Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

II Niedziela Wielkanocna - 24.04.2022

2022-04-22

News
Dzisiaj przeżywamy II Niedzielę Wielkanocną, która jest również nazywana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Sam Jezus chciał, by to święto zostało ustanowione i by rozszerzony został kult Bożego Miłosierdzia. Dowodem na to są słowa, które Chrystus wypowiedział do św. siostry Faustyny Kowalskiej, a które zostały spisane w słynnym ,,Dzienniczku”.


CZYTAJ!
J 20,19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.


ROZWAŻ!

To, że święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy tydzień po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, nie jest przypadkiem. Sam Jezus pragnął, aby święto to obchodzono w II Niedzielę Wielkanocną. Do realizacji tego zadania Chrystus powołał prostą kobietę - św. Faustynę Kowalską, która nie była wysoko wykształconą osobą (uczyła się 3 lata w szkole podstawowej). Kiedy przyjrzymy się dokładnie wizerunkowi Jezusa Miłosiernego to zauważymy, że jest to wizerunek Zmartwychwstałego. Chrystus jedną ręką błogosławi, a drugą wskazuje na serce, które dla nas zostało przebite i z którego wypłynęły krew i woda (J 19,34). Krew i woda to źródło życia. Natomiast ręka uniesiona w geście błogosławieństwa jest gestem pokoju - Zmartwychwstały Jezus przynosi pokój każdemu z nas. Ręce i nogi Jezusa są przebite. Widzimy ślady po okrutnej śmierci na krzyżu. Gdy przyjrzymy się jeszcze dokładniej to zauważymy, że Jezus jest w drodze. Wychodzi na spotkanie z człowiekiem, nawet tym, który jest już totalnie na dnie w swoim życiu. Obraz Jezusa Miłosiernego ma wiele ukrytych symboli. Chrystus z obrazu „Jezu, ufam Tobie” to ten sam Jezus Zmartwychwstały, który przyniósł pokój uczniom zamkniętym w Wieczerniku i który dał im nakaz misyjny, aby nauczali, odpuszczali grzechy i udzielali chrztu świętego. Tu właśnie objawia się nam nieskończone i niepojęte Miłosierdzie Boże.

Dzisiejsza Ewangelia opisuje nam wydarzenie spotkania/ objawienia się Chrystusa swym uczniom zgromadzonym w Wieczerniku oraz reakcję Tomasza, który nie był razem z nimi, kiedy Zmartwychwstały objawił się im po raz pierwszy.

Uczniowie bali się oraz nie rozumieli do końca, co się wydarzyło i co ma nastąpić. Przestraszeni zamknęli się w Wieczerniku. Jezus doskonale znał ich lęki i to, czego się obawiali. Przyszedł do nich mimo drzwi zamkniętych i przyniósł im pokój. Stanął pośrodku nich i pokazał im namacalne dowody, że to On. Pragnął przemienić ich serca, pobudzić do życia, przynieść im nadzieję, wybudzić ich niejako ze snu, z niepokoju. Po takim spotkaniu nie pozostało nic innego, jak na nowo uwierzyć w Jezusa. Niestety Tomasz nie był wtedy razem z nimi. Nie uwierzył również świadectwu swoich towarzyszy, którzy przekonywali go, że widzieli zmartwychwstałego Pana. Tomasz pragnął dowodu - chciał, aby Jezus znów się ukazał i aby pozwolił apostołowi dotknąć swoich ran. Jezus po ośmiu dniach przyszedł ponownie. Chrystus zawsze przychodzi w porę. Sam wybiera czas potrzebny do dojrzewania Twojej i mojej wiary. Pragnie, aby przez osobiste doświadczenie Jego obecności, móc Go z miłością dotykać.

Co zrobił Tomasz? Uwierzył, choć potrzebował tego osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. Prawdziwy uczeń Chrystusa to ten, który doświadczył osobistego spotkania z Nim, który spotkał Zmartwychwstałego. Taki uczeń nie pozostaje w ukryciu, ale swoją postawą i życiem świadczy o Jezusie Chrystusie. I nie muszą to być wcale słowa. Wystarczy spojrzeć na to, jak taki człowiek żyje. Chodzi o to, by inni, patrząc na nas, mogli ujrzeć i doświadczyć samego Boga, by zaczęli o Niego pytać:„Nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, by pytać zaczęli” (św. Jan Maria Vianney).

Św. Siostra Faustyna również doświadczyła tego osobistego spotkania z Jezusem i ta niepozorna, prosta kobieta stała się apostołką świadczącą o Bogu i Jego miłosierdziu, które jest ostatnią deską ratunku dla grzeszników i dla całego świata. Choć po ludzku nachodziły ją myśli, by się poddać, to jednak trwała przy Jezusie, była Mu posłuszna i nie zostawiła tego wielkiego orędzia wyłącznie dla siebie.

Zastanów się:

  • Czego się lękam i obawiam w moim życiu?
  • Czy jest we mnie pragnienie osobistego spotykania i doświadczania Boga?MÓDL SIĘ!

Przeistocz mnie w Ciebie, o Jezu, abym była żywą ofiarą i miłą Tobie; pragnę Ci czynić w każdym momencie zadość za biednych grzeszników, ofiara mojego ducha kryje się pod osłoną ciała, oko ludzkie nie dosięga jej, dlatego jest czysta i miła Tobie. O Stwórco mój i Ojcze wielkiego miłosierdzia, ufam Tobie, boś dobroć sama. Nie lękajcie się dusze Boga, ale ufajcie Mu, bo dobry jest i na wieki miłosierdzie Jego (Dz. 908).


ŻYJ SŁOWEM!

Znajdź dziś czas na adorację Najświętszego Sakramentu i pomódl się Koronką do Miłosierdzia Bożego, ofiarując siebie i wszystkich grzeszników świata.

Tobiasz Tkacz

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453832

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu