Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość Zwiastowania NMP - 25.03.2022

2022-03-24

News

Zwiastowanie anioła Gabriela Maryi Pannie jest wydarzeniem przełomowym w historii zbawienia: „Znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30b). Bóg do realizacji swego dzieła zaprasza człowieka – Maryję.
CZYTAJ!
Łk 1,26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest jeż w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.


ROZWAŻ!

Nazaret – to tutaj miało miejsce ważne wydarzenie w historii zbawienia. Ta mała, biedna, zapomniana miejscowość, o której Stary Testament nie wspomina, a w Nowym Testamencie jest okryta złą sławą: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” (J 1,46). Wokół tej miejscowości nie zbudowano nawet murów obronnych. Krótko mówiąc, Nazaret był niewielkim i pozbawionym większego znaczenia miasteczkiem. A w nim Maryja – prosta, młoda i pobożna dziewczyna. Bóg wybrał właśnie Ją na matkę swego Syna. Hebrajskie imię Miriam (aram. Mariam) może znaczyć: kropla morza, jaśniejące morze, umiłowana przez Jahwe, pani lub księżna.

Maryja miała pewnie swoje plany na życie. Wraz z Józefem planowali założyć rodzinę. Pewnie niejednokrotnie myślała o ich wspólnej przyszłości, o ognisku domowym, o dzieciach. A tu niespodziewanie wizytę składa jej sam archanioł Gabriel, który przybywa do Niej w imieniu Boga. Przychodzi bez zapowiedzi, po prostu wchodzi do Jej domu i wkracza w Jej codzienność. Następnie przekazuje Jej już nie tak codzienną wiadomość. Ma zostać matką Syna Bożego!

Maryja nie była żadną boginią, lecz zwykłym człowiekiem z krwi i kości. Nie powinna nas zatem dziwić Jej reakcja. Pojawia się u Niej zmieszanie. Kobieta nie wie, co o całej tej sytuacji ma myśleć. Jest zagubiona. Reaguje tak, jak zareagowałby pewnie każdy z nas. Maryja jest początkowo niepewna, ponieważ Jej związek z Józefem nie osiągnął jeszcze finalnego statutu. Zadając pytanie: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1,34b), daje Gabrielowi okazję do ukazania tożsamości Tego, który jest Ojcem Jezusa (Łk 1,35). Archanioł wspomina również o Elżbiecie, która oczekuje dziecka, mimo swego podeszłego wieku (Łk 1,36). Ta wypowiedź ma na celu wzbudzenie wiary i podkreślenie nieograniczonej mocy Boga (Łk 1,37).

Jednak tutaj następuje kolejny kluczowy moment. Powodzenie misji anioła i losy świata zależą od decyzji człowieka. Finalnie Maryja zgadza się. Jej fiat sprawia, że zadanie anioła zostało ukończone. Wolna decyzja Maryi umożliwi w przyszłości przyjście Jezusa, głoszenie Jego nauki, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki Niej przyjdzie na świat uwolnienie ludzkości z niewoli grzechu i śmierci.

Maryja poddała się woli Bożej i pełna pokory oraz wiary nazwała siebie „służebnicą Pańską” (gr. hē doulē kyriou). Starajmy się naśladować Miriam na różnych polach naszego życia.

Zastanów się:

  • czy w swoich planach na życie znajduję miejsce dla Pana Boga?
  • czy potrafię zaufać Panu Bogu w problemach, które po ludzku wydają się wręcz niemożliwe do rozwiązania?
  • ile jest we mnie oraz w mojej postawie życiowej maryjnej wiary i pokory?


MÓDL SIĘ!

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo Ciałem się stało,
i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Proś Boga o łaskę wiary i pokory w swojej codzienności. Pochyl się również nad treścią dowolnej pieśni o Najświętszej Maryi Pannie, np. „Była cicha i piękna jak wiosna”.

Mateusz Pytel

fot. Mozaika Zwiastowanie - I.M. Rupnik SJ

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487604

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu