Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wniebowstąpienia - 29.05.2022

2022-05-27

News
Wydarzenie, które przeżywamy – Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Słowo, które słyszymy ukazują nam motyw wielkiej wiary. Wielką wiarę Boga w człowieka.


Czytaj!
Dz 1,1-11

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.


Rozważ!

Wniebowstąpienie Pana nie jest zakończeniem, lecz wielkim początkiem. Towarzyszy mu zapowiedź skierowana do uczniów: „Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Jezus, przed odejściem do Ojca, zleca swoim uczniom misję. Wierzy, że oni ją podejmą i wypełnią.

Pan zawierza i zleca swoją Ewangelię apostołom. Trzeba zauważyć, że jest ich już tylko jedenastu. Brakuje jednego. Brakuje Judasza - grzesznika, który popełnił samobójstwo. Jednak pozostali uczniowie też nie byli bez winy – opuścili Jezusa w czasie Jego męki (Mt 26,56) i targały nimi wątpliwości (Łk 24,38).

Apostołowie są też rozdwojeni. Przez czterdzieści dni Jezus spotykał się z nimi i mówił im o Królestwie Boga. Oni po czterdziestu dniach, kiedy odchodzi do Ojca, pytają się, czy to jest moment, w którym ustanowi Królestwo Izraela. On im mówił o tym, że Bóg objawi swoją władzę w tym świecie, a oni pytają, kiedy Izrael odzyska swoją niepodległość, kiedy zostanie przywrócone mu królowanie, kiedy zyska polityczną siłę. Jezus odpowiada: „Nie wasza to rzecz”. To nie jest wasz temat, to nie są wasze kompetencje.

Jezus wstępuje do nieba i pozostawia na ziemi wspólnotę jedenastu. Wie, że to od nich i od ich współpracy z Duchem Świętym zależy to wszystko, co zrobił, czego dokonał, co powiedział i co objawił. Teraz to wszystko jest włożone w ich ręce. Teraz to wszystko jest im zawierzone: „Będziecie moimi świadkami”. To oznacza, że apostołowie nie są posłani tylko po to, żeby opowiadać, żeby wyrecytować to, czego się nauczyli od swojego Mistrza. Są oni posłani po to, by o tym wszystkim zaświadczyć swoim życiem – nie wyłączając nawet męczeństwa (gr. martyres).

Jak chcemy być świadkami, skoro tak często nie pokazujemy tego, kim jesteśmy i jakie są nasze wartości? Słowo Boże to nie tylko jakieś piękne teorie i wydumane ideały. Być świadkiem Chrystusa to wcielać Słowo Boże w życie!

Taką właśnie misję zleca nam Jezus, choć wie, jacy jesteśmy. Wie, że jesteśmy zdziesiątkowani przez grzech i wątpliwości. Wie, że jesteśmy rozdwojeni oraz że często naszymi myślami i planami jesteśmy daleko od Niego. Wiedząc o tym wszystkim jednocześnie wierzy, że możemy być Jego świadkami aż po męczeństwo. On wierzy, że możemy pokazać, że da się żyć Jego Słowem i że możemy tego nauczać innych. On w to wierzy!

Zastanów się:

  • czy każdego dnia starasz się być świadkiem Jezusa?
  • czy masz odwagę przyznawać się do Jezusa w miejscach publicznych?
  • czy jesteś w stanie ofiarować swoje drobne cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników?


Módl się!

Jezu, pomóż mi być świadkiem Twojego Słowa w dzisiejszym świecie. Pomóż mi dawać świadectwo tak, aby ludzie byli zdumieni Twoją obecnością.


Żyj Słowem!

Staraj się dawać świadectwo o Jezusie tam, gdzie jesteś – w pracy, w szkole, na uczelni, w domu, na ulicy.

diakon Denis Gach

fot. Giotto, Wniebowstąpienie (1303-1305)

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Zakończenie cyklu 2021/22

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje ks. Patrykowi Gawłowskiemu za całoroczny trud przygotowywania medytacji w rytmie lectio divina na temat "Wy jesteście światłem świata" (44 medytacji; zob. wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11435057

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu