Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Świętej Rodziny - 26.12.2021

2021-12-23

News
Boże Narodzenie kojarzy się nam z rodzinną atmosferą. Jest to czas, kiedy wypisujemy kartki, dzwonimy do siebie, składamy świąteczne życzenia, spotykamy się przy wspólnym rodzinnym stole, przekazujemy sobie prezenty, rozmawiamy, śpiewamy kolędy, a niejednokrotnie i przebaczamy sobie urazy. Dla rodziny chrześcijańskiej wzorem powinna być Święta Rodzina z Nazaretu: Józef, Maryja i Jezus.


Czytaj!
Łk 2,41-52

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.


Rozważ!

Dziś, w pierwszą niedzielę oktawy Narodzenia Pańskiego, obchodzimy Święto Świętej Rodziny. Kościół daje nam do rozważenia fragment 2. rozdziału Ewangelii według św. Łukasza. Czytamy w nim, że dwunastoletni Jezus udał się z Maryją i Józefem na obchody Paschy do Jerozolimy. Święto Paschy i Przaśniki obchodzono w miesiącu nisan, czyli w pierwszym miesiącu roku liturgicznego. W Izraelu obchodzono trzy święta pielgrzymkowe: Paschę i Przaśniki, Święto Tygodni oraz Święto Szałasów (Wj 23,14-17).

Warto zauważyć, że w wierszu 14 użyty został hebrajski rzeczownik regalim (l. mnoga). Słowo regel (l. pojedyncza) znaczy „noga”. To była cecha charakterystyczna świętowania powyższych dni. Trzeba było udać się do świątyni jerozolimskiej pieszo ["na nogach"]! Jeżeli wiek lub stan zdrowia nie pozwalał na taki marsz, to można było jechać np. na osiołku, ale ostatni odcinek drogi (pod górę) trzeba było przejść na nogach.

W drodze powrotnej do Nazaretu Maryja i Józef zauważyli, że nie było z nimi Jezusa. Zaczęły się zatem gorączkowe poszukiwania. Najpierw wśród bliskich, krewnych i pozostałych pątników. Jednak te poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. Maryja i Józef nie poddali się i postanowili wrócić do Jeruzalem. To nic, że byli zmęczeni i znużeni podróżą. Przecież rodzicielska miłość nie zna granic!

Po trzech dniach intensywnych poszukiwań Maryja i Józef odnaleźli Jezusa w świątyni. Pierwsza reakcja Maryi była niejako wyrazem żalu wynikającego z głębokiej troski. „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Na co Jezus ze zdziwieniem pyta swoją Mamę: „Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

Maryja i Józef, tak po ludzku, nie potrafili pojąć, co Jezus chciał im przez to powiedzieć. W tym miejscu krótka wymiana zdań zakończyła się. Święta Rodzina postanowiła wrócić do swojego domu w Nazarecie. Ale to nie oznacza, że Matka nie reflektowała, nie rozmyślała nad tym, co usłyszała. „Wiernie wszystkie te wspomnienia chowała w swym sercu”. Odtąd Jezus, będąc w domu, w pełnym posłuszeństwie wobec swoich rodziców, wychowywał się, dojrzewał, nabywał wiedzę…

Dzisiejsze święto pięknie ukazuje, że Bóg wchodzi w nasze człowieczeństwo, zamieszkuje wśród nas, właśnie w rodzinie. Ta niezwykła, ale ludzka rodzina, była dla Jezusa szkołą modlitwy, pracy oraz wiary.

Zastanów się:

  • Czy ja w swoim życiu poszukuję Jezusa, który zniknął mi z oczu? Czy widzę Go na co dzień w osobach, z którymi żyję i pracuję?
  • Czy mimo różnych przeciwności losu, upadków lub zaniedbań chcę naśladować Maryję i Józefa, którzy zawrócili z drogi i szukali Tego, który był im najbliższy?
  • Czy są w Twoim życiu sytuacje, których kompletnie nie rozumiesz, nie potrafisz się z nimi pogodzić, sprawiają Ci wiele przykrości? Czy chcesz te sprawy zawierzyć Maryi, która potrafiła z pokorą przyjąć wolę Bożą?


Módl się!

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.

Najświętsza Rodzino, której Opiekun - św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus - posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.

Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

(http://janchrzciciel.augustow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=128:modlitwa-do-witej-rodziny&catid=58:modlitwy&Itemid=137)


Żyj Słowem!

W swej modlitwie, przez wstawiennictwo Świętej Rodziny, proś usilnie o pragnienie nieustannego poszukiwania Jezusa i wsłuchiwanie się w Jego wolę. Możesz posłużyć się tymi lub podobnymi słowami: „Jezu, któryś był posłuszny swoim rodzicom, spraw bym i Ja chciał iść codziennie za Twoim głosem, a gdy zbłądzę, zawsze do Ciebie wracać!”

Marcin Chudala

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440038

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu