Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Triduum Sacrum

Wielki Piątek - 15.04.2022

2022-04-13

News
Każde stworzenie poszukuje prawdy, aby nie minąć się z powołaniem i nie utracić sensu swojego życia. Jezus jest prawdą i pokazuje nam prawdę.Czytaj!
J 18,33-40

Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: «Czy ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?». Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?». [Odpowiedział Jezus:] «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» . To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego?» Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza!» a Barabasz był rozbójnikiem.


Rozważ!

Jezus stojący przed Piłatem objawia Boży zamiar. Jak w każdym innym przypadku, tak również tutaj Bóg dostosowuje się do ludzkich warunków i istniejących okoliczności, tam gdzie rozstrzygają się ludzkie losy i wydawane są wyroki dotyczące przestępstwa i niewinności Jezus mówi o prawdzie.

W tym miejscu, w którym Piłat ma szansę odkryć prawdę i przyjąć ją Jezus głosił dobrą nowinę.

Po pierwsze Jezus jest Królem, zachowuje się jak Król działa jak Król i panuje nad całą sytuacją. Po drugie zdradza Piłatowi sens swojej misji i obecności na ziemi: ukazać prawdę. Zarówno Piłat jak i tłum mogą zobaczyć człowieka, który świadomie oddaje swoje życie, świadczy w ten sposób o bezgranicznej miłości Boga wychodzącego do człowieka a równocześnie o grzeszności ludzi, którzy oskarżają sprawiedliwego (tłum) i wydają niesprawiedliwy wyrok (Piłat). Ciekawe jest to, że Jezus mówiąc o sobie (J 18,37), uwzględnia zarówno ludzką naturę (ja się na to narodziłem), jak i naturę Boską (na to przyszedłem na świat).

Mówi zatem całą prawdę o sobie, objawia siebie i daje się poznać. Wzywa nas równocześnie abyśmy szli za prawdą i słuchali Jego głosu. Kiedy Piłat mówi „Oto człowiek”, wszyscy w ranach Jezusa zobaczyć mogą potęgę Bożej miłości i wielkość ludzkiego bezprawia.

Słuchać Jezusa jako prawdy oznacza przyjąć Jego samego jako orędzie Bożego zbawienia uznając w sobie grzeszność, która wymaga radykalnej Bożej interwencji.


Módl się!

Boże w Misterium Paschalnym objawiłeś moc swojej miłości. Daj mi wrażliwość na tę prawdę o mnie i o Tobie, która pozwoli mi przyjąć zbawienie i stać się przemienionym stworzeniem.


Żyj Słowem!

Idź na adorację, aby uwielbić Boże dzieło, którego jesteś częścią.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418737

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu