Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 02.01.2022

2021-12-30

News
W ikonografii chrześcijańskiej symbolem św. Jana jest orzeł. Czwarta Ewangelia - ewangelia duchowa - sięga wyżyn teologicznych. Widać to już w tzw. Prologu (J 1,1-18).Czytaj!
J 1,1-18

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
z tego, co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego –
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.


Rozważ!

W drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim usłyszymy początek Ewangelii według św. Jana, czyli tzw. Prolog. W kościele może być przeczytany w wersji krótszej (J 1,1-5.9-14). Wtedy pomija się końcówkę i fragmenty odnoszące się do Jana Chrzciciela.

Słowo Boże jest dzisiaj wielowątkowe i bardzo bogate, jednak w centrum zdaje się pojawiać kilka tematów, które można ze sobą połączyć:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo...

Pierwszy fragment Ewangelii mówi nam o bóstwie Jezusa, którego można utożsamić ze Słowem. Istniał On już na początku i wszystko przez Niego się stało. Mowa więc o Jego preegzystencji, udziale w stworzeniu świata i przebywaniu z Ojcem.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi...

Słowa: życie i światłość są szczególnie istotne w Ewangelii według św. Jana. Sam Jezus powie później, że to On jest życiem i chce, byśmy nieśli na ziemi Jego światło, które świeci w ciemności, a ciemność go nie ogarnia i które nie stawia się w ukryciu. W czwartej Ewangelii aż siedmiokrotnie pojawiają się Chrystusowe słowa: Ja jestem. Jezus jest zatem: chlebem życia (J 6,35), ŚWIATŁEM ŚWIATA (J 8,12), drzwiami (J 10,9), Dobrym Pasterzem (J 10,11), zmartwychwstaniem i ŻYCIEM (J 11,25), drogą, prawdą i ŻYCIEM (J 14,6) oraz prawdziwym krzewem winnym (J 15,1).

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię...

Pojawia się pierwsza wzmianka o Janie Chrzcicielu, pomijana jednak w krótszej wersji lekcji. Jan przyszedł na świat, aby zaświadczyć o światłości. Ma więc do wykonania ważne zadanie. Dobrze o tym wie, że sam nie jest światłością, ale jako głos wołającego na pustyni wzywa do przygotowania drogi Panu.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał...

Następuje nawiązanie do pierwszych wersów dzisiejszej Ewangelii. Świat nie rozpoznał odwiecznego Słowa (które stworzyło ten świat, które było od początku i o którym świadczył Jan Chrzciciel) w osobie Jezusa Chrystusa. Byli jednak tacy, którzy Je rozpoznali i przyjęli. Oni otrzymali moc, aby się stać dziećmi Bożymi i aby narodzić się z Boga. Stało się coś niebywałego – odwieczne Słowo zeszło na świat i zamieszkało między nami (dosł. rozbiło wśród nas namiot). My, wierzący w ten fakt, jesteśmy narodzonymi z Boga i jego dziećmi. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa – jak słyszymy w drugim czytaniu (Ef 1,4-5).

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła...

Dalszej części Ewangelii nie usłyszymy już w krótszej wersji lekcji. Jan daje świadectwo i głośno woła. Słowo potrzebuje głosu, aby wybrzmieć i być słyszanym oraz słuchanym. Będąc przekonanymi o tym, że Bóg nas tak umiłował, że posłał swego Syna na świat, aby nas od piekła oswobodził i że dzięki Niemu rzeczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi, powinniśmy być głosicielami tej prawdy, jak Jan Chrzciciel.

Jezus, który nas kocha, potrzebuje naszego głosu i naszych uczynków, które będą oświecać Jego światłem mroki codzienności. Przedwieczne Słowo przyszło na świat do swej własności, a swoi Go nie przyjęli. Także i dziś Słowo Boże nie zawsze jest przyjmowane. Żeby jednak miało szansę być przyjęte, najpierw musi być głoszone. I to jest zadanie dla każdego z nas. Pełni radości z Narodzenia Pańskiego nieśmy tę Dobrą Nowinę całemu światu!

Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Przeto wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,14-17).

Zapytaj siebie:

  • czy mam świadomość, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga?
  • w jaki sposób mogę być głosem Jezusa na pustyni współczesnego świata?
  • w jaki sposób głoszę Dobrą Nowinę światu?


Módl się!

Panie Jezu, daj mi głębokie uczucie, że z miłości do mnie zszedłeś na ziemię, wzbudź w mym sercu radość z Twojego narodzenia i pomóż mi nieść Cię do innych. Umacniaj moją wiarę i daj mi dzielić się nią jak chlebem. Amen.


Żyj Słowem!

Odmów modlitwę Anioł Pański w intencji ewangelizacji świata.

Marcin Kujawa

fot. Codex Aureus of Lorsch or Lorsch Gospels - Web Gallery of Art

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440266

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu