Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 12.06.2022

2022-06-10

News
Bóg jest miłością i bardzo pragnie, abyśmy z głębi naszych serc na tę miłość odpowiedzieli. Dziś sama Trójca Święta – Ojciec, Syn i Duch Święty zaprasza nas na spotkanie pełne miłości w blasku Bożego Słowa. Nie ma więc na co czekać – dajmy się dotykać mocy Trójjedynego Boga w Jego przepełnionym miłością i świętością Słowie.


Czytaj!
J 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».


Rozważ!

W przeczytanej przed chwilą perykopie z Ewangelii według św. Jana mogliśmy wsłuchać się w słowa Jezusa wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy. W przededniu swojej męki Chrystus modli się do Ojca, ustanawia sakrament Eucharystii i Kapłaństwa oraz żegna się ze swoimi uczniami. Jezus tłumaczy również, dlaczego odchodzi i dokąd idzie. Jednocześnie zapewnia apostołów, że nie zostawi ich samymi.

Jezus tłumaczy swoim uczniom, że mocą Ducha Świętego poznawać będą Ojca, którego miłość została objawiona światu przez Syna. Dzięki temu działaniu Ducha Świętego możemy wołać do Ojca Abba. Dzięki Duchowi Świętemu możemy mówić do Boga Tato! Bóg jest naszym kochanym Ojcem, który ciągle o nas myśli, troszczy się i kocha do szaleństwa. Pan Jezus posłany na świat przez Ojca, dzień przed dokonaniem dzieła zbawienia na drzewie krzyża, mówi uczniom, ale także nam, abyśmy zaufali Duchowi Świętemu i abyśmy dali się Mu prowadzić po drodze zmierzającej do domu Ojca, gdzie czeka nas wieczna uczta miłości wraz z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Jezus objawia uczniom tajemnicę Boga, który jest jeden w trzech Osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty są doskonałą jednością, ale każdy z Nich jest inny i każdy ma swoją rolę. Razem jednak stanowią nierozerwalną i doskonałą wspólnotę Osób. Ta tajemnica Trójjedynego Boga, objawiana przez Jezusa, poprzez działanie Ducha Świętego jest dostępna dla człowieka. To Duch Święty, którego świątynią jest każdy człowiek ochrzczony, rozpala w nas owo pragnienie nieba. Duch Święty rozpala w nas ogień miłości, która przynagla nas, abyśmy już nie żyli dla siebie, ale dla Boga, który jest miłością.

Papież Benedykt XVI nauczał: „Miłość jest istotą Boga. Stajemy wobec najwyraźniejszego objawienia źródła miłości, jakim jest tajemnica trynitarna: w Bogu Trójjedynym trwa odwieczna wymiana miłości między osobami Ojca i Syna, a tą miłością nie jest energia bądź uczucie, lecz osoba - Duch Święty”.

Trójca Święta jest więc relacją miłości miedzy Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym. Do tej relacji jest zaproszony także każdy człowiek bez wyjątku. Trójca Święta pokazuje nam, jaki jest zamysł wspólnoty Kościoła. Jako dzieci Boże jesteśmy wezwani, abyśmy nasze relacje z innymi ludźmi budowali na miłości. Św. Augustyn pisał: „Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością”. Jezus uzmysławia nam, że nigdy nie jesteśmy sami, ale zawsze jest przy nas obecny: kochający Ojciec; Jezus, który z miłości oddał za nas życie na drzewie krzyża i Duch Święty, który jest ogniem tej miłości Bożej. Bóg jest bardzo blisko nas, lecz kluczem do odkrycia tej przepojonej na wskroś miłością bliskości jest Osoba Ducha Świętego. Duch uzdalnia nas do poznania Ojca i Syna poprzez odkrywanie przed nami prawdy, iż w Chrystusie stajemy się ukochanymi dziećmi Ojca. Bóg jest miłością! Nie przechodźmy obojętnie wobec czułej bliskości Trójjedynego Boga w naszym życiu, lecz odpowiedzmy na Jego świętą miłość naszą ludzką miłością, którą tylko On jest w stanie uzdrawiać i oczyszczać z wszelkich niedoskonałości.

  • Czy żyjesz świadomością obecności i czułej bliskości Pana Boga w swoim życiu?
  • Czy dajesz się codziennie prowadzić Duchowi Świętemu?
  • Czy odpowiadasz miłością na miłość Pana Boga?


Módl się!

Panie, nasz Boże, chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Żyj Słowem!

- Usiądź wieczorem przy zapalonej świecy, zamknij oczy i pomyśl, że siedzisz właśnie w przepełnionej miłością obecności Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trwaj tak w milczeniu, otwórz się i daj się dotykać miłością Trójcy Świętej. Pod koniec pomyśl o osobach, które są Ci bliskie i o tych, z którymi jest Ci nie po drodze. Dołącz ich wszystkich do tego spotkania miłości.

- Postaraj się, by do relacji z różnymi ludźmi, których spotykasz na swojej drodze życia, zapraszać Pana Boga (np. przez modlitwę, rozmowę…).

- Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam! Zawsze jest z Tobą Bóg, który jest miłością.


Rafał Woszek

fot. I.M. Rupnik SI - Mozaika Trójca Święta

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427376

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu