Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XVII Niedziela zwykła - 24.07.2022

2022-07-23

News
Modlitwa to nasza osobista rozmowa z Bogiem. To właśnie podczas modlitwy budujemy relację z naszym Panem i Mistrzem. To dzięki modlitwie możemy uwielbiać Boga, dziękować Mu za otrzymane dobrodziejstwa, przepraszać za popełnione grzechy i prosić o potrzebne łaski. Nie bez powodu św. o. Pio stwierdził, że modlitwa jest tlenem dla naszej duszy.


CZYTAJ!
Łk 11,1-13

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.

A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.


ROZWAŻ!

Uczniowie, widząc modlącego się Jezusa, proszą Go, aby nauczył ich się modlić. Wówczas to Chrystus wypowiedział słowa modlitwy, którą każdy chrześcijanin zna na pamięć i przynajmniej raz na dzień odmawia. Modlitwę „Ojcze nasz” nazywamy również Modlitwą Pańską, ponieważ przekazał nam ją Jezus – nasz Pan.

Modlitwę Pańską rozpoczynają słowa: „Ojcze nasz”. Jezus pozwolił nam właśnie tak zwracać się do Boga. Papież Franciszek stwierdził: „Modlitwa Pańska daje mi bezpieczeństwo. Dzięki tej modlitwie nie czuję się wykorzeniony, osierocony. Mam ojca, tatę, który daje mi historię, pokazuje moje korzenie, osłania mnie, prowadzi; tatę, przed którym ciągle czuję się dzieckiem, ponieważ On jest wielki, jest Bogiem, a Jezus powiedział, by być jak dziecko. Bóg daje bezpieczeństwo ojca, ojca, który towarzyszy, który na ciebie czeka”.

Wypowiadając słowa Modlitwy Pańskiej Jezus uczy nas, jak być dobrym chrześcijaninem i bratem/siostrą w wierze. To właśnie w tej modlitwie zostają wypowiedziane słowa, które mogłyby nas wprowadzić w zakłopotanie. Jednak po głębszym wniknięciu w tekst okazuje się, że Bóg Ojciec jest miłosierny i dba o swoje dzieci. On nigdy nie odmówi nam pomocy. Zawsze na nas czeka i chce naszego dobra.

Nie możemy również zapomnieć, że modlitwa nie jest jakimś tajemniczym zaklęciem, wskutek którego - w mgnieniu oka - dzieje się to, o co prosimy. Jezus zachęca nas również do wytrwałości na modlitwie. Modlitwa łączy nas z Bogiem. Nie bez powodu Duch Święty został wspomniany na końcu, ponieważ to On jest jej największym owocem. Warto wspomnieć, że dla pojedynczego Izraelity niepojęte było nazywać Boga Ojcem (co innego dla Izraelitów jako ludu wybranego). Chrześcijanin traktuje Boga jako Ojca i tak też się do Niego zwraca. Takiej postawy nauczył nas Jezus. Widzimy, jak blisko człowieka chce być Bóg!

Zastanów się:

  • czy traktujesz modlitwę poważnie?
  • czy poprzez modlitwę budujesz swoją relację z Bogiem?
  • czy jesteś wytrwały na modlitwie?
  • jak radzisz sobie z rozproszeniami podczas modlitwy?


MÓDL SIĘ!

Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, † spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Przez kolejny tydzień staraj się pomyśleć i pomedytować nad wypowiadanymi słowami modlitwy. Niech to nie będą automatycznie wypowiadane regułki, ale żeby to były słowa przemyślane i płynące z głębi serca.

Marcin Michałków

fot. figura św. Jana M. Vianney`a z Ars jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583428

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu