Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Świętej Rodziny - 26.12.2021

2021-12-23

News
Boże Narodzenie kojarzy się nam z rodzinną atmosferą. Jest to czas, kiedy wypisujemy kartki, dzwonimy do siebie, składamy świąteczne życzenia, spotykamy się przy wspólnym rodzinnym stole, przekazujemy sobie prezenty, rozmawiamy, śpiewamy kolędy, a niejednokrotnie i przebaczamy sobie urazy. Dla rodziny chrześcijańskiej wzorem powinna być Święta Rodzina z Nazaretu: Józef, Maryja i Jezus.


Czytaj!
Łk 2,41-52

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.


Rozważ!

Dziś, w pierwszą niedzielę oktawy Narodzenia Pańskiego, obchodzimy Święto Świętej Rodziny. Kościół daje nam do rozważenia fragment 2. rozdziału Ewangelii według św. Łukasza. Czytamy w nim, że dwunastoletni Jezus udał się z Maryją i Józefem na obchody Paschy do Jerozolimy. Święto Paschy i Przaśniki obchodzono w miesiącu nisan, czyli w pierwszym miesiącu roku liturgicznego. W Izraelu obchodzono trzy święta pielgrzymkowe: Paschę i Przaśniki, Święto Tygodni oraz Święto Szałasów (Wj 23,14-17).

Warto zauważyć, że w wierszu 14 użyty został hebrajski rzeczownik regalim (l. mnoga). Słowo regel (l. pojedyncza) znaczy „noga”. To była cecha charakterystyczna świętowania powyższych dni. Trzeba było udać się do świątyni jerozolimskiej pieszo ["na nogach"]! Jeżeli wiek lub stan zdrowia nie pozwalał na taki marsz, to można było jechać np. na osiołku, ale ostatni odcinek drogi (pod górę) trzeba było przejść na nogach.

W drodze powrotnej do Nazaretu Maryja i Józef zauważyli, że nie było z nimi Jezusa. Zaczęły się zatem gorączkowe poszukiwania. Najpierw wśród bliskich, krewnych i pozostałych pątników. Jednak te poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. Maryja i Józef nie poddali się i postanowili wrócić do Jeruzalem. To nic, że byli zmęczeni i znużeni podróżą. Przecież rodzicielska miłość nie zna granic!

Po trzech dniach intensywnych poszukiwań Maryja i Józef odnaleźli Jezusa w świątyni. Pierwsza reakcja Maryi była niejako wyrazem żalu wynikającego z głębokiej troski. „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Na co Jezus ze zdziwieniem pyta swoją Mamę: „Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

Maryja i Józef, tak po ludzku, nie potrafili pojąć, co Jezus chciał im przez to powiedzieć. W tym miejscu krótka wymiana zdań zakończyła się. Święta Rodzina postanowiła wrócić do swojego domu w Nazarecie. Ale to nie oznacza, że Matka nie reflektowała, nie rozmyślała nad tym, co usłyszała. „Wiernie wszystkie te wspomnienia chowała w swym sercu”. Odtąd Jezus, będąc w domu, w pełnym posłuszeństwie wobec swoich rodziców, wychowywał się, dojrzewał, nabywał wiedzę…

Dzisiejsze święto pięknie ukazuje, że Bóg wchodzi w nasze człowieczeństwo, zamieszkuje wśród nas, właśnie w rodzinie. Ta niezwykła, ale ludzka rodzina, była dla Jezusa szkołą modlitwy, pracy oraz wiary.

Zastanów się:

  • Czy ja w swoim życiu poszukuję Jezusa, który zniknął mi z oczu? Czy widzę Go na co dzień w osobach, z którymi żyję i pracuję?
  • Czy mimo różnych przeciwności losu, upadków lub zaniedbań chcę naśladować Maryję i Józefa, którzy zawrócili z drogi i szukali Tego, który był im najbliższy?
  • Czy są w Twoim życiu sytuacje, których kompletnie nie rozumiesz, nie potrafisz się z nimi pogodzić, sprawiają Ci wiele przykrości? Czy chcesz te sprawy zawierzyć Maryi, która potrafiła z pokorą przyjąć wolę Bożą?


Módl się!

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.

Najświętsza Rodzino, której Opiekun - św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus - posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.

Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

(http://janchrzciciel.augustow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=128:modlitwa-do-witej-rodziny&catid=58:modlitwy&Itemid=137)


Żyj Słowem!

W swej modlitwie, przez wstawiennictwo Świętej Rodziny, proś usilnie o pragnienie nieustannego poszukiwania Jezusa i wsłuchiwanie się w Jego wolę. Możesz posłużyć się tymi lub podobnymi słowami: „Jezu, któryś był posłuszny swoim rodzicom, spraw bym i Ja chciał iść codziennie za Twoim głosem, a gdy zbłądzę, zawsze do Ciebie wracać!”

Marcin Chudala

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583454

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu