Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

V Niedziela W. Postu - 03.04.2022

2022-04-01

News
Piąta Niedziela Wielkiego Postu - już za dwa tygodnie będziemy świętować mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To jeden z ostatnich dzwonków, aby przygotować się do godnego przeżycia Misterium naszego zbawienia. Dzisiejsza Ewangelia może nam w tym pomóc.Czytaj!
J 8,1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».


Rozważ!

Tydzień temu Jezus opowiedział, jak dobry jest Jego Ojciec, który jest też naszym Ojcem (Łk 15,1-3.11-32). Dziś objawia w czynie miłość Boga do człowieka.

Perykopa J 8,1-11 pierwotnie nie należała do Ewangelii według św. Jana. Pierwsi chrześcijanie, którzy mocno piętnowali cudzołóstwo, uważali, że Jezus zbyt łagodnie potraktował tę kobietę i że ten fragment jest niewychowawczy. W pierwszych wiekach brakowało tego tekstu w egzemplarzach Pisma Świętego. Do dzisiaj w niektórych komentarzach biblijnych nie znajdziemy analizy tej perykopy lub też natrafimy na nią na samym końcu dzieła (w dodatku). Są bowiem tacy bibliści, którzy twierdzą, że ten fragment nie jest natchniony. My natomiast uważamy, iż został on napisany pod natchnieniem Ducha Świętego, choć mógł pierwotnie znajdować się w Ewangelii według św. Łukasza.

Nie wiemy, kim była kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Mel Gibson w „Pasji” utożsamił ją z Marią Magdaleną, ale nie ma na to dowodów w Nowym Testamencie. Bohaterka perykopy J 8,1-11 nie była prostytutką. Cudzołóstwo, czyli współżycie pozamałżeńskie, określane jest po grecku słowem moicheia (ten wyraz pojawia się w tekście dzisiejszej Ewangelii i wskazuje na czyn kobiety). Z kolei na określenie prostytucji używa się greckiego słowa porneia. Kobieta została przyłapana na cudzołóstwie, a nie na prostytucji.

Faryzeuszom i uczonym w Piśmie nie zależało na wypełnieniu przepisów Prawa, które skazywały na śmierć cudzołożnicę, ale i cudzołożnika (Kpł 20,10; Pwt 22,22nn). Chodziło im tylko o to, by zaszkodzić Jezusowi, którego uważali za zagrożenie dla swojej pozycji społecznej. Potraktowali tę kobietę przedmiotowo.

Dlaczego może być ważne to, że tożsamość kobiety cudzołożnej nie jest znana? Bo każdy z nas może postawić się na jej miejscu. Ewangelia to nie tylko opowieść o tym, co stało się gdzieś i kiedyś, ale opowieść o tym, co tu i teraz, co dzieje się w naszym życiu. Spotkanie kobiety cudzołożnej z Jezusem, to spotkanie każdego z nas z Chrystusem; to spotkanie duszy z Bogiem.

Nie wiemy, dlaczego kobieta ta cudzołożyła. Być może szukała szczęścia, akceptacji. Tak jak każdy z nas. W nasze serce Bóg wpisał pragnienie szczęścia, które możemy zrealizować tylko w Nim. Jednak, gdy szukamy szczęścia w grzechu, stajemy się niewolnikami, uwłaczamy swojej godności, wybieramy śmierć zamiast życia. W Starym Przymierzu niektóre grzechy karane były śmiercią, lecz wiemy, że grzechy śmiertelne skutkują śmiercią duchową - zerwaniem zbawczej więzi z Bogiem za życia, a w konsekwencji mogą doprowadzić nas do piekła. Kochanek nie był tym, w kim mogła znaleźć szczęście. Cudzołóstwo doprowadziło ją niemalże do ukamienowania, lecz jej grzech okazał się błogosławioną winą, gdyż spotkała Jezusa.

Jezus jest tym, który nie traktuje nas przedmiotowo. Nie szuka naszej zguby, ale chce nas uratować. Nie jest Bogiem mściwym, nieprzebaczającym, jak niektórzy Go sobie wyobrażają. Jezus ukazuje swoimi słowami i czynami, jaki naprawdę jest Bóg - „miłosierny, łaskawy, nie postępujący z nami według naszych grzechów” (por. Ps 103(102),8.10). Przebaczając, podnosi nas z upodlenia i przywraca do jedności z Bogiem. Jednak przebaczenie nie jest pobłażliwością, nie jest pozwoleniem na dalsze grzeszenie. „Idź i odtąd już nie grzesz!” możemy odczytać: „Idź i nie szukaj szczęścia poza Mną!”

Zastanów się:

  • Czy Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy może kocham kogoś lub coś bardziej niż Jego?
  • Jaki jest mój obraz Boga? Czy lękam się Go i nie wierzę w Jego miłosierdzie, czy ufam Mu i Go kocham?
  • Jak traktuję ludzi? Czy pamiętam o godności człowieka, o tym, że nie powinienem posługiwać się nim jak rzeczą?


Módl się!

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że mnie nie potępiasz; za to, że w Tobie znajduję przebaczenie, że dzięki Tobie staję się wolny. Strzeż mnie, Panie, abym zawsze szukał dobra drugiego człowieka; nie kochał niczego, co złe, a żadnego dobra ponad Ciebie, który jesteś Najwyższym Dobrem. Amen.


Żyj Słowem!

Pamiętaj o tym, że Bóg jest miłosierny i zależy Mu na tym, abyś był szczęśliwy - jeśli zgrzeszysz, nie odwróci się od Ciebie, ale będzie zabiegał o Twoje zbawienie. Wracaj do fragmentów Pisma Świętego, które mówią o Bożym miłosierdziu - do dzisiejszej perykopy lub innego tekstu (np. Ps 103; Łk 15,1-3.11-32). I pamiętaj o spowiedzi - tam jest źródło Bożego miłosierdzia!

Maciej Mierzwa

fot. Nablus Road - w drodze do Jerozolimy jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12091609

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu