Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

V Niedziela zwykła - 06.02.2022

2022-02-03

News
Liturgia słowa piątej niedzieli zaprasza nas nad jezioro Genezaret (od hebr. kinnor - "harfa, cytra"), które było wspaniałą "katedrą" Jezusa. Tafla jeziora była naturalną membraną, wzmacniającą głos Mistrza z Nazaretu. Nad tym jeziorem Jezus nauczał i tworzył wspólnotę pierwszych uczniów. Nad jeziorem wybrzmiały też dwa - wciąż aktualne - wyzwania: Wypłyń na głębię oraz Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił!


Czytaj!
Łk 5,1-11 (BP)

Pewnego razu [Jezus] stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się wokół Niego, aby słuchać słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, żeby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy skończył, zwrócił się do Szymona: „Wypłyń na głębię. Zarzućcie wasze sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Gdy to zrobili, złowili tak wielkie ryb, że rwały się im sieci. Wtedy dali znak wspólnikom w drugiej łodzi, aby przyszli im na pomoc. Podpłynęli więc i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem”. Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu dokonanego połowu ryb; podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus powiedział do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. Potem wyciągnęli łodzie do ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.


Rozważ!

Opowiadanie centralne o cudownym połowie ryb (5,4-9) przywołuje perykopę św. Jana (21,1-14), która zawiera trzy podobne motywy: a) bezowocny połów nocą (Łk 5,5; J 21,3); ponowny połów na polecenie Jezusa (Łk 5,4; J 21,6a); cudowna obfitość złowionych ryb (Łk 5,7.9; J 21,6.11). Dla rybaków, jakimi byli Piotr, Jakub i Jan, wspomnienie o cudownym połowie było czymś ważnym i symbolicznym. Mistrz uczynił przecież z nich - prostych rybaków - świadków, głosicieli i ewangelizatorów, posyłając ich na cały świat (por. Łk 24,47-48; Dz 1,8).

Struktura całego dzisiejszego opowiadania skład się z trzeb części:
1) Nauczanie Jezusa nad Jeziorem Genezaret (ww. 1-3);
2) Cudowny połów (ww. 4-10a);
3) Powołanie Szymona i jego wspólników (ww. 10b-11).

Powołanie Szymona, Jakuba i Jana jest fundamentem pierwszej wspólnoty uczniów. Poznajemy środowisko, z którego oni się wywodzą oraz zdania, które Pan im wyznaczył. Wokół Jeziora dobrze prosperował przemysł rybacki. Ze względu na znajdujące się w jeziorze różnorodne i poszukiwane gatunki ryb, rybacy mogli liczyć na wielu klientów zarówno z najbliższego rejonu, jak i z karawan kupieckich, które przemierzały okolice Tyberiady i Kafarnaum. Pierwsi uczniowie Jezusa należeli zatem do grona licznych rybaków, których praca na jeziorze stanowiła źródło utrzymania (NKB NT III/1, 282).

Mistrz z Nazaretu postanowił rybaków powołać i "przekwalifikować" w głosicieli orędzia zbawienia: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił (Łk 5,10). Oto moment zasadniczy - wezwanie do porzucenia lęku i podjęcie misji "łowienia ludzi" ("czynienia uczniów"; por. Mt 28,19).

Zwrot: Nie bój się występuje często w ST i NT. Był on też niedawno przedmiotem całorocznego cyklu nauczania w naszej szkole słowa Bożego (zob. ssb24.pl). Pan Bóg w ten sposób powołuje i nas do współpracy w dziele zbawienia. Trzeba porzucić lęk - zawierzyć, gdyż ON już zwyciężył grzech, śmierć i szatan oraz jest Panem żywiołów tego świata. Drugi zwrot: odtąd ludzi będziesz łowił, nie jest nakazem, lecz ma charakter proroctwa, które wyraża przyszłe posłannictwo Piotra i jego współpracowników.

Zadanie łowienia/chwytania ludzi ma charakter ewangelizacyjny i duszpasterski. W NT pojawia się jeszcze tylko jeden raz w 2 Tm 2,26, gdzie autor pisze o szatanie, który chwyta ludzi w swoje sidła. U Łukasza "łowienie/chwytanie" ludzi powinno dokonywać się w tym celu, by ich pozostawić przy życiu, a tym samym uchronić od złego i od śmierci (wiecznej). Istotą misji apostoła będzie naśladowanie Mistrza, który nauczał i uzdrawiał, głosił i czynił [z ludzi] nowych uczniów. Takie zadanie stanie się również udziałem nowych powołanych. Oni również muszą przestać się bać, pozostawić "wszystko" i podjąć misję "łowienia".

Łowisko jest wielkie (Mt 9,37) i głębokie (Łk 5,4). Wyzwanie skierowane tutaj tylko do Piotra: Wypłyń na głębię, stanie się zadaniem dla wszystkich powołanych: Zarzućcie wasze sieci na połów (w. 4). Drugi człon w liczbie mnogiej wskazuje więc nie tylko na Piotra, ale na wszystkich tych, którzy podejmą to wyzwanie. Grono świadków musi być większe, aby mogli dotrzeć "aż na krańce świata".

Misja łowienia/czynienia uczniów poprzedzona jest misją głoszenia/wypływania na głębię. Tutaj nieodzowne jest słuchanie i głoszenie słowa Bożego (w. 1). Wiedział o tym dobrze Szymon Piotr, który wyznał: [Panie] na Twoje słowo... (w. 5,5b). Wiele cudownych uzdrowień i znaków Jezusa dokonało się "na Jego słowo" (np. Łk 4,39; Mt 8,8). Świadkami mocy słowa Bożego byli pierwsi uczniowie. Oni "od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa" (Łk 1,2). Misja głoszenia musi zatem opierać się na żywym słowie, które jest skuteczne i przenika w głąb "aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca" (Hbr 4,12). To obrazowe stwierdzenie Autora Listu do Hebrajczyków ukazuje realizm i wewnętrzną moc słowa Bożego.

Papież senior Benedykt XVI w adhortacji o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła przekonywał, że "rzeczywiście słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa, a wierność Pana trwa 'z pokolenia na pokolenie' (Ps 119[118], 89-90), i dlatego człowiek, budujący na tym słowie, buduje dom własnego życia na skale (por. Mt 7,24). Oby nasze serce mogło codziennie mówić Bogu: Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą, pokładam ufność w Twoim słowie (Ps 119[118],114), i obyśmy jak św. Piotr mogli w codziennym postępowaniu powierzać siebie Panu Jezusowi: na Twoje słowo zarzucę sieci (Łk 5,5)" (VD 10).

W kontekście odkrywania swojego powołania i misji w Kościele warto jeszcze zapytać:
  • Jaka jest moja odpowiedź na wyzwania Jezusa?
  • Jak słucham Jego słowa? Czy czytam, rozważam, modlę się i żyję Jego Słowem?
  • Jak realizuję wyzwanie skierowane do mnie: Wypłyń na głębię, zarzuć sieci na połów?


Módl się!

Ostatni paragraf adhortacji Benedykta XVI przeradza się w jego modlitwę prośby (VD 124):

Niech więc każdy nasz dzień będzie kształtowany przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem Ojca, które stało się ciałem: On jest na początku i na końcu, i "wszystko w Nim ma istnienie" (Kol 1,17). Uciszmy się, by słuchać słowa Pańskiego i nad nim medytować, ażeby dzięki skutecznemu działaniu Ducha Świętego nadal mieszkało i żyło w nas przez wszystkie dni naszego życia i do nas mówiło. Tak właśnie Kościół wciąż się odnawia i odmładza dzięki słowu Pańskiemu, które trwa na wieki (por. 1P 1,25; Iz 40,8). W ten sposób my również będziemy mogli uczestniczyć w wielkim dialogu oblubieńczym, który kończy Pismo Święte: Przyjdź! (...) Mówi Ten, który o tym zaświadcza: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22,17).


Żyj Słowem!

Podejmijmy w najbliższym tygodniu trud osobistego ćwiczenia się w słuchaniu słowa Bożego - lectio divina (15 min. nad Ewangelią z dnia)!

ks. Jan Kochel

fot. Jezioro Genezaret jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453733

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu