Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

II Niedziela zwykła - 16.01.2022

2022-01-15

News
Kilka razy w roku czytany jest w Ewangelii opisu cudu, którego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej. Bardzo często tekst ten jest też czytany na Eucharystii w Cudownej Kaplicy na Jasnej Górze, którą nazywa się „Polską Kaną”. Można powiedzieć, że opis tego wydarzenia ma co najmniej podwójny sens.

 CZYTAJ!
J 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


ROZWAŻ!

Każdy fragment Pisma Świętego ma podwójny sens – wyrazowy (dosłowny) i alegoryczny (duchowy). Tak jest również w przypadku tekstu z Ewangelii według św. Jana o cudzie w Kanie Galilejskiej.

Po pierwsze, wino w krajach środziemnomorskich, a więc i w Palestynie, jest napojem codziennym. Najczęściej jest ono bardzo słabe. Byłoby wstydem, gdyby na weselu zabrakło wina, a więc czegoś najbardziej podstawowego. Chrystus wybawił młodą parę od grożącego im wstydu.

Po drugie, Jezusowi chodziło jeszcze o coś innego. Rozpoczął On swoją publiczną działalność rozpoczął właśnie od tego zdarzenia. Przyszedł On przecież na świat, by zawrzeć Nowe Przymierze z ludzkością, by ją niejako zaślubić Bogu w Kościele i przez Kościół. Owym cudem w Kanie Galilejskiej Chrystus bardzo wyraźnie pokazał cel swej misji, a więc zaradzić wszystkim ludzkim niedostatkom i biedom.

W Kanie brakowało wina. Zauważmy, że w innych ludzkich sytuacjach brakuje np. świeżego powietrza dla ludzi mieszkających w uprzemysłowionych terenach, brakuje pokoju ludziom żyjącym w krajach toczących się wojen, brakuje miłości w rodzinach rozbitych, brakuje piękna życia wspólnotowego w rodzinach dotkniętych nałogami, brakuje zdrowia ludziom chorym i steranym wiekiem, brakuje dobrego rozeznania w momentach, kiedy człowiek nie wie, co ma w życiu wybrać, brakuje też ludziom radości życia oraz zwykłej, prostej, ludzkiej życzliwości.

Kiedy w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, wówczas Jezus przemienił wodę w wino. Jezus przemienił się także wobec uczniów na Górze Tabor. Jezus też chleb przemienił w swoje Ciało a wino w swoją Krew, by „uwierzyli w Niego jego uczniowie” (J. 2, 11). Rybaków znad jeziora Genezaret przemienił w głosicieli Ewangelii, a Szawła przemienił w gorliwego apostoła pogan. Chrystus przyszedł by przemieniać: to, co kruche i słabe – w mocne i trwałe, to co bez znaczenia, by nabrało wartości, to co doczesne i ludzkie, by przybrało znamię wieczności. Przyszedł by odrodzić człowieka, by nas przemieniać, by w nas odnowić swoje podobieństwo.

Jesteśmy Jego uczniami.

  • Czy pozwolimy by On – Chrystus odnowił w nas swoje podobieństwo?

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, spraw, abym za wezwaniem Twojej Matki zanosił gorące prośby do Ciebie, który zaradzasz każdej mojej potrzebie.


ŻYJ SŁOWEM!

W chwili nawiedzenia Najświętszego Sakramentu podziękuj Jezusowi za wysłuchane prośby, za momenty w których przyszedł ci z pomocą.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583136

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu