Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06.01.2022

2022-01-04

News
Każdego roku powtarza się ten sam scenariusz: wielu chrześcijan mówi o „magii świąt”, o „magicznym czasie”, czy o „magicznym nastroju”. Jednak to, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu w Betlejem, dokonało się z woli Pana Boga, a nie za sprawą „sił magicznych”. Mówmy lepiej o Bożym Narodzeniu, jako o czasie cudów.


Czytaj!
Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.


Rozważ!

Świadkami cudu Bożego Narodzenia byli pasterze. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, że pasterze - w momencie narodzin Jezusa - byli ze swymi owieczkami na łące. Grudzień był jednym z miesięcy zimowych. Wtedy to owce przebywały w stajniach. To ewidentny dowód na to, że Chrystus nie urodził się w zimie. W I w. pasterze byli traktowani jako ludzie, którzy nie znali Prawa. I była to prawda. W czasie, gdy żydowscy chłopcy w wieku od 5 do 12/13 lat chodzili do szkół przy synagogach, gdzie uczyli się sztuki czytania, pisania, przyswajali sobie Prawo Mojżeszowe i uczyli się przestrzegać przepisów religijnych, dzieci pasterzy były zmuszone do koczowniczego trybu życia. Wędrowały z miejsca na miejsce w poszukiwaniu nowych pastwisk dla swych trzód. Pasterzami często pogardzano. Byli odrzucani ze względu na nieznajomość przepisów religijnych. Nie uwzględniano ich zeznań w sądach, choćby nawet byli naocznymi świadkami jakiegoś przestępstwa.

To właśnie takim ludziom ukazał się anioł Pański, który uspokoił ich i oznajmił, że w Betlejem urodził się oczekiwany przez wszystkich Mesjasz. Poznają Go po tym, że został owinięty w pieluszki i położony do żłobu. Wówczas to do anioła Pańskiego przyłączyło się mnóstwo zastępów niebieskich, które wyśpiewały hymn: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Następnie pasterze udali się do Betlejem, gdzie znaleźli Maryję, Józefa i Dzieciątko w żłobie. Opowiedzieli o wszystkim, co zostało im objawione. A kiedy wrócili do swego obozu, to wielbili i wysławiali Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Ukazanie się anioła Pańskiego i przemiana życia prostych pasterzy - jeden z cudów Bożego Narodzenia roku 8, 7 lub 6 przed n.e.

Zjawieniu się Mędrców ze Wschodu również towarzyszyło cudowne zjawisko - tajemnicza gwiazda. To ona przyprowadziła ich do Betlejem („Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”; „Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy”; „A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali”). Być może ową gwiazdą była kometa Halleya (pojawiła się nad Betlejem w 11 r. p.n.e.) lub jakaś inna kometa. Druga teoria głosi, że w momencie narodzin Jezusa doszło na niebie do tzw. koniunkcji planet (Jowisza i Saturna w 7 r. p.n.e. lub Jowisza, Saturna i Marsa w 5 r. p.n.e.). Niektórzy naukowcy są zdania, że owym zjawiskiem na niebie był wybuch supernowej, czyli eksplozja masywnej gwiazdy. Taki wybuch daje bardzo dużo energii, dlatego niektóre supernowy widać nawet w ciągu dnia. Jasność gwiazdy może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt milionów razy (do takiego wybuchu doszło w środku 5 r. p.n.e. oraz w lutym 4 r. p.n.e.). Gwiazda betlejemska - jeden z cudów Bożego Narodzenia roku 8, 7 lub 6 przed n.e.

O wyjątkowym/cudownym charakterze tego dnia wiedzą wszyscy, nawet dzieci. Zdawał sobie z tego sprawę także siedmioletni Józio Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, który w 1934 r. napisał list do Dzieciątka Jezus. Oto jego treść: „Kochane Dzieciątko Jezus! Niedługo zejdziesz na ziemię. Chcesz uradować dzieci i mnie również. Chciałbym dostać mszał, zielony ornat i serce Jezusa. Obiecuję, że zawsze będę grzeczny. Pozdrowienia - Joseph Ratzinger”. Grzeczny Józio/ grzeczne dziecko - jeden z cudów Bożego Narodzenia roku 1934.

A co z Bożym Narodzeniem roku 2021?

· jeżeli uśmiechnąłeś się do drugiego człowieka - cud Bożego Narodzenia;

· jeżeli pojednałeś się z osobą skłóconą - cud Bożego Narodzenia;

· jeżeli zaprosiłeś do wspólnego stołu osobę samotną - cud Bożego Narodzenia;

· jeżeli odwiedziłeś kogoś, kogo dawno nie widziałeś - cud Bożego Narodzenia;

· jeżeli zadzwoniłeś do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałeś - cud Bożego Narodzenia;

· jeżeli zamilkłeś, aby wysłuchać - cud Bożego Narodzenia;

· jeżeli pomogłeś osobie ubogiej - cud Bożego Narodzenia;

· jeżeli skorzystałeś ze spowiedzi św. i w konfesjonale szczerze wyznałeś wszystkie swoje grzechy - cud Bożego Narodzenia;

· jeżeli ożywiłeś swoją relację z Bogiem i Kościołem - cud Bożego Narodzenia;

· jeżeli walczysz ze swoimi grzechami i nałogami - cud Bożego Narodzenia.

Zastanów się:

  • jakie „cuda” (z powyższej listy lub niekoniecznie z powyższej listy) dokonały się w Tobie i wokół Ciebie w okresie Narodzenia Pańskiego 2021/2022?


Módl się!

1. Mędrcy świata Monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje:
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?

4. Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.


Żyj Słowem!

Który „cud” z powyższej listy wydaje Ci się najtrudniejszy do zrealizowania? Niech on stanie się dla Ciebie noworocznym postanowieniem.

ks. Łukasz Florczyk

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13122449

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu