Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Boże Narodzenie - Pasterka 2021

2021-12-24

News
"Przebywali w tej okolicy pasterze. Kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle ukazał im się anioł i chwała Pana zewsząd ich oświetliła". Boże Narodzenie miało miejsce w czasie - czasach cesarza Augusta - w nocy. Bóg wkroczył w czas - przyszedł w konkretne miejsce - Betlejem - w rodzinie Józefa i Maryi - w grocie i żłobie. Czytaj!
Łk 2,1-14 (BP)

W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całej ziemi. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać się, każdy do swego miasta. Wyruszyli też i Józef z Galiliei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przybyli, nadszedł dla Niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Przebywali w tej okolicy pasterze. Kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświetliła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im: "Nie bójcie się! Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu.

Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. A to będzie dla was znakiem: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie". I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami:
"Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał".


Rozważ!

W styczniu 2020 r. - jeszcze przed pandemią - miałem okazję być w Ziemi Świętej - w Betlejem - Mieście króla Dawida. W jednym w sklepików nieopodal bazyliki Narodzenia kupiłem figurkę Dzieciątka. Jest to piękny zwyczaj przywożenia tego znaku - charakterystyczny kształt i forma betlejemskiego Niemowlęcia.

Dziś Betlejem leży na terenie Palestyny - poza murem (5 m wysokości). Jest tam potwierdzony historycznie jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich z IV wieku. 31 maja 339 r. cesarzowa Helena, matka cesarza Konstantyna, wzniosła nad betlejemską grotą pierwszą bazylikę. Przetrwały z tego czasu posadzka w nawie głównej, grota narodzenia, srebrna gwiazda i kaplica żłóbka. Bazyliką opiekują się dzisiaj Katolicy, Ormianie i Grecko-prawosławni. Na gwieździe, wskazującej miejsce narodzenia Pana, wyryty jest napis: "Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus". Tu - nie gdzie indziej. Jest to potwierdzone przez wielu świadków, np. Orygenesa, hiszpańska pątniczkę Egerię, św. Hieronima, który osiadł w Grocie i tam dokonał tłumaczenia Pisma Świętego na jęz. łaciński (Wulgata).

Byłem więc w tym miejscu, byłem na Polu Pasterzy, w Grocie Mlecznej, kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Dotykałem gwiazdy i napisu: "Tu z Maryi narodził się...".

Ewangelia wg Łukasza przekazuje nam trzy elementy przesłania z tego miejsca:

- fakt historyczny (w. 1-7);

- opis wydarzenia dla każdego człowieka, a zwłaszcza dla ubogich, prostych, którzy się lękają... (w. 8-10);

- orędzie (potwierdzone znakiem): "Dziś (...) narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem" (w. 11) - "znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie" (w. 12).

Ewangelia Nocy Bożego Narodzenia ma swoje potwierdzenie historyczne, egzystencjalne i zbawcze. Żadne z wydarzeń nie wpłynęło na bieg historii tak bardzo, jak właśnie to, co stało się w Mieście Dawida. Dla każdego z nas rozpoczął się nowy czas - czas zbawienia: Bóg zstąpił na ziemię - stał się BOGIEM -CZŁOWIEKIEM. Bogiem wśród nas - dla nas - bliskim. Możemy Go oglądać - dotykać - spożywać, bo "[Słowo] stało Się Ciałem i zamieszkało pośród nas" (J 1,14).

Życzenia oparte będą na słowach papieża seniora Benedykta XVI (94 lata), któremu przywieli - w tych dniach - stajenkę z jego ojczystej ziemi (Bawarii). Papież Ratzinger napisał w encyklice o nadziei ważne słowa:

Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być pozorne, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie (...). Kto ma nadzieję, żyje inaczej; zostało mu dane nowe życie (Spe salvi, 2).

Przyjmijcie Ewangelię nadziei - Ewangelię Bożego Narodzenia. To jest przesłanie, które "tworzy fakty i zmienia życie". Tak, dziś jest ON "Niemowlęciem owiniętym w pieluszki i złożonym w żłobie", ale jest też "Zbawicielem - Chrystusem Panem". Z sercem otwartym przyjmijmy zatem Ewangelię nadziei: Kto ma nadzieję, żyje inaczej; zostało mu dane nowe życie.


Módl się!

Dzieciątko Jezu, Niemowlę, podnieść rączkę i błogosław nas, nasze rodziny i świat cały. Niech wypełnią się słowa anioła: "Nie bójcie się! Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu" oraz "Chwała na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał". Niech zagości wielka radość, chwała Boga na wysokościach, a na ziemi pokój - pokój wśród ludzi. Amen.


Żyj Słowem!

Podziel się dobrymi życzeniami z spotkanymi ludźmi - śpiewaj nasze polskie kolędy - i nie lękaj się, bo "Bóg się rodzi, moc truchleje..."

ks. Jan Kochel

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12409490

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu