucz się na pamięć fragmentu prologu świętego Jana.

ks. Artur Sepioło

fot. Fresk z kaplicy na Polu Pasterzy - Betlejem jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11439973

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu