Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość św. Stanisława - 09.05.2022

2022-05-05

News
Uroczystość św. Stanisława - biskupa i męczennika, patrona Polski: Gaude, Mater Polonia. Możemy poznawać "szkiełkiem i okiem", ale możemy też dużo głębiej wejrzeć w tajemnice sercem i intuicją. Jezus zaprasza nas do wzajemnego poznania.Czytaj!
J 10,11-16 (BP)

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Najemnik zaś, i ten który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem i nie troszczy się o owce.

Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec i jak Ja znam Ojca. Poświęcam też swoje życie za owce. Posiadam jeszcze inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem. 


Rozważ!

Jedną z cech dobrego pasterza jest znajomość owiec ("Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje" - J 10,14) i rzeczywiście trudno sobie wyobrazić gospodarza, który nie zna wieku, charakteru, a czasami niedomagań swoich owiec. Jest jednak coś szczególnego w tej znajomości, o której mówi Jezus ("podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca" - J 10,15).

Tą charakterystyczną cechą, jak widzimy, jest  w z a j e m n o ś ć  – tak, jak Jezus zna Ojca, tak Jezus zna owce, tak jak Jezusa zna Ojciec, tak Jezusa znają owce. Jezus akcentuje zatem proporcjonalność poznania, pewną równowagę, która powstaje właśnie dzięki wzajemnemu poznaniu. Nikt bowiem z ludzi nie ma wątpliwości, że Bóg Ojciec lepiej zna Jezusa niż my ludzie. Nie chodzi więc o ilość informacji, o porównywanie wiedzy ludzkiej z wiedzą Bożą, Jezusowi chodzi o inną znajomość, o inny jej rodzaj - chodzi o takie poznanie, do którego jesteśmy zdolni.

Owce mogą:

  • myśleć o Pasterzu,
  • tęsknić za Pasterzem,
  • słuchać głosu Pasterza,
  • przebywać z Nim,
  • nie oddalać się od Niego,
  • wykonywać Jego polecenia itd. To wszystko Jezus już czyni ale spodziewa się po nas jako owcach właśnie takiej postawy.

Samo to, że Pasterz daje nam się w ten sposób poznać jest łaską i szansą, łaską bo On wychodzi z taką inicjatywą ("Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego" -  J 15,15) i szansą bo możemy stawać się podobni do Pasterza ("Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana" - Mt 10,24).

Poznanie, o którym mówi Jezus, jest bardziej poznaniem serca i woli, to nasze codzienne decyzje mogą nas przybliżać do tej równowagi, o której wspomina Jezus. Gdy budzimy się myślimy o Pasterzu, kiedy mamy podjąć decyzję, wyczekujemy Jego głosu, gdy tracimy Go z oczu, tęsknimy za Nim, gdy zapędzimy się w niebezpieczne rejony natychmiast wracamy do Jego owczarni. Wtedy szczerze ale pokornie możemy odpowiedzieć jak Piotr: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię kocham" (J 21,17).


Módl się!

Jezu dobry Pasterzu,
Ty znasz mnie, bo mnie kochasz,
daj mi, abym i ja poznawał Ciebie przez miłość. Amen.


Żyj Słowem!

Przeczytaj swój ulubiony fragment Ewangelii, gdzie rozpoznajesz wyraźnie głos Pasterza.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418955

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu